เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 15 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน89593891363864355428.76 %31.43 %39.29 %
ตุลาคม95897796846054155452.02 %44.61 %42.77 %
พฤศจิกายน95895897146051753951.97 %46.04 %44.47 %
ธันวาคม95597493656266870341.12 %31.41 %24.86 %
มกราคม93395695836464646360.97 %32.48 %51.70 %
กุมภาพันธ์91499697642451841853.66 %48.00 %57.19 %
มีนาคม93395594252645544543.62 %52.29 %52.76 %
เมษายน93997797753263551143.34 %35.02 %47.72 %
พฤษภาคม95295892857149733740.03 %48.11 %63.64 %
มิถุนายน97795895858147710240.60 %50.17 %89.32 %
กรกฎาคม97797597651350072547.50 %48.68 %25.74 %
สิงหาคม97797598943353225055.65 %45.42 %74.72 %
รวมทั้งปี11,37011,59811,4916,0646,6315,60146.67 %42.83 %51.25 %