เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 9 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน64664662733532654448.11 %49.58 %13.24 %
ตุลาคม64664662725039059761.28 %39.70 %4.84 %
พฤศจิกายน62762762727938728155.58 %38.29 %55.24 %
ธันวาคม62762762743239628531.14 %36.89 %54.59 %
มกราคม62762762749337824921.44 %39.71 %60.34 %
กุมภาพันธ์627627627860541349-37.16 %13.80 %44.37 %
มีนาคม627627627708117482-12.89 %81.38 %23.20 %
เมษายน62762762751337322918.22 %40.53 %63.49 %
พฤษภาคม62762762736647532341.69 %24.36 %48.57 %
มิถุนายน62762762727638332856.08 %38.92 %47.75 %
กรกฎาคม62762762735753936343.06 %14.10 %42.18 %
สิงหาคม62762762733548537146.54 %22.73 %40.90 %
รวมทั้งปี7,5667,5667,5285,2044,7894,39931.21 %36.71 %41.56 %