เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน4,0263,8174,2351,1451,3721,49271.55 %64.06 %64.77 %
ตุลาคม3,9693,7984,3685361,7371,48486.48 %54.26 %66.04 %
พฤศจิกายน3,8363,8364,3111,7589381,68954.17 %75.54 %60.83 %
ธันวาคม3,7793,8554,3681,5461,7441,63959.08 %54.77 %62.49 %
มกราคม3,7793,8554,3682,1751,6641,38642.44 %56.82 %68.27 %
กุมภาพันธ์4,0453,8934,3681,8581,3241,13154.08 %66.00 %74.10 %
มีนาคม3,7983,9504,1972,1081,2041,57344.51 %69.53 %62.52 %
เมษายน4,0073,8934,2921,9741,6781,01350.75 %56.91 %76.41 %
พฤษภาคม3,9693,9314,3301,5951,6961,19159.81 %56.85 %72.49 %
มิถุนายน3,8934,3114,3301,2431,3551,63368.07 %68.58 %62.28 %
กรกฎาคม3,7984,2354,3301,3642,1321,87964.08 %49.66 %56.60 %
สิงหาคม3,8934,3684,3301,7161,6361,96455.91 %62.54 %54.65 %
รวมทั้งปี46,79247,74351,83219,01918,48018,07459.35 %61.29 %65.13 %