เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน71856756737040055048.48 %29.44 %2.98 %
ตุลาคม71856790937545044147.78 %20.62 %51.52 %
พฤศจิกายน71856790936046045649.87 %18.86 %49.84 %
ธันวาคม71856790936545039949.17 %20.62 %56.11 %
มกราคม71856790937046039948.48 %18.86 %56.11 %
กุมภาพันธ์71856790936546038049.17 %18.86 %58.20 %
มีนาคม71856790936047040449.87 %17.09 %55.59 %
เมษายน71858690940046724244.30 %20.29 %73.36 %
พฤษภาคม71858690942046526441.52 %20.64 %70.95 %
มิถุนายน75658690940046025747.10 %21.49 %71.79 %
กรกฎาคม75658690940045025247.10 %23.20 %72.31 %
สิงหาคม75658690940044025247.10 %24.90 %72.31 %
รวมทั้งปี8,7326,89810,5684,5855,4324,29547.49 %21.25 %59.36 %