เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 10 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,8791,7271,9181,0689121,23243.17 %47.22 %35.74 %
ตุลาคม1,8791,7272,2601,1701,0811,18937.74 %37.41 %47.39 %
พฤศจิกายน1,9361,7842,2601,0491,0081,22345.83 %43.50 %45.87 %
ธันวาคม1,9361,7842,2608161,0841,02757.86 %39.28 %54.54 %
มกราคม1,9361,8032,2601,1871,0701,18038.69 %40.69 %47.78 %
กุมภาพันธ์1,9361,8032,2791,1311,1541,05941.58 %35.98 %53.54 %
มีนาคม1,9361,8222,2791,2301,30592836.44 %28.42 %59.28 %
เมษายน1,9361,8412,2988441,45080356.40 %21.24 %65.04 %
พฤษภาคม1,9742,2982,2791,0211,40184948.28 %39.04 %62.72 %
มิถุนายน2,0312,2982,2791,0791,24185046.88 %46.01 %62.68 %
กรกฎาคม2,0312,2982,2989761,12391151.94 %51.13 %60.34 %
สิงหาคม2,0312,2982,2981,1031,1651,07345.71 %49.32 %53.29 %
รวมทั้งปี23,43823,48626,96612,67213,99212,32645.93 %40.42 %54.29 %