เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน75677581356735622125.09 %54.05 %72.86 %
ตุลาคม81364277549633023938.97 %48.55 %69.20 %
พฤศจิกายน71877579437238519248.25 %50.37 %75.81 %
ธันวาคม81373775636724931654.88 %66.20 %58.28 %
มกราคม77577579438320817350.61 %73.19 %78.28 %
กุมภาพันธ์71868071828020723560.98 %69.53 %67.26 %
มีนาคม75677575651631421431.75 %59.51 %71.66 %
เมษายน81381377540734330749.97 %57.87 %60.39 %
พฤษภาคม71881379444823139737.65 %71.62 %50.03 %
มิถุนายน81381381335026741556.99 %67.12 %48.99 %
กรกฎาคม77579481331526741659.44 %66.34 %48.82 %
สิงหาคม81379481338227744053.03 %65.08 %45.95 %
รวมทั้งปี9,2869,1919,4194,8833,4363,56547.42 %62.62 %62.16 %