เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน97994094061860876036.89 %35.35 %19.19 %
ตุลาคม9409401,77761861872234.34 %34.34 %59.37 %
พฤศจิกายน9409401,77761862781734.34 %33.33 %54.03 %
ธันวาคม9409401,77760862783135.35 %33.33 %53.23 %
มกราคม9409401,77761859945634.34 %36.36 %74.34 %
กุมภาพันธ์9409401,77761861880834.34 %34.34 %54.56 %
มีนาคม9409401,77760866548335.35 %29.29 %72.84 %
เมษายน9409401,77760869426835.35 %26.26 %84.93 %
พฤษภาคม9409401,77760874121735.35 %21.21 %87.81 %
มิถุนายน9409401,77760871382535.35 %24.24 %53.60 %
กรกฎาคม9409401,77760866581035.35 %29.29 %54.40 %
สิงหาคม9409401,77761885580834.34 %9.09 %54.56 %
รวมทั้งปี11,32411,28620,4897,3538,0287,80335.06 %28.87 %61.92 %