เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,8318,6229,6492,5103,1202,70271.58 %63.81 %71.99 %
ตุลาคม8,2428,62210,0102,6852,8283,28167.43 %67.20 %67.23 %
พฤศจิกายน7,8438,33710,0292,6972,7003,27565.61 %67.62 %67.35 %
ธันวาคม8,0338,33710,0103,1412,4263,11860.89 %70.90 %68.85 %
มกราคม8,0908,33710,0103,1762,6843,21060.74 %67.81 %67.93 %
กุมภาพันธ์8,1478,18510,0102,9842,6802,95663.37 %67.26 %70.47 %
มีนาคม8,1858,2809,9912,7752,7293,19866.10 %67.04 %67.99 %
เมษายน8,0718,2809,9913,2952,9152,89859.18 %64.79 %71.00 %
พฤษภาคม7,9958,47010,0103,2743,3233,05259.04 %60.77 %69.52 %
มิถุนายน7,9578,77410,0102,8463,1142,39864.23 %64.51 %76.04 %
กรกฎาคม7,9008,77410,0103,0353,1542,35561.58 %64.06 %76.47 %
สิงหาคม7,8628,79310,0102,8753,2963,18763.42 %62.52 %68.16 %
รวมทั้งปี97,154101,813119,74535,29434,96935,63163.67 %65.65 %70.24 %