เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,4641,5391,6727511,07668248.69 %30.09 %59.22 %
ตุลาคม1,3691,5391,7487551,1201,14644.84 %27.21 %34.47 %
พฤศจิกายน1,3501,5391,7487721,1911,08742.82 %22.64 %37.81 %
ธันวาคม1,4071,5391,7487931,0891,09643.65 %29.28 %37.34 %
มกราคม1,4451,5201,7487971,0561,05444.80 %30.56 %39.72 %
กุมภาพันธ์1,4261,5201,7487821,00098045.18 %34.20 %43.93 %
มีนาคม1,4451,5201,74879598093945.00 %35.56 %46.31 %
เมษายน1,3691,5201,74877997480443.08 %35.95 %54.02 %
พฤษภาคม1,5211,5201,74878993681448.09 %38.45 %53.42 %
มิถุนายน1,6161,5961,74878992577551.18 %42.04 %55.70 %
กรกฎาคม1,6161,5961,74884588659947.68 %44.48 %65.72 %
สิงหาคม1,6161,5961,7481,14185446729.38 %46.50 %73.27 %
รวมทั้งปี17,64118,54720,9059,78812,08710,44444.52 %34.83 %50.04 %