เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,6571,6421,8891,1371,4511,61831.37 %11.66 %14.37 %
ตุลาคม1,5051,6422,0231,5631,3121,393-3.83 %20.09 %31.11 %
พฤศจิกายน1,5051,6422,0231,1331,4511,00324.75 %11.64 %50.42 %
ธันวาคม1,5051,6422,0231,1761,6461,27521.85 %-0.24 %36.95 %
มกราคม1,5051,6422,0231,3071,4131,67513.18 %13.95 %17.20 %
กุมภาพันธ์1,5051,6422,0231,4041,5151,2836.74 %7.74 %36.55 %
มีนาคม1,5051,6422,0231,4681,4561,2792.48 %11.32 %36.78 %
เมษายน1,4901,6422,0231,6051,7841,308-7.69 %-8.66 %35.34 %
พฤษภาคม1,4901,6422,0231,5882,4191,021-6.59 %-47.29 %49.50 %
มิถุนายน1,4901,7752,0231,3621,2898028.58 %27.37 %60.35 %
กรกฎาคม1,4901,8132,0231,7611,3681,099-18.15 %24.58 %45.65 %
สิงหาคม1,4901,8132,0231,9791,6541,131-32.82 %8.77 %44.09 %
รวมทั้งปี18,13920,18224,13717,48218,75914,8873.62 %7.05 %38.32 %