เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,5651,7701,78993491098540.34 %48.56 %44.91 %
ตุลาคม1,6031,7892,4558151,06092749.17 %40.72 %62.23 %
พฤศจิกายน1,6031,7892,4558661,07682945.98 %39.84 %66.22 %
ธันวาคม1,6031,7892,4559471,07091940.93 %40.19 %62.56 %
มกราคม1,6031,7892,4559541,0431,10540.48 %41.68 %54.98 %
กุมภาพันธ์1,6031,7892,4557831,0411,14551.14 %41.78 %53.33 %
มีนาคม1,6031,7892,4551,14697490328.49 %45.56 %63.20 %
เมษายน1,6031,7892,4559801,16891138.86 %34.68 %62.87 %
พฤษภาคม1,6031,7892,4741,0141,1721,06536.77 %34.48 %56.93 %
มิถุนายน1,6412,0362,4741,0871,06687533.76 %47.66 %64.64 %
กรกฎาคม1,6412,0362,4749371,0561,01742.90 %48.16 %58.88 %
สิงหาคม1,6412,0172,4935,1651,1511,043-214.74 %42.94 %58.17 %
รวมทั้งปี19,31222,17128,88415,62712,78911,72519.08 %42.32 %59.40 %