เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จากทั้งหมด 11 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน5,0305,0305,14473141879785.47 %91.69 %84.50 %
ตุลาคม4,9545,0305,35370378593585.81 %84.39 %82.53 %
พฤศจิกายน4,9925,0305,35356664695388.66 %87.16 %82.19 %
ธันวาคม5,0115,0305,35347978796690.44 %84.35 %81.95 %
มกราคม5,0305,0305,35379276869684.25 %84.72 %87.00 %
กุมภาพันธ์5,0305,0305,35351264455089.83 %87.20 %89.73 %
มีนาคม4,9545,0305,35373188756885.23 %82.36 %89.39 %
เมษายน5,0305,0305,39170291561186.04 %81.80 %88.67 %
พฤษภาคม5,0305,0305,39167897788186.52 %80.57 %83.66 %
มิถุนายน5,0305,0305,3916651,06459986.78 %78.84 %88.89 %
กรกฎาคม5,0305,1445,3916381,02651187.32 %80.06 %90.51 %
สิงหาคม5,0305,1445,39156083773488.86 %83.72 %86.39 %
รวมทั้งปี60,14860,58664,2187,7579,7568,80187.10 %83.90 %86.30 %