เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จากทั้งหมด 12 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน14,27314,27314,2732,6483,340100.00 %81.45 %76.60 %
ตุลาคม14,27314,27314,27312,6042,50899.99 %81.75 %82.43 %
พฤศจิกายน14,27314,27314,27312,5742,13399.99 %81.96 %85.05 %
ธันวาคม14,27314,27314,27312,4393,12299.99 %82.91 %78.13 %
มกราคม14,27314,27314,2732,0003,6152,39585.99 %74.68 %83.22 %
กุมภาพันธ์14,08214,08214,5771,9332,9012,19786.27 %79.40 %84.93 %
มีนาคม14,27314,27314,5772,0283,1612,10785.79 %77.85 %85.54 %
เมษายน14,27314,27314,5772,5523,7572,51282.12 %73.68 %82.77 %
พฤษภาคม14,27314,27314,5771,9942,8992,27686.03 %79.69 %84.39 %
มิถุนายน14,27314,27314,5772,0502,8431,61885.64 %80.08 %88.90 %
กรกฎาคม14,27314,27314,5772,9953,0812,00479.02 %78.41 %86.26 %
สิงหาคม14,27314,27314,5772,2232,9861,88784.43 %79.08 %87.06 %
รวมทั้งปี171,082171,082173,40317,77735,50828,09889.61 %79.25 %83.80 %