เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 8 หน่วยงาน จากทั้งหมด 8 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน31,43423,76524,24012,64317,86418,76159.78 %24.83 %22.60 %
ตุลาคม31,43423,76524,83114,15517,37915,71854.97 %26.87 %36.70 %
พฤศจิกายน31,44023,70824,18319,76417,91317,76937.14 %24.44 %26.52 %
ธันวาคม31,41723,68924,18321,34418,73617,50132.06 %20.91 %27.63 %
มกราคม31,19223,68924,16421,92817,28213,84829.70 %27.04 %42.69 %
กุมภาพันธ์31,28723,68924,27819,02019,03611,51739.21 %19.64 %52.56 %
มีนาคม31,55324,01224,33520,48118,95315,46035.09 %21.07 %36.47 %
เมษายน31,29324,05024,33520,02121,57511,13336.02 %10.29 %54.25 %
พฤษภาคม31,79724,63924,27819,47521,70812,73038.75 %11.90 %47.57 %
มิถุนายน31,24724,75324,27816,84419,92713,24546.09 %19.50 %45.45 %
กรกฎาคม31,31224,75324,87115,78419,40513,09549.59 %21.61 %47.35 %
สิงหาคม31,44324,75324,87117,24119,04312,90345.17 %23.07 %48.12 %
รวมทั้งปี376,849289,264292,849218,701228,822173,67941.97 %20.90 %40.69 %