เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 13 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน18,03718,28418,2849,16210,89711,22749.20 %40.40 %38.60 %
ตุลาคม17,84618,56918,6079,0239,9679,31449.44 %46.33 %49.94 %
พฤศจิกายน17,88418,60718,7598,8559,9389,22850.49 %46.59 %50.81 %
ธันวาคม18,07518,51218,8169,17210,43011,67149.26 %43.66 %37.97 %
มกราคม18,66419,17718,7599,4589,73518,18249.32 %49.24 %3.08 %
กุมภาพันธ์19,23519,59618,7599,1689,21827,70652.34 %52.96 %-47.69 %
มีนาคม17,99818,34118,83510,2429,88029,05243.10 %46.13 %-54.24 %
เมษายน18,09418,28418,77810,2649,72425,41643.27 %46.82 %-35.35 %
พฤษภาคม18,81618,34118,9309,65911,02022,27848.67 %39.92 %-17.69 %
มิถุนายน18,07518,45518,8739,32611,38125,72048.40 %38.33 %-36.28 %
กรกฎาคม18,01818,47418,98710,58913,85224,17641.23 %25.02 %-27.32 %
สิงหาคม17,99818,47418,98710,58116,32725,72941.21 %11.62 %-35.50 %
รวมทั้งปี218,739223,113225,376115,498132,368239,69847.20 %40.67 %-6.35 %