เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จากทั้งหมด 6 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,4303,3163,3541,4862,1341,52956.68 %35.64 %54.43 %
ตุลาคม3,3353,2783,5062,1122,3722,34536.67 %27.65 %33.11 %
พฤศจิกายน3,3543,3733,4872,0722,2432,44138.22 %33.50 %30.00 %
ธันวาคม3,4493,3733,4872,4622,3531,78328.63 %30.25 %48.87 %
มกราคม3,4493,3733,5252,5392,3952,14726.40 %29.01 %39.09 %
กุมภาพันธ์3,4493,2783,5062,1491,8541,82737.69 %43.44 %47.90 %
มีนาคม3,5253,2783,4492,4572,4832,00530.32 %24.24 %41.88 %
เมษายน3,5253,2783,4492,4263,3541,65831.19 %-2.33 %51.93 %
พฤษภาคม3,5253,2593,5062,4523,1271,67030.44 %4.05 %52.37 %
มิถุนายน3,5253,4873,5062,3312,7671,59233.89 %20.64 %54.58 %
กรกฎาคม3,5253,4873,5062,3292,2791,59133.95 %34.65 %54.62 %
สิงหาคม3,5253,3353,5061,7732,6402,06649.71 %20.86 %41.09 %
รวมทั้งปี41,62140,11741,79226,58730,00222,65536.12 %25.21 %45.79 %