เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 4,141 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน11,013,9608,583,2218,536,2066,163,0226,725,1935,798,88444.04 %21.65 %32.07 %
ตุลาคม10,172,5898,823,0549,203,7297,356,7426,486,8515,454,62727.68 %26.48 %40.73 %
พฤศจิกายน11,478,7658,676,1208,712,6606,425,0486,311,2915,521,33144.03 %27.26 %36.63 %
ธันวาคม11,043,0938,621,9998,493,7977,101,4648,280,4265,815,46135.69 %3.96 %31.53 %
มกราคม11,929,5768,813,5838,778,2726,453,7567,179,8045,531,24745.90 %18.54 %36.99 %
กุมภาพันธ์11,036,2668,587,3378,843,6735,986,0166,337,0056,323,68545.76 %26.21 %28.49 %
มีนาคม11,208,8048,809,5318,839,9367,850,1876,929,9425,849,07929.96 %21.34 %33.83 %
เมษายน9,724,6348,625,0728,718,5737,165,7086,200,7684,942,94726.31 %28.11 %43.31 %
พฤษภาคม13,230,1248,690,4118,902,4547,766,6766,605,3235,241,37941.30 %23.99 %41.12 %
มิถุนายน11,186,8938,658,2839,221,7366,004,1686,155,2155,768,73546.33 %28.91 %37.44 %
กรกฎาคม11,369,0939,684,2679,279,4346,141,1487,731,4875,535,37645.98 %20.16 %40.35 %
สิงหาคม11,298,2638,853,9858,897,2066,406,8866,079,9556,043,60143.29 %31.33 %32.07 %
รวมทั้งปี134,692,061105,426,864106,427,67580,820,82281,023,26067,826,35240.00 %23.15 %36.27 %