เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564
 ประเภทหน่วยงาน
 
   สรุปจากข้อมูลของหน่วยงานที่รายงานการใช้น้ำมันในเดือนกันยายน - กุมภาพันธ์ ครบถ้วนทั้ง 12 เดือน ของทุกปี ตั้งแต่ปี 2562-2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,324 หน่วยงาน จากทั้งหมด 7,851 หน่วยงาน
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน9,245,0806,817,1716,913,4264,902,3595,230,0444,605,20046.97 %23.28 %33.39 %
ตุลาคม8,145,0786,946,4757,230,5546,248,5955,114,7644,439,73223.28 %26.37 %38.60 %
พฤศจิกายน9,541,4136,899,9916,938,1585,374,2275,049,7084,494,48243.67 %26.82 %35.22 %
ธันวาคม9,065,6826,779,6306,866,8145,996,2164,951,3774,691,99533.86 %26.97 %31.67 %
มกราคม9,869,2976,932,2036,930,0085,387,7235,837,5534,537,43945.41 %15.79 %34.52 %
กุมภาพันธ์9,153,2566,843,2217,088,1724,927,5164,908,9165,354,23346.17 %28.27 %24.46 %
มีนาคม9,240,9846,921,1237,190,1416,294,2945,563,9944,696,20331.89 %19.61 %34.69 %
เมษายน7,883,2776,853,2827,128,5405,901,2054,930,6983,908,26725.14 %28.05 %45.17 %
พฤษภาคม9,603,4786,843,3307,298,1955,825,7015,421,7814,165,99239.34 %20.77 %42.92 %
มิถุนายน9,339,2286,877,6967,581,7314,810,2464,889,6394,486,32948.49 %28.91 %40.83 %
กรกฎาคม9,391,2537,819,4707,405,5024,824,9465,230,1384,494,96748.62 %33.11 %39.30 %
สิงหาคม9,294,5016,986,2407,288,3535,112,4334,828,5564,611,76045.00 %30.88 %36.72 %
รวมทั้งปี109,772,52783,519,83185,859,59465,605,46061,957,16754,486,59940.24 %25.82 %36.54 %