เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน จาก 28 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมอุตุนิยมวิทยา   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)   18,45620,69420,1415,4277,9667,34970.60 %61.51 %63.51 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี   19,92522,52523,4267,5977,3537,09761.87 %67.36 %69.70 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม   20,06117,68420,0599,8496,8947,09450.90 %61.02 %64.63 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท   32,76734,47633,55441,61449,08745,254-27.00 %-42.38 %-34.87 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)   19,03416,39115,06212121,01199.94 %99.93 %93.29 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี   37,82320,46219,8659,9329,8329,29273.74 %51.95 %53.22 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)   19,61420,54919,9494,4154,4494,23577.49 %78.35 %78.77 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา   19,86422,67922,0333,8774,5436,07680.48 %79.97 %72.42 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)   17,64219,52917,0684,9864,5403,95771.74 %76.75 %76.82 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)   19,16918,99917,76110,1869,45010,08746.86 %50.26 %43.21 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)   20,50120,90920,53014,54617,83313,43229.05 %14.71 %34.57 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง   
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง   19,11520,27619,9112,4752,6502,74787.05 %86.93 %86.20 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว   18,36918,30517,91312121299.93 %99.93 %99.93 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด   
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี   20,00618,59620,40513,61913,54611,99331.92 %27.15 %41.22 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม   20,01220,10419,3467,9927,7738,24260.06 %61.34 %57.40 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี   20,57320,57320,1552,9195,5688,56085.81 %72.94 %57.53 %
รวม342,930332,752327,176139,458151,508146,43959.33 %54.47 %55.24 %
หน่วยงานภายใต้ กรมอุตุนิยมวิทยา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน จาก 28 หน่วยงาน
   หน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กรมอุตุนิยมวิทยา   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์   81681681661322322724.82 %72.68 %72.17 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)   398416416677667644-69.93 %-60.59 %-54.87 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี   669669669814816959-21.72 %-21.91 %-43.32 %
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม   5855635895746366271.88 %-13.00 %-6.53 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท   
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)   704682673797943299-13.21 %-38.27 %55.52 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)   1,1181,1271,12742734631561.79 %69.33 %72.01 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา   
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)   497515497625721650-25.72 %-40.02 %-30.56 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)   64564564551669943519.88 %-8.39 %32.51 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)   33934434412121296.46 %96.51 %96.51 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)   
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง   
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง   542554554855969949-57.76 %-74.97 %-71.46 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว   778778778910912912-16.97 %-17.21 %-17.21 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด   
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี   
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม   6016016011,0021,0971,087-66.74 %-82.52 %-80.78 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี   461461461832968910-80.26 %-109.85 %-97.23 %
รวม8,1548,1708,1708,6559,0088,026-6.15 %-10.27 %1.75 %