เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  113,220,4633,375,6593,377,2302,282,1283,041,6933,640,71429.14 %9.89 %-7.80 %
กรมคุมประพฤติ   1110,982,50810,865,58710,509,442632,667534,213294,74194.24 %95.08 %97.20 %
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   111,203,4741,208,2111,200,408428,130413,991403,23464.43 %65.74 %66.41 %
กรมบังคับคดี   113,258,2847,531,5933,687,1001,964,0001,670,9871,655,00039.72 %77.81 %55.11 %
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  21919,637750,448566,213388,584338,907294,75357.75 %54.84 %47.94 %
กรมราชทัณฑ์   9915,090,82915,173,89714,049,82613,372,31612,818,83812,581,45211.39 %15.52 %10.45 %
กรมสอบสวนคดีพิเศษ   115,565,6465,564,4715,449,2743,319,0293,238,7552,675,12440.37 %41.80 %50.91 %
สำนักงานกิจการยุติธรรม   111,212,7371,208,8941,162,207387,193382,592369,04268.07 %68.35 %68.25 %
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   11615,179612,094592,038495,667494,786503,05519.43 %19.17 %15.03 %
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.   332,139,4872,024,1992,029,5731,745,3591,427,4771,255,59418.42 %29.48 %38.14 %
รวม212044,208,24448,315,05342,623,31125,015,07324,362,23823,672,70943.42 %49.58 %44.46 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  1178,36767,60263,63424,10116,085127,23869.25 %76.21 %-99.95 %
กรมคุมประพฤติ   1179,75880,31580,31525,99419,81115,15167.41 %75.33 %81.14 %
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ   1167,07067,07067,07017,11310,9276,96074.49 %83.71 %89.62 %
กรมบังคับคดี   1199,231304,07897,93660,73142,60233,03838.80 %85.99 %66.27 %
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  2279,43878,40173,99024,98615,36715,47568.55 %80.40 %79.09 %
กรมราชทัณฑ์   99244,458240,573232,988138,651116,497102,09043.28 %51.58 %56.18 %
กรมสอบสวนคดีพิเศษ   10
สำนักงานกิจการยุติธรรม   1160,01659,13558,6039,9715,9744,32183.39 %89.90 %92.63 %
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์   1169,38169,16568,65531,05434,009105,94655.24 %50.83 %-54.32 %
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.   33156,141134,993137,57091,00367,04460,48241.72 %50.34 %56.04 %
รวม2120933,8591,101,329880,762423,604328,316470,70154.64 %70.19 %46.56 %