เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  10
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  112,275,8242,411,3922,400,9873,980,1173,857,3993,345,011-74.89 %-59.97 %-39.32 %
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  10
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)  112,560,0472,327,1182,107,6293,787,0003,445,0003,239,858-47.93 %-48.04 %-53.72 %
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  112,428,5902,388,4742,332,1541,278,0201,276,8451,285,09047.38 %46.54 %44.90 %
รวม537,264,4607,126,9846,840,7719,045,1378,579,2447,869,959-24.51 %-20.38 %-15.04 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  10
กรมวิทยาศาสตร์บริการ  1179,88678,86478,48921,03212,7385,53573.67 %83.85 %92.95 %
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  10
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)  1182,81974,08671,05314,59713,77711,32782.38 %81.40 %84.06 %
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  1172,40770,48770,8756,8517,0086,86990.54 %90.06 %90.31 %
รวม53235,113223,438220,41742,47933,52323,73281.93 %85.00 %89.23 %