เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  111122,497,46022,554,09228,776,71013,961,40414,609,47513,770,08237.94 %35.22 %52.15 %
กรมราชองครักษ์   10
กองบัญชาการกองทัพไทย   1142,726,72342,535,01530,742,18835,439,01635,434,76428,800,71717.06 %16.69 %6.32 %
กองทัพบก  10192616,803,521563,105,613564,924,124410,500,425338,828,548343,247,77833.45 %39.83 %39.24 %
กองทัพเรือ  420
กองทัพอากาศ  1414,506,0674,532,2594,607,5494,345,2254,894,2314,661,6063.57 %-7.99 %-1.17 %
รวม170105686,533,770632,726,979629,050,571464,246,070393,767,018390,480,18332.38 %37.77 %37.93 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  1110790,441794,378795,265385,696398,272350,89551.20 %49.86 %55.88 %
กรมราชองครักษ์   10
กองบัญชาการกองทัพไทย   11847,824847,483853,080687,281664,357681,62118.94 %21.61 %20.10 %
กองทัพบก  101578,444,2058,600,2638,762,6205,203,5075,306,7364,333,62838.38 %38.30 %50.54 %
กองทัพเรือ  420
กองทัพอากาศ  141202,143203,254206,720253,650253,650230,850-25.48 %-24.79 %-11.67 %
รวม1706910,284,61310,445,37810,617,6846,530,1356,623,0155,596,99336.51 %36.59 %47.29 %