เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  10
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   111,316,1351,325,0341,274,4501,491,7101,437,7101,363,950-13.34 %-8.50 %-7.02 %
กรมธนารักษ์  552,965,7342,759,8592,714,8931,916,8341,950,6481,868,47235.37 %29.32 %31.18 %
กรมบัญชีกลาง  10
กรมสรรพากร   847218,904,46617,886,76117,435,27615,867,52315,929,32414,489,21016.06 %10.94 %16.90 %
กรมศุลกากร  216,326,6896,094,7155,920,5357,316,8497,062,3136,674,098-15.65 %-15.88 %-12.73 %
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   111,103,1141,128,3741,094,991449,888374,132258,05059.22 %66.84 %76.43 %
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   111,131,7481,139,2671,084,769305,994126,741121,44972.96 %88.88 %88.80 %
กรมสรรพสามิต  112,529,9193,229,1672,464,1844,579,0004,579,0004,553,000-80.99 %-41.80 %-84.77 %
รวม978234,277,80433,563,17831,989,09931,927,79831,459,86829,328,2296.86 %6.27 %8.32 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง  10
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง   1169,88169,70070,13110,8458,1824,58684.48 %88.26 %93.46 %
กรมธนารักษ์  55409,965393,780395,27652,97148,52637,18487.08 %87.68 %90.59 %
กรมบัญชีกลาง  10
กรมสรรพากร   84812,097,4072,041,9782,019,814252,705201,318165,17987.95 %90.14 %91.82 %
กรมศุลกากร  21210,381204,359202,720122,738106,940104,97941.66 %47.67 %48.22 %
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ   1163,29363,60663,6654,5284,4272,93492.85 %93.04 %95.39 %
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   1162,75562,96862,8747,5796,9484,72987.92 %88.97 %92.48 %
กรมสรรพสามิต  11100,163100,125100,12571,93472,76867,57728.18 %27.32 %32.51 %
รวม97913,013,8452,936,5152,914,605523,300449,108387,16882.64 %84.71 %86.72 %