เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  113,777,6513,853,8053,757,5637,443,0007,230,0006,224,400-97.03 %-87.61 %-65.65 %
กรมการกงสุล   10
กรมพิธีการทูต   10
กรมยุโรป   10
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  10
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   10
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   10
กรมสารนิเทศ   10
กรมองค์การระหว่างประเทศ   10
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   10
กรมอาเซียน   10
กรมเอเชียตะวันออก   10
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา   10
รวม1313,777,6513,853,8053,757,5637,443,0007,230,0006,224,400-97.03 %-87.61 %-65.65 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  11141,719150,102150,21424,92520,43716,24482.41 %86.38 %89.19 %
กรมการกงสุล   10
กรมพิธีการทูต   10
กรมยุโรป   10
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  10
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   10
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย   10
กรมสารนิเทศ   10
กรมองค์การระหว่างประเทศ   10
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้   10
กรมอาเซียน   10
กรมเอเชียตะวันออก   10
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา   10
รวม131141,719150,102150,21424,92520,43716,24482.41 %86.38 %89.19 %