เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  111,800,8581,845,6731,826,3671,769,8361,735,6701,604,8201.72 %5.96 %12.13 %
กรมเจ้าท่า  10
กรมการขนส่งทางบก   116,993,6466,698,5856,084,2315,343,8705,131,9374,721,17723.59 %23.39 %22.40 %
กรมท่าอากาศยาน  111,307,6621,307,6621,281,1101,652,7831,662,0181,530,445-26.39 %-27.10 %-19.46 %
กรมทางหลวง  216,074,6516,041,3925,895,6735,790,0985,633,3525,219,7904.68 %6.75 %11.46 %
กรมทางหลวงชนบท  113,343,8443,288,5703,186,9282,851,5852,975,5212,497,22914.72 %9.52 %21.64 %
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  111,293,9721,285,3771,244,087926,000884,000824,00028.44 %31.23 %33.77 %
กรมการขนส่งทางราง  10
รวม9620,814,63320,467,25919,518,39618,334,17218,022,49816,397,46111.92 %11.94 %15.99 %
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงาน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ทั้งหมด รายงานครบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  1169,39671,08575,55012,7738,3565,38781.59 %88.24 %92.87 %
กรมเจ้าท่า  10
กรมการขนส่งทางบก   11124,307123,763125,48980,20977,83672,45935.47 %37.11 %42.26 %
กรมท่าอากาศยาน  10
กรมทางหลวง  21195,051195,051195,051159,435140,794131,93218.26 %27.82 %32.36 %
กรมทางหลวงชนบท  11112,207110,918110,87254,25852,79839,07551.64 %52.40 %64.76 %
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  1164,13763,56563,8595,7284,4262,81991.07 %93.04 %95.59 %
กรมการขนส่งทางราง  10
รวม95565,098564,382570,820312,404284,211251,67344.72 %49.64 %55.91 %