เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดจันทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 62 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี   298,495115,774133,548162,01085,75890,36045.72 %25.93 %32.34 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี   31,36831,29730,68812121299.96 %99.96 %99.96 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7   1,012,172925,613978,037435,180380,412336,38457.01 %58.90 %65.61 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี   38,09637,25636,30623,95326,15225,04137.12 %29.80 %31.03 %
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี   35,09534,51535,34823,48522,14823,06333.08 %35.83 %34.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี   416,050413,418359,271129,115166,420154,95668.97 %59.75 %56.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว   44,54944,97142,8156,0347,0845,18886.46 %84.25 %87.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง   47,45347,50945,0325,8286,3955,50887.72 %86.54 %87.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ   45,36645,56643,7183,6304,1483,55192.00 %90.90 %91.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่   48,29947,72144,7108,2177,8156,47582.99 %83.62 %85.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม   46,02046,26644,1407,7478,4738,24283.17 %81.69 %81.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน   45,44447,10843,6384,0104,3484,58991.18 %90.77 %89.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม   45,38745,57743,3704,3514,0443,63990.41 %91.13 %91.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี   73,25558,67451,10113,81915,24316,94181.14 %74.02 %66.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว   52,83453,88849,3986,2255,7724,83988.22 %89.29 %90.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์   45,51546,65943,6386,7167,4578,58285.24 %84.02 %80.33 %
ด่านศุลกากรจันทบุรี   86,85988,24585,21977,62377,93369,53310.63 %11.69 %18.41 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี   45,96646,33646,76031,27033,25538,55531.97 %28.23 %17.55 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม   31,76531,80432,48910,55910,58912,60066.76 %66.71 %61.22 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน   31,41232,05031,5556,25511,96713,30680.09 %62.66 %57.83 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี   57,52651,62446,78430,58930,80424,67846.83 %40.33 %47.25 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   39,02539,12237,26517,22918,07115,95155.85 %53.81 %57.20 %
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี   34,08035,44334,64022,76224,79417,52033.21 %30.05 %49.42 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   51,03951,22549,69735,26935,31935,06230.90 %31.05 %29.45 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   47,69246,99945,88444,60043,38639,4376.48 %7.69 %14.05 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   63,22559,79660,84634,43735,64032,47045.53 %40.40 %46.64 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี   43,13344,68742,09723,57025,36526,09745.36 %43.24 %38.01 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี   106,701102,154103,284137,013175,286234,182-28.41 %-71.59 %-126.74 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี   41,89443,66441,98419,26118,64716,66654.02 %57.29 %60.30 %
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   38,11638,57238,45411,84313,42811,38168.93 %65.19 %70.40 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี   34,00135,68533,7236,1007,6406,84282.06 %78.59 %79.71 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี   46,48646,27045,00151,37853,19450,857-10.52 %-14.96 %-13.01 %
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ   210,402181,904178,404401,566293,296320,968-90.86 %-61.24 %-79.91 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี   56,13355,93654,74076,60771,49467,511-36.47 %-27.81 %-23.33 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี   45,52846,65947,03824,48215,02216,30546.23 %67.80 %65.34 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี   55,61754,328144,088105,453114,728116,298-89.61 %-111.18 %19.29 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี   57,01752,54538,92026,72930,61024,01053.12 %41.74 %38.31 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี   45,52146,67444,27232,47737,92735,49228.66 %18.74 %19.83 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี   70,05660,25064,79418,85018,01618,92873.09 %70.10 %70.79 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี   52,32755,57845,61527,35433,34323,13547.72 %40.01 %49.28 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี   36,90337,17335,46534,31427,36224,4137.02 %26.39 %31.16 %
สพ.จันทบุรี   142,925138,916133,725101,608102,51585,33428.91 %26.20 %36.19 %
รจจ.จันทบุรี   770,559707,377587,036893,040916,615950,045-15.90 %-29.58 %-61.84 %
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา   156,240180,105119,954144,929153,267151,2077.24 %14.90 %-26.05 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี   35,27135,71936,14637,91539,15936,683-7.50 %-9.63 %-1.49 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี   52,30956,20159,73738,23039,29926,43026.92 %30.07 %55.76 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี   41,14838,16138,40623,78522,59024,73742.20 %40.80 %35.59 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)   63,84259,39860,58837,15636,60840,49641.80 %38.37 %33.16 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี   64,50660,70951,91828,61933,29836,84155.63 %45.15 %29.04 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี   37,19537,39636,29037,15035,63629,2550.12 %4.71 %19.39 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี   52,46349,42050,37659,27462,75961,093-12.98 %-26.99 %-21.27 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   333,448347,936171,813198,352159,540140,26840.51 %54.15 %18.36 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   265,949234,476222,324120,948109,48599,74754.52 %53.31 %55.13 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   95,47399,69481,36377,09672,10170,11919.25 %27.68 %13.82 %
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม   327,357330,654345,537151,280138,120151,24053.79 %58.23 %56.23 %
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   306,152245,977260,124137,554135,023143,67355.07 %45.11 %44.77 %
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   872,535854,010859,762929,656788,070756,472-6.55 %7.72 %12.01 %
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   263,515279,750273,768144,981278,700128,89344.98 %0.38 %52.92 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   549,637546,537531,118287,148302,253296,88647.76 %44.70 %44.10 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี   38,48338,80338,11730,50928,65824,88320.72 %26.15 %34.72 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี   32,44433,51733,0959,8769,4389,85469.56 %71.84 %70.23 %
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี   1,608,3041,216,5841,409,478219,243204,875184,21086.37 %83.16 %86.93 %
รวม9,863,5789,017,8758,854,4515,856,2695,676,8065,437,93240.63 %37.05 %38.59 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดจันทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 63 หน่วยงาน จาก 64 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี   7237599029271,003833-28.19 %-32.24 %7.60 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี   2,3222,3222,3222,8364,3562,528-22.11 %-87.58 %-8.83 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี   5,4835,4835,4831,4451,2371,20973.65 %77.45 %77.95 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7   3,9683,4013,9083,4913,7063,65112.04 %-8.97 %6.57 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี   7,9747,9177,9931,32299866783.42 %87.39 %91.65 %
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี   7,0997,2327,7082982111195.81 %97.08 %99.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี   33,77933,77933,77910,23910,0606,76669.69 %70.22 %79.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว   4,5634,7914,69632073041992.98 %84.76 %91.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง   3,4053,4433,44362064536881.79 %81.26 %89.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ   2,5882,5882,58861271167476.34 %72.52 %73.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่   2,6852,6852,5144646212782.70 %97.69 %94.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม   3,0393,0392,84962373466379.51 %75.86 %76.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน   3,6793,6793,67962773583882.97 %80.03 %77.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม   2,1202,0062,12062170566270.70 %64.84 %68.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี   3,3683,2933,36884966860174.78 %79.71 %82.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว   4,4304,3354,20262594188585.89 %78.29 %78.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์   2,2742,2742,27462870967172.37 %68.81 %70.49 %
ด่านศุลกากรจันทบุรี   13,83514,44414,0447,2325,1094,96147.73 %64.63 %64.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี   11,18711,18712,3287,3207,5387,03834.57 %32.62 %42.91 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม   5,9205,8055,8013,0972,9373,21247.68 %49.40 %44.63 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน   4,4783,9654,3264,5053,5013,170-0.59 %11.69 %26.72 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี   11,64411,56811,8725,3955,1525,33953.67 %55.46 %55.03 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   8,6018,6018,4112,7382,6982,30568.17 %68.63 %72.59 %
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี   6,5297,1187,2316,3274,4993,4193.09 %36.80 %52.73 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   13,46913,46913,4699,0499,41011,80832.82 %30.14 %12.34 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี   12,02411,87211,8723,0512,37050374.62 %80.04 %95.76 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี   17,61215,83616,9585,3244,3162,72469.77 %72.75 %83.94 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี   10,18010,6749,9711,5181,6491,13985.09 %84.55 %88.58 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี   19,09819,42118,8133,8948,6297,76179.61 %55.57 %58.74 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี   9,6099,9329,64710,0989,6596,503-5.09 %2.76 %32.59 %
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี   9,4389,81810,57959062846393.75 %93.61 %95.62 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี   6,7197,3467,1752,6223,3301,43560.97 %54.67 %79.99 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี   11,38011,14611,2073,2342,7983,11771.58 %74.90 %72.19 %
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ   38,11426,70526,70529,33020,84314,86323.05 %21.95 %44.34 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี   13,69813,69813,6981,27591591590.69 %93.32 %93.32 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี   9,0968,8309,0773,2352,3982,47464.43 %72.84 %72.75 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี   13,92613,92613,9262,1083,0392,91184.86 %78.18 %79.10 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี   7,6327,6327,1754,1913,5013,05345.08 %54.13 %57.46 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี   10,97711,45211,1304,5623,8273,21258.45 %66.58 %71.14 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี   10,38910,2568,9445,4974,3852,19547.08 %57.25 %75.46 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี   13,46914,61011,3214,7754,8634,10164.55 %66.72 %63.77 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี   7,4417,5367,53642830119894.25 %96.01 %97.38 %
สพ.จันทบุรี   5,0774,8744,8853,4222,8251,97032.59 %42.03 %59.66 %
รจจ.จันทบุรี   10,96510,9539,9637,2156,3764,25534.20 %41.79 %57.29 %
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา   5,8486,1395,5075,2244,5964,22510.68 %25.14 %23.27 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี   6,5106,5326,37682681473487.31 %87.54 %88.48 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี   12,43212,5828,9354,8445,6493,72661.04 %55.10 %58.30 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี   8,6777,8227,9362,8933,8922,32766.66 %50.24 %70.68 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)   12,80410,67412,2905,0313,5743,65360.70 %66.52 %70.28 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี   9,43813,01313,4695,3495,0283,05543.33 %61.36 %77.32 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี   7,5367,5367,5363,8283,8373,84749.21 %49.09 %48.96 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี   5,3354,0824,0795,0684,7224,4695.01 %-15.68 %-9.54 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   13,39615,24915,2542,9652,3173,27977.87 %84.81 %78.50 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2   18,17918,19618,2206,2255,0393,03165.76 %72.31 %83.36 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด   23,52223,45923,4537,3885,7455,24868.59 %75.51 %77.62 %
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม   8,3788,1568,1917,2494,2142,94113.47 %48.33 %64.09 %
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว   9,1459,0028,9674,1854,2554,01554.24 %52.73 %55.22 %
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   17,06417,17617,43012,81912,2829,03024.88 %28.49 %48.19 %
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   8,7078,5868,5865,2224,2932,69940.02 %50.00 %68.56 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี   20,50220,66720,57024,01317,77014,812-17.13 %14.02 %27.99 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี   8,3738,6018,7151,16692969886.08 %89.20 %91.99 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี   6,1296,4726,5483,1602,9902,52248.44 %53.79 %61.48 %
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี   647,380461,486585,65733,48839,53161,52694.83 %91.43 %89.49 %
รวม1,255,3621,061,1291,179,608309,524287,185262,45375.34 %72.94 %77.75 %