เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 130 หน่วยงาน จาก 134 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา   124,264105,222117,0857,4207,2947,02394.03 %93.07 %94.00 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา   222,404291,060405,935291,057290,347282,897-30.87 %0.25 %30.31 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา   33,37232,31331,4579,3148,70118,80672.09 %73.07 %40.22 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา   73,32782,01853,82362,32266,57370,91515.01 %18.83 %-31.76 %
สำนักงานคลังเขต 3   39,28239,58537,30024,14113,02218,63138.54 %67.10 %50.05 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา   90,76685,07349,44621,10919,01118,30976.74 %77.65 %62.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1   312,387285,894264,113527,784524,284482,484-68.95 %-83.38 %-82.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2   171,566161,404142,417148,808144,794150,59913.26 %10.29 %-5.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง   45,54145,56242,8133,4232,8862,27692.48 %93.67 %94.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ   46,70346,23545,8627,5484,4614,37583.84 %90.35 %90.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง   45,45944,52542,4463,8095,4185,60991.62 %87.83 %86.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง   46,13845,44244,6004,4525,5135,58990.35 %87.87 %87.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี   48,23446,69943,67410,6498,4237,41077.92 %81.96 %83.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช   48,67646,91445,8036,3456,2196,10886.96 %86.74 %86.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   46,84746,57745,2451,8101,8301,32296.14 %96.07 %97.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง   47,07646,36444,7615,9555,7035,11687.35 %87.70 %88.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย   59,34655,68855,93010,61310,3698,62482.12 %81.38 %84.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด   50,45248,79645,2186,8602,1226,66886.40 %95.65 %85.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย   52,58949,42848,1815,5785,4996,34989.39 %88.87 %86.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง   47,40248,30046,2215,8205,3534,52287.72 %88.92 %90.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่   49,22448,67147,87312,78712,38511,66574.02 %74.55 %75.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม   44,92645,90644,5801,7671,8411,62196.07 %95.99 %96.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย   49,92648,27446,71110,75811,44810,28878.45 %76.29 %77.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย   51,04448,93346,87712,79311,13410,09574.94 %77.25 %78.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง   59,82956,65454,87313,69914,70312,95877.10 %74.05 %76.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ   45,93445,56345,2724,3073,8652,74990.62 %91.52 %93.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย   56,12552,07648,8879,4068,2557,83283.24 %84.15 %83.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1   84,75472,13574,38252,98152,27650,81637.49 %27.53 %31.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว   49,46546,71542,9155,3074,5933,42589.27 %90.17 %92.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว   48,38247,62245,0369,2058,1747,28880.97 %82.84 %83.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน   56,82047,92444,9779,2138,7598,16483.79 %81.72 %81.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง   49,10148,32945,7994,9295,4524,87989.96 %88.72 %89.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก   48,19548,47044,2378,5478,5017,38282.27 %82.46 %83.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง   46,52746,74046,2286,5886,9666,30985.84 %85.10 %86.35 %
สำนักงานสรรพากรภาค 9   204,040182,481173,57383,97794,31064,95258.84 %48.32 %62.58 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   97,30995,25491,80257,66152,79953,67740.74 %44.57 %41.53 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่   33,25733,29431,76011,61419,98915,97065.08 %39.96 %49.72 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย   32,64632,38130,37710,9664,7736,24966.41 %85.26 %79.43 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย   34,13933,88631,5699,6017,79910,92471.88 %76.98 %65.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง   33,36233,32131,8909,0219,81312,85872.96 %70.55 %59.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว   34,02335,15132,80445,72028,03226,676-34.38 %20.25 %18.68 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3   83,219101,72198,64290,64592,66498,812-8.92 %8.90 %-0.17 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา   41,78540,77941,52437,78438,11937,5549.57 %6.52 %9.56 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   59,64556,62459,06056,72656,55048,3834.89 %0.13 %18.08 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4   41,25440,64439,25718,16319,21316,41955.97 %52.73 %58.18 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   39,76040,02955,38013,56311,6227,24765.89 %70.97 %86.91 %
สำนักชลประทานที่ 8   808,140789,385764,334908,577811,055752,419-12.43 %-2.75 %1.56 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3   46,26745,36843,90622,44522,58721,84751.49 %50.21 %50.24 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา   37,63036,66433,8969,57511,63810,09874.55 %68.26 %70.21 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา   172,236165,040165,04068,287185,09457,73560.35 %-12.15 %65.02 %
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3   63,99169,53961,07067,03050,34649,973-4.75 %27.60 %18.17 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   1,191,1131,128,7961,124,7817,537,0677,693,7897,608,988-532.78 %-581.59 %-576.49 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   165,160161,334154,916149,734136,281130,2629.34 %15.53 %15.91 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา   32,12631,06130,10458,81160,68567,465-83.06 %-95.37 %-124.10 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   122,36587,76786,15247,67156,76150,91161.04 %35.33 %40.91 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)   91,73381,71972,630110,896103,27092,543-20.89 %-26.37 %-27.42 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5   49,52749,97343,63936,19427,11024,34026.92 %45.75 %44.22 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา   157,454239,208231,843376,933248,183295,579-139.39 %-3.75 %-27.49 %
ท่าอากาศยานนครราชสีมา   5,282,263638,506618,840174,368140,7241296.70 %77.96 %100.00 %
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)   578,488228,229140,689339,415350,595407,12941.33 %-53.62 %-189.38 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)   124,88292,16288,387110,198108,77494,10011.76 %-18.02 %-6.46 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   52,61752,35250,76927,86231,63830,99247.05 %39.57 %38.95 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)   49,02949,17247,64272,58346,88564,172-48.04 %4.65 %-34.70 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)   91,76194,789118,245145,381144,979118,769-58.43 %-52.95 %-0.44 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5   132,210138,389133,463149,575137,904131,880-13.13 %0.35 %1.19 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา   109,316106,810103,50612121299.99 %99.99 %99.99 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา   40,63839,72938,5068,5707,2647,15278.91 %81.72 %81.43 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)   21,60021,11720,4675,3555,9085,39575.21 %72.02 %73.64 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)   19,89519,45018,8519,2688,5337,23153.42 %56.13 %61.64 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา   60,34854,45044,16510,19111,2144,48283.11 %79.40 %89.85 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา   42,66140,96535,87719,83116,02319,32553.51 %60.89 %46.14 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา   50,61549,80150,52881,46041,88839,450-60.94 %15.89 %21.92 %
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา   89,02599,15474,415147,084152,804120,607-65.22 %-54.11 %-62.07 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา   81,86273,01170,75039,41622,6861251.85 %68.93 %99.98 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   60,20159,98458,13030,22923,35124,12049.79 %61.07 %58.51 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา   219,968119,710120,191322,344207,697152,282-46.54 %-73.50 %-26.70 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา   95,676101,72681,954113,906114,09862,036-19.05 %-12.16 %24.30 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา   142,655141,409148,95629,30731,09824,36979.46 %78.01 %83.64 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา   47,71147,49446,20338,43342,62438,81319.45 %10.25 %16.00 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   66,90157,82160,21041,45139,53414,51038.04 %31.63 %75.90 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา   67,96563,27261,50172,17538,14611,893-6.20 %39.71 %80.66 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา   68,97870,07468,89462,07586,47881,23710.01 %-23.41 %-17.92 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา   1,120,9481,103,6951,064,657295,193299,404282,22873.67 %72.87 %73.49 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา   727,088690,998519,93543,399139,676158,09194.03 %79.79 %69.59 %
ทสญ.นครราชสีมา   945,138743,859686,176601,712536,902947,58836.34 %27.82 %-38.10 %
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก   952,643679,374656,1921,428,3371,328,4991,368,679-49.93 %-95.55 %-108.58 %
เรือนจำกลางคลองไผ่   1,106,0981,081,3631,048,066760,196260,690128,79831.27 %75.89 %87.71 %
เรือนจำกลางนครราชสีมา   690,665826,736686,179746,098811,564750,591-8.03 %1.84 %-9.39 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3   132,770127,744123,750247,640254,208237,392-86.52 %-99.00 %-91.83 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   33,89733,69332,6386,574121280.61 %99.96 %99.96 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา   75,95876,06275,49980,97882,88668,707-6.61 %-8.97 %9.00 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา   4,313,3375,051,8214,770,991184,493192,586266,99895.72 %96.19 %94.40 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   51,37646,11544,67218,09710,7761264.78 %76.63 %99.97 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา   87,409517,30583,685128,418133,902110,861-46.92 %74.12 %-32.47 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   50,52850,43348,85242,33634,73924,27516.21 %31.12 %50.31 %
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา   88,50381,96176,78379,86665,58763,9719.76 %19.98 %16.69 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา   176,316256,061250,19377,72074,76574,28055.92 %70.80 %70.31 %
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร   60,30656,57153,08438,67330,72825,67735.87 %45.68 %51.63 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา   109,443163,708158,684109,648109,973101,526-0.19 %32.82 %36.02 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา   107,120105,186102,23194,58555,9481211.70 %46.81 %99.99 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   137,664119,346137,274120,341113,70290,20812.58 %4.73 %34.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   615,441569,632545,302189,562178,065177,53369.20 %68.74 %67.44 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   367,515390,965290,300180,850171,861145,81350.79 %56.04 %49.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   1,000,538558,273328,871189,904145,304135,58081.02 %73.97 %58.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   268,131669,874629,788155,485145,322133,68942.01 %78.31 %78.77 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   591,237614,115615,644160,594146,722131,69072.84 %76.11 %78.61 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   412,149309,792172,705144,217191,498113,67265.01 %38.19 %34.18 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา   631,587394,007235,315133,417157,939137,76478.88 %59.91 %41.46 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   589,935793,695724,552259,241157,053138,93956.06 %80.21 %80.82 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา   861,239757,834745,8941,280,571926,680618,596-48.69 %-22.28 %17.07 %
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช   575,952556,492525,216509,672455,792431,56811.51 %18.10 %17.83 %
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   3,051,8191,324,3861,302,7711,209,757954,327210,25460.36 %27.94 %83.86 %
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่   
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย   344,703332,009325,255133,918121261.15 %100.00 %100.00 %
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง   1,357,3921,142,4001,087,115281,718109,964209,52479.25 %90.37 %80.73 %
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย   517,620512,033496,035535,107405,554254,622-3.38 %20.80 %48.67 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   591,034566,195548,7432,277164,388189,77799.61 %70.97 %65.42 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ   632,860439,151425,615233,564533,524505,31663.09 %-21.49 %-18.73 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา   640,217573,347555,405195,721197,860116,12369.43 %65.49 %79.09 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   2,105,5172,003,7391,947,6881,390,4891,807,6691233.96 %9.79 %100.00 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   37,83037,11025,96517,31012,93613,72654.24 %65.14 %47.14 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   435,780421,813408,580515,922499,851489,453-18.39 %-18.50 %-19.79 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา   188,979178,088182,255160,432151,717144,94515.11 %14.81 %20.47 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา   540,592544,228527,404365,496361,267355,35532.39 %33.62 %32.62 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา   487,261537,405495,744459,230441,691427,4115.75 %17.81 %13.78 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา   47,16248,11546,62827,30426,05126,01842.11 %45.86 %44.20 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน   85,25583,70379,90472,67465,14156,01914.76 %22.18 %29.89 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)   37,23136,80134,67517,33414,84812,00353.44 %59.65 %65.38 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา   44,77744,96542,48023,34626,06024,14747.86 %42.04 %43.16 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา   168,663165,486160,310379,753479,357419,656-125.16 %-189.67 %-161.78 %
ตำรวจภูธรภาค 3   615,505603,007582,105353,238330,937287,57042.61 %45.12 %50.60 %
รวม42,472,65235,448,79432,869,86927,898,66326,745,44822,887,65434.31 %24.55 %30.37 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 126 หน่วยงาน จาก 134 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา   1,3141,3141,31468467479447.93 %48.70 %39.59 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา   1,1811,6952,1242,6621,9262,385-125.31 %-13.61 %-12.29 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา   9,2698,9839,4212,7832,2051,86369.97 %75.45 %80.22 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา   16,59018,51018,8792,7242,8092,87183.58 %84.82 %84.79 %
สำนักงานคลังเขต 3   18,67718,67718,67730358227898.38 %96.89 %98.51 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1   69,44363,92957,12115,40911,6198,80977.81 %81.82 %84.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2   33,49334,65334,61515,30913,76412,48454.29 %60.28 %63.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง   4,1764,1334,1332031529595.15 %96.33 %97.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี   4,7414,5884,87283385661782.43 %81.34 %87.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช   2,9972,9972,9978531,07899971.53 %64.05 %66.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   2,4032,6692,63150447626379.03 %82.16 %90.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย   2,9232,9233,1511,07496676063.27 %66.95 %75.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด   6,2316,2316,2311,40422461377.46 %96.41 %90.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย   2,9032,9022,9022966841,04789.82 %76.43 %63.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง   3,1133,1133,11348092887784.57 %70.18 %71.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่   5,5545,4015,5531,0621,1121,04680.88 %79.41 %81.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม   3,7693,7693,76917012923495.48 %96.59 %93.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย   4,8384,8384,8381,0041,0511,04879.25 %78.27 %78.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย   4,2934,3124,2931,05787768875.37 %79.66 %83.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง   6,7306,7306,7301,00367124385.10 %90.02 %96.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ   3,1913,0192,98118818117794.11 %94.01 %94.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย   4,6604,6604,6591,2191,4081,32073.84 %69.78 %71.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 1   6,9315,9615,7331,18899877382.87 %83.27 %86.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2   4,3154,1444,14460563943385.97 %84.57 %89.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว   3,5253,3383,33871771864579.66 %78.48 %80.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว   4,0124,3544,39251772438987.10 %83.38 %91.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน   6,5583,7983,7931,17094981982.16 %75.01 %78.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง   5,2665,0445,04474150941185.93 %89.90 %91.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก   3,3723,3723,3721,0171,1171,02969.84 %66.88 %69.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง   3,3453,3453,34590895471972.86 %71.49 %78.51 %
สำนักงานสรรพากรภาค 9   41,19241,00240,2415,4423,5281,31886.79 %91.39 %96.72 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา   32,79132,77232,7728,9589,5846,09172.68 %70.76 %81.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่   11,44911,75311,9054,2163,9823,38063.18 %66.12 %71.61 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย   6,0946,0946,0944,3984,0083,68227.82 %34.23 %39.58 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย   7,3757,3957,3954,2503,3263,71842.37 %55.02 %49.72 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง   4,6804,6804,6804,0123,9353,73414.28 %15.92 %20.22 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา   12,00712,73012,9202,7513,0023,18377.09 %76.42 %75.36 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว   7,7768,0997,8524,1234,3153,40546.98 %46.72 %56.64 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3   30,64831,16131,16111,5769,9007,74262.23 %68.23 %75.16 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา   11,47411,68412,5583,6484,6143,46268.20 %60.51 %72.43 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   18,30118,20619,77210,39810,79610,32443.19 %40.70 %47.79 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4   18,15818,32918,3862,1402,4112,82588.22 %86.85 %84.64 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   11,68412,33012,3305,8875,4757,01049.61 %55.59 %43.15 %
สำนักชลประทานที่ 8   309,600309,259309,259113,93996,18981,26263.20 %68.90 %73.72 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3   10,75910,89210,9873,6952,5632,38465.65 %76.47 %78.30 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา   10,88510,79010,1436,5366,0034,53939.95 %44.36 %55.25 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา   57,18957,18957,18939,02638,31329,58931.76 %33.01 %48.26 %
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 3   28,26131,00015,61022,22413,6709,27721.36 %55.90 %40.57 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์   50,61145,77645,77638,00664,50995,05624.90 %-40.92 %-107.66 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3   21,03820,82920,37231,89523,93019,622-51.61 %-14.89 %3.68 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา   8,7738,7738,7739,62512,13011,971-9.72 %-38.26 %-36.46 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   47,52930,49030,94711,0199,9189,99376.82 %67.47 %67.71 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)   26,78226,45924,78610,1138,9297,69362.24 %66.25 %68.96 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5   17,29917,29916,25421,41113,96811,945-23.76 %19.26 %26.51 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา   38,93438,93438,93411111199.97 %99.97 %99.97 %
ท่าอากาศยานนครราชสีมา   4,8715,0895,0899,9114,53111-103.48 %10.96 %99.78 %
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)   53,08983,34351,39671,13673,91563,853-33.99 %11.31 %-24.24 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)   32,81431,92131,97812,1477,8497,82462.98 %75.41 %75.53 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา   17,15217,19010,9783,7303,2122,35478.25 %81.31 %78.55 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)   15,65815,65815,65816,4133,1374,619-4.82 %79.96 %70.50 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)   30,94733,22940,41758,44025,97219,358-88.84 %21.84 %52.11 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5   45,22340,16240,40931,56623,87318,21430.20 %40.56 %54.93 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา   42,36142,36142,36111111199.97 %99.97 %99.97 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา   1,2671,2671,26756020434455.83 %83.88 %72.84 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)   6136136135734786216.65 %22.09 %-1.29 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)   367367367442262457-20.51 %28.46 %-24.51 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา   13,69913,05314,5171,0391,2241,22392.42 %90.62 %91.57 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา   12,53912,23511,1713,7885,7594,30869.79 %52.93 %61.43 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา   
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา   22,63723,05522,96038,84741,01630,399-71.61 %-77.90 %-32.40 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา   24,55724,82424,8245,5293,4071277.48 %86.28 %99.95 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   14,51714,97314,9732,6953,6843,27181.44 %75.40 %78.16 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา   31,63134,08435,0353,1872,0262,02389.93 %94.06 %94.23 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา   36,43437,76535,17918,6039,1377,22948.94 %75.81 %79.45 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา   14,68815,48720,7356,7745,3985,05153.88 %65.15 %75.64 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา   14,74514,80215,1077,0296,5255,30552.33 %55.92 %64.88 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา   21,59119,73420,8685,7965,0492,50673.16 %74.41 %87.99 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา   21,59116,92016,1798,1687,6136,81262.17 %55.00 %57.90 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา   16,13317,57912,7361,2531,25865,51292.23 %92.84 %-414.40 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา   10,58310,60310,8938,5939,2104,21818.80 %13.14 %61.27 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา   11,96711,83311,2657,0166,3655,31141.37 %46.21 %52.85 %
ทสญ.นครราชสีมา   22,58621,04121,00813,34914,19210,35340.90 %32.55 %50.72 %
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก   21,90619,65819,65823,87015,06411,773-8.96 %23.37 %40.11 %
เรือนจำกลางคลองไผ่   24,87724,87724,8775,927191776.17 %99.92 %99.93 %
เรือนจำกลางนครราชสีมา   19,51120,65419,6369,59510,2329,50850.82 %50.46 %51.58 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3   
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   9,5929,4979,4971,759111181.66 %99.88 %99.88 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา   18,90218,93619,01213,6078,0495,86928.01 %57.49 %69.13 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา   202,483239,758238,2459,7297,59363,20795.20 %96.83 %73.47 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา   13,81313,52813,5288,0832,9101141.48 %78.49 %99.92 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา   28,038200,77929,17812,4457,4293,94755.61 %96.30 %86.47 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา   15,24016,09516,0953,0432,3653,09980.03 %85.31 %80.74 %
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา   29,82629,82629,82619,99116,32915,64332.97 %45.25 %47.55 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา   27,44627,30727,4794,7414,0163,22682.73 %85.29 %88.26 %
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร   10,15910,15910,3681,1547191,24488.65 %92.92 %88.01 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา   6,8566,8406,9128,7425,01211-27.50 %26.73 %99.84 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   23,78023,79423,8625,4184,5654,12477.21 %80.82 %82.72 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1   12,04112,05111,9836,9154,9206,68742.57 %59.17 %44.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2   7,6787,5037,6836,3635,1924,92417.13 %30.80 %35.91 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4   20,18620,14720,1149,9658,4743,75150.63 %57.94 %81.35 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   19,18319,15419,1476,1216,3854,37768.09 %66.66 %77.14 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   15,59315,55615,5935,5294,1123,96864.54 %73.56 %74.55 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7   19,03618,90518,9344,8953,4264,90674.29 %81.88 %74.09 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา   12,49612,55312,5784,9945,9425,43960.03 %52.66 %56.76 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง   15,12115,13315,13314,09711,0598,9356.78 %26.92 %40.96 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา   15,28915,28915,28911,96113,38619,17321.77 %12.45 %-25.40 %
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช   17,05616,97416,7615,5822,8722,18667.27 %83.08 %86.96 %
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา   27,91727,91727,91727,72119,1052,3560.70 %31.57 %91.56 %
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่   16,27316,27016,27020,0279,3088,035-23.07 %42.79 %50.61 %
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย   14,34814,34814,3489,901181130.99 %99.88 %99.92 %
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง   15,42515,42515,4259,1203,5141,88040.87 %77.22 %87.81 %
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย   17,33217,45417,45410,1938,6873,72541.19 %50.23 %78.66 %
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี   17,07717,07717,07712,3677,5627,23327.58 %55.72 %57.64 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ   17,78017,78017,7807,3145,4374,65058.86 %69.42 %73.85 %
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา   12,21412,24312,2434,2032,7021,46565.59 %77.93 %88.03 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   17,59117,28717,28714,3545,5821118.40 %67.71 %99.93 %
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   23,24623,30322,0861,2671,3601,02194.55 %94.16 %95.38 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา   36,85436,85436,85450,41741,43044,268-36.80 %-12.42 %-20.12 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา   72,25469,74465,77046,76332,56032,48135.28 %53.31 %50.61 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา   17,05116,73614,70211,2979,8137,95033.75 %41.36 %45.93 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9   15,34515,47815,5356601,0391,62295.70 %93.29 %89.56 %
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา   45,35645,35645,37043,35524,11023,2864.41 %46.84 %48.68 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา   14,55515,43015,4307,8257,0186,57146.24 %54.52 %57.41 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน   26,21626,10225,79710,5059,8949,33959.93 %62.09 %63.80 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)   17,53617,50817,53682434913795.30 %98.00 %99.22 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา   14,06914,46814,2784,9934,7883,39864.51 %66.91 %76.20 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา   63,82963,82963,829215,95986,34910,224-238.34 %-35.28 %83.98 %
ตำรวจภูธรภาค 3   205,026201,055203,98883,39092,44887,29359.33 %54.02 %57.21 %
รวม2,938,7653,143,1532,911,6101,570,9631,198,4571,102,14246.54 %61.87 %62.15 %