เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดบุรีรัมย์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์   44,18546,34844,51310,67812,79010,61475.83 %72.40 %76.16 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์   
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์   37,83237,51337,55618,71215,82812,97650.54 %57.81 %65.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์   272,347260,236255,873138,688101,33492,06449.08 %61.06 %64.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง   46,06845,27743,0967,5806,9516,22283.55 %84.65 %85.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง   45,51444,86643,1417,3695,5965,20683.81 %87.53 %87.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์   45,39945,45042,7837,1115,7194,49784.34 %87.42 %89.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ   52,98945,42943,3262,9582,3132,29594.42 %94.91 %94.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง   48,75647,97044,29911,93611,0819,35375.52 %76.90 %78.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์   50,84948,58241,1465,2394,2153,91189.70 %91.32 %90.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง   45,31247,50948,7954,5764,6554,13089.90 %90.20 %91.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด   46,07944,31843,5726,3785,6974,91886.16 %87.15 %88.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์   43,70845,07041,2082,7783,6912,64893.64 %91.81 %93.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย   48,90346,78643,2978,5548,5368,28682.51 %81.76 %80.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ   44,24643,20641,5165,3314,9815,09587.95 %88.47 %87.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง   45,85044,98943,6676,3235,6764,44486.21 %87.38 %89.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย   46,09244,82642,2515,6874,2433,75887.66 %90.53 %91.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ   50,27249,26646,3348,7828,0277,29182.53 %83.71 %84.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก   47,30446,45144,0557,0895,9955,01885.01 %87.09 %88.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่   48,55747,31445,6656,7876,8996,02086.02 %85.42 %86.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์   45,21543,60042,3645,9295,2904,38786.89 %87.87 %89.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช   44,15548,06343,2114,3603,7243,54890.13 %92.25 %91.79 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์   44,76343,16641,82929,47831,94831,99734.15 %25.99 %23.51 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง   37,28236,48834,0278,4198,2909,53577.42 %77.28 %71.98 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์   38,17333,19931,47321,73521,49220,33043.06 %35.26 %35.41 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง   35,51534,91933,56312,21111,86914,21965.62 %66.01 %57.64 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์   54,00348,99347,27233,54433,54528,65237.88 %31.53 %39.39 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์   35,81538,69536,8009,8309,3398,12272.55 %75.87 %77.93 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์   27,34029,91730,69940,13938,58930,310-46.82 %-28.98 %1.27 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์   56,06954,44154,89648,49149,29547,49313.52 %9.45 %13.48 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์   
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์   13,130,89313,486,67112,893,371815,029792,558642,70593.79 %94.12 %95.02 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)   
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์   35,99935,29234,14612,56512,68511,34765.10 %64.06 %66.77 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   41,34440,06040,18136,32344,18930,28212.14 %-10.31 %24.64 %
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์   
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์   140,026136,088131,61328,57731,03922,82279.59 %77.19 %82.66 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   84,98599,745102,61354,55356,89662,79835.81 %42.96 %38.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์   41,74038,05534,48353,02846,40643,466-27.04 %-21.94 %-26.05 %
สพ.บุรีรัมย์   906,243680,333512,150128,222126,941123,03285.85 %81.34 %75.98 %
รจจ.บุรีรัมย์   
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   33,72135,88433,93522,67221,20220,63432.77 %40.91 %39.20 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์   31,11528,58752,51295,52190,05596,479-206.99 %-215.03 %-83.73 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   311,270303,144232,130142,889141,392129,74054.09 %53.36 %44.11 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   1,076,298650,936769,206171,752144,944137,61884.04 %77.73 %82.11 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   231,668258,062146,761144,563133,722122,67037.60 %48.18 %16.42 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   254,291226,761237,79590,80282,483101,74864.29 %63.63 %57.21 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์   
วิทยาลัยการอาชีพสตึก   981,230736,597949,452285,480375,643287,31470.91 %49.00 %69.74 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง   
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์   43,35741,04040,69632,50929,99232,22325.02 %26.92 %20.82 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์   
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์   
รวม18,872,77018,290,14017,643,2732,601,1772,567,7592,262,21786.22 %85.96 %87.18 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดบุรีรัมย์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน จาก 79 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์   7,2417,2417,0883,3531,9412,43953.70 %73.20 %65.59 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์   
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์   9,0099,73211,16393452143289.64 %94.65 %96.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์   32,41831,71431,6198,2389,0786,33474.59 %71.37 %79.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง   2,7912,8462,84636339643886.99 %86.08 %84.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง   2,7472,7472,7471722458793.73 %91.07 %96.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์   3,7013,7013,701141997096.20 %97.33 %98.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ   2,1322,1322,132124611194.17 %97.15 %99.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง   4,9715,0284,85779865440983.95 %87.00 %91.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์   3,6943,6753,67563037634882.95 %89.78 %90.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง   4,5234,7094,52337555347791.71 %88.26 %89.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด   4,1624,0093,87668959848083.44 %85.08 %87.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์   3,5473,5473,5471251671196.47 %95.29 %99.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย   4,5044,4093,7241,0961,0881,02375.66 %75.33 %72.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ   3,2253,2254,24275460730176.63 %81.17 %92.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง   3,6183,6183,69458049430383.96 %86.34 %91.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์   4,1773,7213,6451,0831,09747974.08 %70.52 %86.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย   5,2555,2555,25557957249688.98 %89.12 %90.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก   4,2084,2084,24672488547682.79 %78.97 %88.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่   4,8424,8424,76542268344091.29 %85.90 %90.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์   3,1793,1793,1791571481295.05 %95.34 %99.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์   11,34811,34811,3487,69010,70911,72632.23 %5.63 %-3.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง   7,0296,9726,7442,8912,8603,02158.87 %58.97 %55.20 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์   6,7045,2015,2201,5512,1682,04276.86 %58.32 %60.87 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง   6,4796,4796,2883,0072,6853,12653.59 %58.56 %50.28 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์   13,49713,76314,08611,73810,3988,95613.03 %24.45 %36.42 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์   8,3819,8269,7129,3027,2546,270-10.99 %26.18 %35.44 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์   7,3928,0368,2299,3743,8671,836-26.81 %51.88 %77.69 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์   16,46316,36817,2815,3162,2042,98967.71 %86.53 %82.71 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์   
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์   95,22299,90899,13410,4348,8686,06289.04 %91.12 %93.88 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)   
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์   7,9258,1538,1533,6904,0712,97253.44 %50.07 %63.54 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์   11,44311,12011,8044,5444,7304,00260.29 %57.46 %66.10 %
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์   
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์   11,12010,98710,8928,3328,6396,72725.07 %21.37 %38.24 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์   19,71521,63621,9976,5288,1489,06366.89 %62.34 %58.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์   
สพ.บุรีรัมย์   11,30813,2118,7918,8477,3525,55521.76 %44.35 %36.82 %
รจจ.บุรีรัมย์   
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์   7,8498,3828,53433,1262,8213,232-322.04 %66.34 %62.13 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์   12,71712,07112,7175,2715,2187,31358.56 %56.77 %42.50 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2   16,85616,85616,9944,17910,1785,38375.20 %39.62 %68.32 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1   13,27313,25913,3786,3362,6163,29552.27 %80.27 %75.37 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3   19,43119,30819,3345,7245,6584,32370.54 %70.70 %77.64 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   31,77631,77531,8459,78611,8606,52269.20 %62.68 %79.52 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์   
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์   
วิทยาลัยการอาชีพสตึก   11,44211,38711,2937,7125,8784,43532.60 %48.38 %60.73 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์   
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง   
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง   
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์   10,96810,89210,8928,0485,4395,60826.62 %50.06 %48.52 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์   
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์   
รวม472,278480,472479,191194,762153,884129,52458.76 %67.97 %72.97 %