เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 89 หน่วยงาน จาก 115 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   40,61939,63939,16626,66628,29533,55434.35 %28.62 %14.33 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น   341,551320,322235,118269,899302,699211,63120.98 %5.50 %9.99 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น   1,404,8591,386,7041,357,561550,471525,426439,21160.82 %62.11 %67.65 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น   45,65044,88843,08311,60714,93913,63674.57 %66.72 %68.35 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1   86,13784,69681,449110,690106,09799,111-28.50 %-25.27 %-21.68 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น   66,74556,26160,509184,659223,012192,586-176.66 %-296.39 %-218.27 %
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น   298,283264,783235,918260,358240,520237,39512.71 %9.16 %-0.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน   51,47650,67448,5975,9645,6035,97888.41 %88.94 %87.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง   50,42749,63747,5753,7703,9364,68392.52 %92.07 %90.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท   50,09249,31247,2824,5704,5044,63490.88 %90.87 %90.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ   55,94557,33252,88412,54113,82614,35977.58 %75.88 %72.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง   58,77657,99955,75311,98512,14410,81279.61 %79.06 %80.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่   59,18958,23555,84014,30815,31714,77875.83 %73.70 %73.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง   55,42554,61452,3946,2265,6733,70288.77 %89.61 %92.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด   50,99150,08248,1194,4355,3684,74091.30 %89.28 %90.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน   58,77457,87955,4583,9613,8873,43393.26 %93.28 %93.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล   59,50786,83555,92912,61812,04610,63878.80 %86.13 %80.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน   50,70149,90147,9125,4966,8094,12389.16 %86.36 %91.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง   55,40354,47852,2855,7435,4254,70789.63 %90.04 %91.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี   51,25050,45148,3925,0926,0416,69890.06 %88.03 %86.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1   63,15669,47957,67418,22117,35912,88371.15 %75.02 %77.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2   61,38765,24457,69017,47218,06417,41871.54 %72.31 %69.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย   55,05754,19452,0125,0354,9215,14890.85 %90.92 %90.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู   54,93854,06651,8703,4723,4672,77393.68 %93.59 %94.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ   56,43255,54753,2335,2493,5563,40390.70 %93.60 %93.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง   55,72054,86052,6177,4666,5136,50986.60 %88.13 %87.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์   55,25154,34452,1157,1261,8975,70887.10 %96.51 %89.05 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น   47,05247,30744,43745,14956,98845,4284.04 %-20.46 %-2.23 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ   30,84530,56430,5965,9485,8377,06080.72 %80.90 %76.92 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง   31,39031,75530,1456,0938,7477,42380.59 %72.46 %75.37 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่   32,07731,59230,4878,2119,19711,70674.40 %70.89 %61.60 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล   32,03831,81729,94410,0109,18210,92468.76 %71.14 %63.52 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น   58,40257,43954,62367,76253,93646,728-16.03 %6.10 %14.45 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   47,56947,28546,00124,73621,99720,27148.00 %53.48 %55.93 %
สำนักงานชลประทานที่ 6   316,723273,569398,307663,979773,745693,809-109.64 %-182.83 %-74.19 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5   
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4   63,64661,55256,57053,04947,82848,51616.65 %22.30 %14.24 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   123,984119,541118,72838,80837,36931,94468.70 %68.74 %73.09 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5   255,086249,326242,138241,964264,513240,8595.14 %-6.09 %0.53 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น   322,244323,283307,465175,703161,280128,69645.48 %50.11 %58.14 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น   55,85453,55156,78568,74465,54958,313-23.08 %-22.40 %-2.69 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   83,362217,31279,54061,44449,01553,03026.29 %77.44 %33.33 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4   43,85543,81639,57824,86918,90414,97943.29 %56.86 %62.15 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น   
ท่าอากาศยานขอนแก่น   
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)   148,703143,208132,960191,643156,837155,028-28.88 %-9.52 %-16.60 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)   202,185196,963191,528112,127113,98596,07444.54 %42.13 %49.84 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น   141,317140,593134,171362,95928,71426,750-156.84 %79.58 %80.06 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)   51,37851,16349,88098,475202,69594,887-91.67 %-296.17 %-90.23 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)   184,241149,253144,256135,838119,34329,23626.27 %20.04 %79.73 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4   95,549154,668171,053166,146148,17212-73.88 %4.20 %99.99 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น   1,805,08898,58995,44833,79072,692108,91998.13 %26.27 %-14.11 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.   261,463257,100247,226164,877167,114169,04036.94 %35.00 %31.63 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   19,56819,24118,5038,23110,1069,39557.94 %47.48 %49.22 %
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น   42,89540,44543,89019,77018,79619,98753.91 %53.53 %54.46 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น   38,01137,55435,46920,86915,09614,84645.10 %59.80 %58.14 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   49,06350,46048,51560,99463,60960,184-24.32 %-26.06 %-24.05 %
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น   102,599100,09485,008462,991477,075498,957-351.26 %-376.63 %-486.96 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น   72,13871,29769,109124,420124,471106,748-72.48 %-74.58 %-54.46 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น   138,908143,929225,790256,371252,835224,254-84.56 %-75.67 %0.68 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น   46,23445,82942,39736,00433,4037,47922.13 %27.11 %82.36 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น   58,00832,34452,25461,82288,4557,115-6.58 %-173.48 %86.38 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น   65,78368,56362,99446,55440,78658,72729.23 %40.51 %6.77 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น   44,36349,56348,39464,38869,45665,480-45.14 %-40.14 %-35.31 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น   213,058207,283204,345160,836158,112145,89824.51 %23.72 %28.60 %
ทสบ.ขอนแก่น   516,831573,110546,88375,32872,13892,02485.43 %87.41 %83.17 %
รจก.ขอนแก่น   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4   126,200127,238172,084102,503106,826157,26018.78 %16.04 %8.61 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น   34,01533,12532,05516,44128,90914,97151.67 %12.73 %53.30 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น   330,739322,437324,724244,460201,393235,48726.09 %37.54 %27.48 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น   98,59793,83190,28351,81973,97151,99647.44 %21.17 %42.41 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   48,97551,40549,97934,95036,52230,75628.64 %28.95 %38.46 %
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น   57,14056,22352,85340,34142,03944,06129.40 %25.23 %16.64 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น   400,820314,260370,72985,55344,56745,57678.66 %85.82 %87.71 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น   52,57452,42247,59577,17777,03370,491-46.80 %-46.95 %-48.11 %
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น   497,777489,607470,759214,534196,1361256.90 %59.94 %100.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   586,443444,150329,747226,228193,959176,74361.42 %56.33 %46.40 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   133,892123,416314,542180,577156,085127,976-34.87 %-26.47 %59.31 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   456,866239,686197,746168,226136,693117,66463.18 %42.97 %40.50 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   679,927470,267449,619130,832101,950123,52480.76 %78.32 %72.53 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   1,050,1071,031,778991,014248,755200,600198,08076.31 %80.56 %80.01 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น   324,774361,935379,307104,418114,051241,48067.85 %68.49 %36.34 %
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น   78,76576,09873,514216,171196,163174,500-174.45 %-157.78 %-137.37 %
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน   
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   616,613608,991575,961230,704195,560186,07362.59 %67.89 %67.69 %
วิทยาลัยการอาชีพพล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   109,474108,39299,788381,416367,411241,651-248.41 %-238.97 %-142.16 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   311,079380,239248,797569,657264,644156,727-83.12 %30.40 %37.01 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น   510,146485,580485,327427,308461,402460,64016.24 %4.98 %5.09 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7   37,97237,78035,7988,59110,9189,29277.38 %71.10 %74.04 %
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   1,762,4581,572,6762,207,715851,589796,0691,348,71351.68 %49.38 %38.91 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   44,57743,82242,11035,89837,08342,35319.47 %15.38 %-0.58 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)   69,79069,78864,233116,961128,658120,346-67.59 %-84.36 %-87.36 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)   32,40632,24529,91712,75911,46411,08560.63 %64.45 %62.95 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น   38,82738,68636,20322,27723,41819,35642.62 %39.47 %46.53 %
ตำรวจภูธรภาค 4   
รวม17,726,20615,249,49215,486,25410,536,1459,818,8469,191,79140.56 %35.61 %40.65 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 89 หน่วยงาน จาก 115 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   25,11324,88525,3031,13748729095.47 %98.04 %98.86 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น   1,9501,8111,4981,7641,5891,4039.56 %12.25 %6.39 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น   22,65122,65124,4488,9257,3987,11060.60 %67.34 %70.92 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น   6,9186,9186,9181,5342,1231,52177.82 %69.30 %78.01 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1   15,35715,36115,36119,2624,9154,886-25.42 %68.00 %68.19 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น   19,92416,06419,0313,3223,9472,85083.33 %75.43 %85.02 %
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น   62,16662,16661,58315,98113,54610,12774.29 %78.21 %83.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน   3,6103,6103,61091291272574.74 %74.74 %79.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง   3,0653,0653,06510810812396.48 %96.48 %95.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท   3,1153,1153,11510810813096.53 %96.53 %95.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ   5,8855,8855,8851,1491,00981380.47 %82.86 %86.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง   4,0854,0854,0851,0971,14065473.15 %72.09 %83.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่   4,4624,4624,4621,1971,48262973.17 %66.79 %85.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง   2,0192,0192,01910210812494.96 %94.65 %93.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด   2,1612,1612,16191289254057.79 %58.72 %75.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน   2,0112,0112,01110710811594.67 %94.63 %94.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล   5,52420,5855,52480671454285.40 %96.53 %90.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน   4,8314,8314,83110810811097.76 %97.76 %97.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง   3,9683,9683,96891291248077.02 %77.02 %87.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี   4,0054,0054,0051,0131,02655874.72 %74.38 %86.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 1   5,1585,1585,1581,2131,4581,35676.49 %71.73 %73.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 2   3,7743,7743,7741,4111,1681,11962.60 %69.04 %70.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย   4,2064,2064,20610310812697.56 %97.43 %97.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู   5,0555,0555,05510810811397.86 %97.86 %97.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ   3,5523,5523,55292191250974.07 %74.32 %85.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง   4,9354,9354,93510310819497.92 %97.81 %96.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น   12,85112,85112,8519,7469,3059,50624.16 %27.59 %26.03 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ   5,1434,9915,8842,0191,9191,66860.75 %61.54 %71.65 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง   5,1755,3845,7071,7481,8111,74366.23 %66.37 %69.47 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่   5,6115,6115,4971,2811,6131,20177.17 %71.26 %78.15 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล   6,3796,4746,8661,3861,9261,81478.28 %70.26 %73.59 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น   17,41417,41417,4149,97011,06010,16642.75 %36.49 %41.63 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   14,62714,99915,15553,9526,0926,995-268.86 %59.39 %53.85 %
สำนักงานชลประทานที่ 6   117,51199,807153,41373,84092,73955,29437.16 %7.08 %63.96 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5   19,21419,02417,7128,2745,2603,02756.94 %72.35 %82.91 %
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4   19,33518,89829,26133,26430,67516,827-72.04 %-62.32 %42.49 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น   42,91540,15841,48927,30923,24322,71236.36 %42.12 %45.26 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5   33,42032,83034,33220,36019,12316,77839.08 %41.75 %51.13 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น   11,6709,86811,6704,6494,8984,10660.16 %50.36 %64.82 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น   27,28730,32332,9666,7119,4964,52775.41 %68.68 %86.27 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น   27,43678,85528,06312,8099,1977,60153.31 %88.34 %72.91 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4   15,86216,09015,27323,64127,96014,609-49.04 %-73.77 %4.34 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น   
ท่าอากาศยานขอนแก่น   
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)   45,97645,74843,88544,77637,10239,4782.61 %18.90 %10.04 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)   29,88029,10029,9561,9551,6341,73993.46 %94.38 %94.20 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น   13,69213,34512,8128,5041321137.89 %99.01 %99.91 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)   18,55518,53619,0507,5306,5896,75559.42 %64.45 %64.54 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)   69,33555,73855,73812,8321,89033181.49 %96.61 %99.41 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4   36,70950,27149,05421,88921,7511240.37 %56.73 %99.97 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น   726,24637,39237,67728,52231,05850,94496.07 %16.94 %-35.21 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.   3,8773,8773,8777852,0301,55479.75 %47.65 %59.90 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   85285285262762153626.40 %27.13 %37.09 %
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น   10,96810,79714,0302,84767273374.04 %93.78 %94.78 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น   9,3339,2959,7704,6365,1033,64750.33 %45.10 %62.67 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น   13,76314,22014,2205,2695,7414,12861.72 %59.63 %70.97 %
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น   26,31425,85721,52226,00325,12125,1361.18 %2.85 %-16.79 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น   22,20622,20622,20611,0956,7009,00350.04 %69.83 %59.46 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น   28,42530,80251,4541,1481,3131,26995.96 %95.74 %97.53 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น   12,62212,62212,6223,4603,2729,85972.59 %74.08 %21.89 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น   15,79816,04515,2854,6434,7092,94670.61 %70.65 %80.73 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น   16,65817,95117,0958,1486,6755,90251.09 %62.82 %65.48 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น   144,951147,176147,0241,79581153798.76 %99.45 %99.63 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น   6,4676,4526,7603,4322,9013,11246.94 %55.04 %53.96 %
ทสบ.ขอนแก่น   11,62111,80312,0334,8543,1153,02958.23 %73.60 %74.83 %
รจก.ขอนแก่น   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4   38,76138,53338,56918,45117,04015,77552.40 %55.78 %59.10 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น   7,7737,7167,8491,5121,4322,25480.55 %81.45 %71.28 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น   
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น   21,21119,28519,4024,9713,6182,84576.57 %81.24 %85.33 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น   19,63918,09918,0754,8223,6141,70975.45 %80.03 %90.54 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   13,76313,47812,3943,4182,5491,88875.17 %81.08 %84.77 %
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น   20,90220,90220,9023,0683,0484,24685.32 %85.42 %79.69 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น   1,256,9231,256,8701,256,9945,4407,1653,02599.57 %99.43 %99.76 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น   14,22014,22014,2396,7845,8188,14352.29 %59.09 %42.81 %
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น   4,3244,4174,3859,0729,4166,010-109.83 %-113.19 %-37.06 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   12,05512,05512,1308,7557,1125,93327.38 %41.00 %51.09 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2   8,8208,7518,6358,4806,8515,6803.85 %21.71 %34.23 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   16,56016,23216,2947,1605,1583,57656.76 %68.22 %78.05 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4   20,16120,08220,2119,0286,9146,42755.22 %65.57 %68.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   19,59319,49619,53336,45311,3157,694-86.05 %41.96 %60.61 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น   30,84030,84838,73114,04512,74812,26354.46 %58.68 %68.34 %
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น   4,9164,9334,8588,7387,3855,084-77.74 %-49.69 %-4.65 %
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน   
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่   11,30611,30611,3068,1966,1084,59027.51 %45.97 %59.40 %
วิทยาลัยการอาชีพพล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น   
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   30,67830,84730,84717,20614,5588,68643.92 %52.81 %71.84 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น   42,88542,01141,65631,73327,09927,13026.01 %35.50 %34.87 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น   20,04919,57923,1374,3193,9694,68278.46 %79.73 %79.76 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7   12,59312,59312,6112,3861,9191,71981.06 %84.76 %86.37 %
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น   25,91726,00825,83615,64012,2589,45039.66 %52.87 %63.42 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น   11,93811,93811,9387,6866,4457,38835.62 %46.01 %38.11 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)   27,13426,98226,4881,9551,2901,22192.79 %95.22 %95.39 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)   16,45016,54516,35523119518298.59 %98.82 %98.88 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น   9,6559,7329,6563,9385,3343,81159.21 %45.19 %60.53 %
ตำรวจภูธรภาค 4   
รวม3,594,6652,947,4572,983,067803,508662,106547,79577.65 %77.54 %81.64 %