เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 108 หน่วยงาน จาก 120 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ   42,23939,82240,65132,28135,53233,93323.57 %10.77 %16.53 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   33,34073,986180,373192,079186,057166,068-476.13 %-151.48 %7.93 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   707,890705,729694,87491,95998,157100,23087.01 %86.09 %85.58 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่   139,34188,71091,19386,13886,50677,57238.18 %2.48 %14.94 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่   35,43133,46031,26636634033698.97 %98.98 %98.93 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   691,009685,913675,338528,174509,493429,98023.56 %25.72 %36.33 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่   236,108161,653161,290192,940192,140182,72818.28 %-18.86 %-13.29 %
สำนักงานคลังเขต 5   40,43139,99638,64233,25931,49423,04617.74 %21.26 %40.36 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่   41,15239,94938,49521,70520,47918,08447.26 %48.74 %53.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1   216,241217,720213,147137,682133,805138,90236.33 %38.54 %34.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2   111,038104,548103,45633,03435,69637,17570.25 %65.86 %64.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง   47,08946,08244,5285,3326,6265,83488.68 %85.62 %86.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว   41,21244,42344,9603,4574,0404,20591.61 %90.91 %90.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ   45,44344,96343,4183,9774,1094,05591.25 %90.86 %90.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า   43,70044,17242,1156,6715,9307,00584.73 %86.58 %83.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด   41,37741,33944,07911,78810,7379,92371.51 %74.03 %77.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ   44,03243,02642,4243,4794,0904,26292.10 %90.49 %89.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง   73,28454,97151,77914,12213,74012,19280.73 %75.01 %76.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว   93,75246,02853,4294,8054,9464,89094.87 %89.25 %90.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1   133,340136,82293,69144,32848,94643,15266.76 %64.23 %53.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2   86,32374,19687,06546,55347,66042,28646.07 %35.76 %51.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม   43,92544,93442,0003,4663,8613,55592.11 %91.41 %91.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง   46,75447,13244,5669,5109,5488,35779.66 %79.74 %81.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม   48,54348,05846,91711,88712,46313,41975.51 %74.07 %71.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย   46,58350,08244,3004,6393,3963,71890.04 %93.22 %91.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง   43,75043,64242,3131,7761,8271,10195.94 %95.81 %97.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง   43,98643,33942,0374,0654,8514,62690.76 %88.81 %89.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง   199,657199,465196,35415,74317,12617,88292.12 %91.41 %90.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย   47,85943,86342,97212,69512,84613,16573.47 %70.71 %69.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง   9,98626,6479,88911,35211,92111,284-13.68 %55.26 %-14.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี   49,30449,31547,49910,75310,98810,85678.19 %77.72 %77.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง   52,57349,02341,3176,4456,8675,88187.74 %85.99 %85.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย   44,65144,35044,0011,4521,2031,35096.75 %97.29 %96.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด   44,62245,26042,8276,3347,2006,82585.81 %84.09 %84.06 %
สำนักงานสรรพากรภาค 8   454,913454,220434,073231,651224,886220,97149.08 %50.49 %49.09 %
ด่านศุลกากรเชียงดาว   35,99135,28633,38617,87821,92724,99450.33 %37.86 %25.14 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่   39,20441,37542,63032,12128,63621,21018.07 %30.79 %50.25 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3   94,585140,072145,22345,26652,60054,69752.14 %62.45 %62.34 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่   99,95899,657100,995124,644147,351137,683-24.70 %-47.86 %-36.33 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5   91,93691,44888,65275,79094,472106,60317.56 %-3.31 %-20.25 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   46,83044,80259,46350,71038,94441,563-8.29 %13.07 %30.10 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่   60,69761,23058,90117,24017,63014,97071.60 %71.21 %74.58 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9   134,471141,869136,97030,91032,34929,00477.01 %77.20 %78.82 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   42,93529,18140,22821,78083,59121,65849.27 %-186.46 %46.16 %
สำนักงานชลประทานที่ 1   491,798480,853470,234637,946602,354577,008-29.72 %-25.27 %-22.71 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7   
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่   11,62512,02312,2235,7286,3987,28250.73 %46.79 %40.42 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5   62,07861,36859,97439,71541,03542,79436.02 %33.13 %28.65 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   57,64657,05158,17339,54438,58833,92431.40 %32.36 %41.68 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   105,60177,03874,589143,924181,087119,375-36.29 %-135.06 %-60.04 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1   481,524433,703416,754319,382263,549273,79333.67 %39.23 %34.30 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   45,86588,28461,48663,45357,79559,326-38.35 %34.54 %3.51 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่   59,44859,23258,31949,89752,59950,90416.07 %11.20 %12.71 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   119,929126,223120,54784,15183,33480,83929.83 %33.98 %32.94 %
ส.ป.ก. เชียงใหม่   47,01450,80550,91411,03141,07941,63476.54 %19.14 %18.23 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1   
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่   221,175223,449180,073732,281705,600579,330-231.09 %-215.78 %-221.72 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1   184,423182,054174,189273,602277,949219,223-48.36 %-52.67 %-25.85 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)   83,15975,24773,20692,727105,577107,556-11.51 %-40.31 %-46.92 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่   43,82741,97741,13710,2769,1817,24876.55 %78.13 %82.38 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)   93,790143,252136,03949,33853,10146,11147.40 %62.93 %66.10 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)   169,508152,319142,662270,354267,179222,571-59.49 %-75.41 %-56.01 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   278,930253,135259,135158,05790,35586,74843.33 %64.31 %66.52 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   34,728221,19685,09821,25544,09831,96638.80 %80.06 %62.44 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   44,02939,96747,26115,11515,52011,77965.67 %61.17 %75.08 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   57,10756,53136,97924,40722,88023,11657.26 %59.53 %37.49 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   42,01448,24565,2973,4704,96063,61591.74 %89.72 %2.58 %
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่   210,656210,005205,165924,630916,933853,094-338.93 %-336.62 %-315.81 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   80,26879,80081,13836,59430,50025,86054.41 %61.78 %68.13 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่   214,308185,597152,749180,744187,520169,62015.66 %-1.04 %-11.05 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่   190,248145,900139,73727,93328,94131,59185.32 %80.16 %77.39 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่   59,50965,15361,46762,80258,09553,462-5.53 %10.83 %13.02 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   70,30067,79960,25626,35927,18725,66562.50 %59.90 %57.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่   79,04085,58694,28552,94557,62051,32433.01 %32.68 %45.57 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่   49,55452,98252,17183,71998,36977,644-68.95 %-85.67 %-48.83 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่   496,484487,156473,093201,251234,795245,30259.46 %51.80 %48.15 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่   213,755210,488205,013129,066131,662137,78939.62 %37.45 %32.79 %
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่   660,462653,852584,160509,343565,390599,23922.88 %13.53 %-2.58 %
เรือนจำกลางเชียงใหม่   1,825,1451,776,1671,619,6641,719,5251,758,0441,761,7545.79 %1.02 %-8.77 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5   184,836187,483183,666181,877194,346198,2641.60 %-3.66 %-7.95 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่   32,78032,83929,88710,78011,2509,22067.11 %65.74 %69.15 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   62,57257,88853,97514,69014,63015,79076.52 %74.73 %70.75 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่   41,78143,74343,2926,4096,6905,64084.66 %84.71 %86.97 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่   99,941108,952127,26571,53074,690323,19128.43 %31.45 %-153.95 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่   59,15259,06856,239211,634183,30485,225-257.78 %-210.33 %-51.54 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่   
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   393,476392,080386,018298,120341,659281,38924.23 %12.86 %27.10 %
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   138,264138,438136,272134,644134,430134,6892.62 %2.90 %1.16 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   563,822510,360567,4112,2772,5582,06199.60 %99.50 %99.64 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   360,454294,961331,88867,22975,96069,10081.35 %74.25 %79.18 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   146,785169,729137,52391,66789,61789,81537.55 %47.20 %34.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   1,004,810895,071849,404193,331170,690159,11280.76 %80.93 %81.27 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5   752,564582,159784,613155,325157,620136,24579.36 %72.92 %82.64 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   1,108,8081,098,8001,064,65788,34486,54075,36992.03 %92.12 %92.92 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   86,18987,16485,71846,99454,60537,36645.48 %37.35 %56.41 %
โสตศึกษาอนุสารสุนทร   206,253256,834276,614200,456171,228194,2022.81 %33.33 %29.79 %
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง   558,072451,680380,247188,211174,517184,99366.27 %61.36 %51.35 %
วิทยาลัยการอาชีพฝาง   1,092,719897,1291,306,885185,974146,780190,90982.98 %83.64 %85.39 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   739,087683,568660,124479,359435,573481,84135.14 %36.28 %27.01 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   1,078,0961,026,4831,006,138447,49671,330828,07258.49 %93.05 %17.70 %
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ   38,58835,19534,92419,99820,09024,30548.18 %42.92 %30.41 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   423,671418,578418,068307,493290,892283,19627.42 %30.50 %32.26 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่   377,289416,834439,722389,864441,640447,839-3.33 %-5.95 %-1.85 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1   38,98140,27542,08714,80720,65923,33062.01 %48.70 %44.57 %
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่   1,131,3471,070,958994,368659,277694,570285,97441.73 %35.14 %71.24 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   62,37262,87455,14772,14070,05165,081-15.66 %-11.41 %-18.01 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)   84,59075,23365,623334,749193,913237,751-295.73 %-157.75 %-262.30 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่   
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)   33,01432,49830,9937,8977,8106,89476.08 %75.97 %77.76 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   38,99739,27438,50414,74512,79510,72562.19 %67.42 %72.15 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   1,053,1311,048,1651,021,444370,549404,499314,01564.81 %61.41 %69.26 %
ตำรวจภูธรภาค 5   781,165775,240767,003381,590516,521528,92051.15 %33.37 %31.04 %
รวม24,426,03823,535,74523,372,63114,892,25614,657,73914,570,23739.03 %37.72 %37.66 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 109 หน่วยงาน จาก 120 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ   25,55125,39825,41881746030896.80 %98.19 %98.79 %
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   1,8301,8301,8302,4531,7921,734-33.99 %2.07 %5.28 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่   71674175927445439061.72 %38.66 %48.56 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่   3,2563,2563,2562,6322,4211,95119.17 %25.64 %40.07 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่   10,30210,0559,4461,8101,7731,02282.43 %82.37 %89.18 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   2,5022,2052,2054,4335,1994,063-77.16 %-135.82 %-84.29 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่   24,27920,39920,8566,4884,2893,60873.28 %78.97 %82.70 %
สำนักงานคลังเขต 5   18,47818,85817,98676630126695.86 %98.40 %98.52 %
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่   13,26812,85012,6609441,11470292.88 %91.33 %94.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1   62,71865,15264,41014,2349,9818,10877.31 %84.68 %87.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2   32,43829,49030,6317,5797,4606,22376.63 %74.70 %79.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง   4,2124,2124,21298788053776.56 %79.10 %87.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว   5,2595,2596,1531,16287060377.91 %83.45 %90.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ   5,4425,4425,4421,00819913781.48 %96.34 %97.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า   5,7205,7205,7581,4831,4761,49174.06 %74.20 %74.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด   3,0303,1832,99292950728969.35 %84.07 %90.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ   3,9703,9703,9701,0531,07294173.48 %73.00 %76.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง   7,8628,2048,24265862277491.64 %92.42 %90.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว   6,2486,0205,47961420414790.17 %96.61 %97.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 1   4,4974,4974,26975490561783.23 %79.87 %85.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 2   3,9653,9274,1171,0201,14490874.28 %70.86 %77.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม   8,4998,4998,2901,0401,11094187.77 %86.94 %88.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง   4,8474,8474,8281,1851,00486475.54 %79.28 %82.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม   3,0212,9643,3261,2091,10087959.98 %62.89 %73.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย   48,06947,8797,3151,42079456197.05 %98.34 %92.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง   6,5586,5585,7951,3441,2641,25479.50 %80.73 %78.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง   2,8902,8902,8905043342382.55 %88.45 %99.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง   3,2123,4793,8781,1191,1011,09565.16 %68.35 %71.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย   2,5592,5212,93995184797762.83 %66.40 %66.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง   3,4903,4333,6041,02949144670.51 %85.70 %87.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี   2,7112,5212,52181181870470.10 %67.54 %72.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง   3,3243,4383,55293162558872.00 %81.81 %83.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย   8,1478,1478,1472,1151,9491,94674.05 %76.07 %76.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด   4,6084,6084,6081,1811,2241,06774.37 %73.44 %76.84 %
สำนักงานสรรพากรภาค 8   43,44843,60044,4374,9304,8774,86188.65 %88.81 %89.06 %
ด่านศุลกากรเชียงดาว   8,7449,0979,8831,4731,2941,04183.15 %85.78 %89.47 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่   
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3   15,51018,13821,0352,3972,4592,44384.55 %86.44 %88.39 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่   31,80931,80931,80960,69426,93823,960-90.81 %15.31 %24.67 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5   18,17018,11217,4857,6906,2255,89157.67 %65.63 %66.31 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   14,68513,82914,7723,4002,4602,55076.85 %82.21 %82.74 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่   13,95215,18819,29711,30411,92110,13518.98 %21.51 %47.48 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9   23,32923,84322,7594,8933,8832,85579.03 %83.72 %87.45 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   10,24210,3959,4254,2414,9535,97058.59 %52.35 %36.65 %
สำนักงานชลประทานที่ 1   157,537157,537157,53749,42944,38242,93468.62 %71.83 %72.75 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7   18,37121,27521,48510,7528,5818,84941.47 %59.67 %58.81 %
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่   10,98711,23411,3296,9105,0284,06737.10 %55.24 %64.10 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5   28,95828,65428,82510,62810,3989,92863.30 %63.71 %65.56 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่   19,68819,49719,95446,55342,80028,504-136.46 %-119.52 %-42.85 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6   29,35530,53430,5347,6946,6925,12473.79 %78.08 %83.22 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1   28,01427,04326,8447,4874,4445,83573.27 %83.56 %78.26 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่   9,54618,52313,76414,46011,1699,168-51.48 %39.70 %33.39 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่   32,42632,42632,4264,0493,4832,37887.51 %89.26 %92.67 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   40,69042,80041,24128,15333,53933,34730.81 %21.64 %19.14 %
ส.ป.ก. เชียงใหม่   16,29216,29216,2924,2086,0824,95174.17 %62.67 %69.61 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1   
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่   43,44743,44773,3846,4192,5024,79885.23 %94.24 %93.46 %
สำนักงานทางหลวงที่ 1   68,18668,18668,18673,44360,32068,081-7.71 %11.54 %0.15 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)   30,05730,19029,92411,75611,93213,94160.89 %60.48 %53.41 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่   13,04012,24212,2611,9882,7044,09984.76 %77.91 %66.57 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)   20,43821,12319,2591,6664943,25991.85 %97.66 %83.08 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)   54,45245,88243,5054,3817,6095,48691.95 %83.42 %87.39 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ   5,0204,7904,8682,3446,7631,85853.31 %-41.18 %61.84 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)   
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่   7,6927,84417,62366729887091.32 %96.20 %95.06 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่   13,09712,67911,5004,6834,5385,44364.25 %64.21 %52.67 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่   10,58710,58720,8565,0064,9144,58352.71 %53.58 %78.03 %
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่   27,05527,05527,05525,98420,67116,0383.96 %23.60 %40.72 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่   15,34115,15116,2926,4535,4434,47557.94 %64.08 %72.53 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่   52,66549,10948,6728591,4462,06298.37 %97.06 %95.76 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่   18,34617,45217,4444,8547,3764,16173.54 %57.74 %76.15 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่   17,03417,05315,9888,4899,39310,22150.16 %44.92 %36.07 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   24,95124,09521,7565,5202,9403,30077.88 %87.80 %84.83 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่   26,57124,09924,4237,8407,4318,15670.49 %69.16 %66.61 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่   16,53914,89214,8922,3951,9471,56885.52 %86.93 %89.47 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่   14,66814,66614,6347,8155,9434,34746.72 %59.48 %70.30 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่   10,23110,15310,0825,5434,3223,91845.82 %57.43 %61.14 %
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่   19,27819,15518,9227,5607,5046,37460.78 %60.82 %66.31 %
เรือนจำกลางเชียงใหม่   32,45132,06830,86935,03233,84326,568-7.96 %-5.54 %13.93 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5   40,25041,44841,18117,73620,32422,05255.94 %50.96 %46.45 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่   9,9039,9039,4462,5741,9481,03974.01 %80.33 %89.00 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่   16,33016,29216,0078,5976,7685,61247.36 %58.46 %64.94 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่   13,40214,16214,2006,3174,5443,65052.87 %67.91 %74.29 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่   33,27333,92633,36014,51311,10311,08356.38 %67.27 %66.78 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   14,70615,16216,1002,4904,9314,08183.07 %67.47 %74.65 %
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่   20,39920,39920,1718,2647,7249,15959.49 %62.14 %54.59 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่   11,37211,44811,6768,1715,0282,48328.15 %56.08 %78.74 %
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่   5,6995,6995,6995,8286,2295,396-2.25 %-9.29 %5.32 %
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์   5,1995,5355,5284,7434,4734,3678.78 %19.19 %20.99 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2   44,9224,1794,08713,57518,91014,64069.78 %-352.54 %-258.17 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1   28,86627,85027,6333,8243,2452,95386.75 %88.35 %89.31 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3   25,76826,10225,97417,82510,7567,82230.83 %58.79 %69.88 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   12,33312,32412,3476,0623,8634,58750.85 %68.65 %62.85 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5   35,20435,20445,59416,86515,7959,80252.09 %55.13 %78.50 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6   20,71020,66020,7588,4458,6427,76559.22 %58.17 %62.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   52,46852,03052,1495,4192,5872,93189.67 %95.03 %94.38 %
โสตศึกษาอนุสารสุนทร   
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง   13,79713,85313,9757,19272,7634,53447.87 %-425.26 %67.56 %
วิทยาลัยการอาชีพฝาง   18,39318,59718,58311,5917,2317,22236.98 %61.12 %61.14 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่   17,56816,56716,40520,80221,39618,731-18.41 %-29.15 %-14.18 %
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่   24,97224,17524,0588,6555,1507,81365.34 %78.70 %67.53 %
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง   
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ   10,14210,02810,1429,2942,2087988.36 %77.98 %92.13 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   33,96113,66337,56618,59518,20821,77545.25 %-33.27 %42.03 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่   150,92534,62534,68222,45816,46417,28885.12 %52.45 %50.15 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่   22,55721,80821,64711,6123,3043,24048.52 %84.85 %85.03 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1   19,39219,25919,7351,7351,513105,13091.05 %92.14 %-432.71 %
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่   49,47249,79349,73130,88824,21825,89837.57 %51.36 %47.92 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่   16,59616,50116,5399,5146,9488,49042.67 %57.90 %48.67 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)   32,34329,85227,3806,0073,5192,33581.43 %88.21 %91.47 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่   
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)   21,07620,81020,60082765441096.07 %96.86 %98.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   11,10111,27211,1967,7437,3424,77730.24 %34.86 %57.34 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   206,381206,381226,771242,594252,999252,999-17.55 %-22.59 %-11.57 %
ตำรวจภูธรภาค 5   255,771253,722255,771102,065128,096117,84260.10 %49.51 %53.93 %
รวม2,755,6282,567,4222,621,9981,251,7981,216,6101,183,26954.57 %52.61 %54.87 %