เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกาญจนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 69 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี   211,129148,63293,508162,538151,796162,29523.01 %-2.13 %-73.56 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี   32,48932,56731,5607,8808,4939,58275.75 %73.92 %69.64 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8   826,561824,457800,381369,854303,676177,99055.25 %63.17 %77.76 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี   47,04248,59147,19043,36635,88016,3907.82 %26.16 %65.27 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี   40,69542,04941,04316,30718,72018,65659.93 %55.48 %54.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี   262,882179,552179,666167,066172,155119,26536.45 %4.12 %33.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย   49,27048,85845,5245,5625,7576,27688.71 %88.22 %86.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ   49,68149,09847,9786,3225,7254,69587.27 %88.34 %90.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง   52,93253,90951,32422,53417,78616,09057.43 %67.01 %68.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา   53,56653,89151,30517,34614,87514,19267.62 %72.40 %72.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค   48,72448,09244,7937,2687,6207,42685.08 %84.16 %83.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย   48,29247,48744,9237,7926,6976,62483.86 %85.90 %85.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน   48,87249,76146,9259,4319,7106,77680.70 %80.49 %85.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ   48,08848,13346,1927,4757,0425,94084.46 %85.37 %87.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์   46,33046,64745,1882,5792,3432,25894.43 %94.98 %95.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี   47,92445,44244,7725,3145,2994,68188.91 %88.34 %89.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ   47,40347,83345,5395,1325,7944,90589.17 %87.89 %89.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา   48,32949,83846,7746,4659,2297,51886.62 %81.48 %83.93 %
ด่านศุลกากรสังขละบุรี   45,67045,52341,54463,334186,161252,686-38.68 %-308.94 %-508.24 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี   82,25380,82277,68683,01282,02679,116-0.92 %-1.49 %-1.84 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี   55,74956,21655,33730,47928,60722,69245.33 %49.11 %58.99 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี   49,83351,21556,98725,14424,43721,10149.54 %52.29 %62.97 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   39,64739,84137,96116,08815,63716,02959.42 %60.75 %57.78 %
สำนักชลประทานที่ 13   3,017,4563,009,7762,916,0803,068,2742,991,6532,830,058-1.68 %0.60 %2.95 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   35,66645,86338,98315,87825,52911,96155.48 %44.34 %69.32 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี   63,90767,47262,78247,78647,85644,55525.23 %29.07 %29.03 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี   26,71626,64921,47445,76147,24440,495-71.29 %-77.29 %-88.58 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   76,05860,38257,50870,27555,92453,5367.60 %7.38 %6.91 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   50,57751,51351,88263,93470,49663,930-26.41 %-36.85 %-23.22 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี   74,85569,42372,435202,537179,750150,657-170.57 %-158.92 %-107.99 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี   44,18343,65837,76932,27729,69227,25426.95 %31.99 %27.84 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี   42,51042,92143,71015,30815,89724,60663.99 %62.96 %43.71 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี   37,22938,10137,48914,18013,09813,33561.91 %65.62 %64.43 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี   48,73348,72046,96253,60455,86457,848-9.99 %-14.66 %-23.18 %
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี   62,09960,98159,20035,845278,51639,81042.28 %-356.73 %32.75 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี   63,86868,72662,99568,60561,61559,171-7.42 %10.35 %6.07 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี   46,27142,42241,32633,07030,91433,97928.53 %27.13 %17.78 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   59,53357,21663,95696,983105,911124,742-62.91 %-85.11 %-95.04 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี   142,964141,859137,59928,70130,10731,50279.92 %78.78 %77.11 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี   46,41647,29646,51848,72745,09044,376-4.98 %4.66 %4.60 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี   53,63051,93450,56430,98227,38625,24942.23 %47.27 %50.07 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี   60,91760,47655,85747,98649,20640,82821.23 %18.63 %26.91 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี   52,23259,34874,58558,63057,82756,681-12.25 %2.56 %24.00 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี   138,473136,397131,710123,936116,824105,41310.50 %14.35 %19.97 %
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี   1,903,3181,883,012830,447640,010714,892709,91466.37 %62.03 %14.51 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี   33,00034,27132,03717,05016,89614,77048.33 %50.70 %53.90 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี   56,42357,88854,01646,57049,06942,85917.46 %15.23 %20.66 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี   39,41439,90438,16832,10732,99425,22618.54 %17.32 %33.91 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี   82,95472,39889,70168,92278,02075,96616.92 %-7.77 %15.31 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี   125,98753,03653,56240,72740,22944,30067.67 %24.15 %17.29 %
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี   105,916164,983150,58931,39129,94933,63770.36 %81.85 %77.66 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี   527,430443,501331,50087,09173,56973,21183.49 %83.41 %77.92 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)   220,222219,662213,24773,44560,78456,84466.65 %72.33 %73.34 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี   28,57128,27327,43060,58557,99143,208-112.05 %-105.11 %-57.52 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   277,676265,226256,973758,729737,516579,192-173.24 %-178.07 %-125.39 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   474,182362,250244,892227,272187,832166,88852.07 %48.15 %31.85 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   141,295115,383114,29098,88492,00887,20530.02 %20.26 %23.70 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   241,723173,929132,333161,604128,632108,50233.15 %26.04 %18.01 %
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   169,750168,052163,79562,17859,84364,00363.37 %64.39 %60.93 %
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี   1,017,003774,074601,376349,493350,869131,91065.64 %54.67 %78.07 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   168,017153,752151,456117,64199,843120,34729.98 %35.06 %20.54 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว   366,780365,227356,401324,706298,866294,22811.47 %18.17 %17.44 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี   438,187453,730486,542473,151455,502444,507-7.98 %-0.39 %8.64 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   699,753636,412642,234601,041599,905538,21114.11 %5.74 %16.20 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี   952,484770,205823,229388,364463,189391,97059.23 %39.86 %52.39 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี   574,066641,184592,740249,571285,295287,59556.53 %55.50 %51.48 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี   46,85245,72143,83938,84139,07835,88717.10 %14.53 %18.14 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1   
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี   37,87440,26038,47830,21422,95122,02120.23 %42.99 %42.77 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี   996,243997,7032,608,815635,485393,995363,60736.21 %60.51 %86.06 %
รวม16,252,77715,329,62015,213,57310,906,63910,831,5829,619,17732.89 %29.34 %36.77 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกาญจนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 68 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี   8,6388,6388,6001,3311,0931,06784.59 %87.34 %87.59 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8   3,1473,1473,1472,6221,5321,52516.70 %51.32 %51.55 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี   8,5589,18514,3433,5903,4702,62058.05 %62.22 %81.73 %
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี   11,35711,88912,21368940734193.93 %96.57 %97.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี   34,17635,41236,30613,04211,68411,50061.84 %67.01 %68.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย   3,2333,2143,2141,0191,06878368.47 %66.76 %75.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ   8,2858,2858,0579601,1991,09188.41 %85.53 %86.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง   4,0824,0824,23550554659687.63 %86.61 %85.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา   3,7174,0413,7741,04181766571.99 %79.78 %82.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค   4,9874,9874,9871,0311,2051,08879.33 %75.83 %78.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย   3,6693,4413,4229981,1291,09172.81 %67.19 %68.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน   3,0023,0023,0029311,11658468.99 %62.82 %80.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรี   4,2834,3403,8841,02298488476.14 %77.32 %77.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ   4,9704,9704,9701,01570254379.58 %85.88 %89.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์   6,4066,5966,5959741,2091,14784.80 %81.67 %82.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี   10,76910,75010,7509671,14276691.02 %89.38 %92.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ   4,2934,2934,5021,0441,35087675.68 %68.54 %80.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา   3,8723,0203,9671,0141,21265473.80 %59.89 %83.53 %
ด่านศุลกากรสังขละบุรี   15,02815,18015,0093,5024,1363,77776.70 %72.75 %74.84 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี   16,72016,15016,28319,45919,31516,881-16.38 %-19.60 %-3.67 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี   12,06612,35112,32532227429697.33 %97.78 %97.60 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี   21,20421,46319,7854,0093,7725,69381.09 %82.43 %71.23 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   9,7489,6548,8791,9101,51398880.40 %84.32 %88.87 %
สำนักชลประทานที่ 13   1,158,7661,158,7661,158,766484,655241,390236,85858.17 %79.17 %79.56 %
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี   10,61410,23311,37411,0866,5734,897-4.45 %35.77 %56.95 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี   21,97223,60821,30716,73917,59115,88523.82 %25.49 %25.45 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี   19,32914,53714,5377,9465,5814,84358.89 %61.61 %66.68 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   9,3209,1499,9677,2449,5548,52522.27 %-4.43 %14.46 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี   6,9006,55811,0342,6693,94210,09361.31 %39.89 %8.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี   12,47912,40313,65886378674993.08 %93.66 %94.52 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี   10,14010,42510,7164,5274,2114,63655.36 %59.60 %56.74 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี   14,19014,13314,4762,3664,1343,05283.32 %70.75 %78.92 %
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี   19,58919,58919,5897,22014,60217,01063.14 %25.46 %13.17 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี   12,90113,14816,2566,8575,9704,86346.85 %54.59 %70.09 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี   14,93213,22113,4492,6592,0522,23782.19 %84.48 %83.37 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี   15,98316,00219,4251,2921,2241,15491.92 %92.35 %94.06 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี   13,29512,87612,95310,9288,3947,53917.80 %34.81 %41.80 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี   13,84514,17114,5145,6097,2955,08059.49 %48.52 %65.00 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี   16,58515,93816,2806,9365,8736,05058.18 %63.15 %62.84 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี   17,57518,24117,4425,3875,4624,82369.35 %70.05 %72.35 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี   10,49111,02311,4231,1121,10982489.40 %89.94 %92.79 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี   7,1737,0887,0838,2435,8914,777-14.91 %16.89 %32.56 %
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี   20,53920,62118,9698,0795,9845,68960.67 %70.98 %70.01 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี   8,6384,1714,2851,6971,7131,16380.35 %58.93 %72.86 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี   16,33017,12617,1266,10139,2084,48262.64 %-128.94 %73.83 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี   11,05711,28611,0573,7123,3162,90466.43 %70.61 %73.74 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี   7,6598,6679,9985,1164,5673,80433.21 %47.30 %61.95 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี   8,68616,28017,3264,1019,6947,64252.78 %40.46 %55.89 %
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี   5422,1978432,1322,2423,386-293.21 %-2.08 %-301.48 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี   11,50611,49911,4613,0682,8682,92073.34 %75.05 %74.53 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)   77,46192,17277,4613,8623,5202,45895.01 %96.18 %96.83 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี   4,0253,9583,9031,7171,95623457.35 %50.60 %94.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   23,14123,06823,1957,1177,4384,37069.25 %67.76 %81.16 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   128,870128,887128,8797,2446,1545,14994.38 %95.23 %96.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3   30,58030,51930,5087,2377,1847,68176.33 %76.46 %74.82 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   16,65816,70024,6117,2395,5444,04256.54 %66.80 %83.57 %
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   4,8514,4814,6079,5865,1333,383-97.63 %-14.55 %26.56 %
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี   13,92813,04113,3068,1185,7683,65041.72 %55.77 %72.57 %
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   11,77511,42511,5307,6933,7383,19234.67 %67.29 %72.31 %
วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว   14,43314,50914,5097,6755,4223,79146.82 %62.63 %73.87 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี   16,09416,39916,39921,30215,68319,826-32.36 %4.36 %-20.90 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี   18,31417,42517,6799,8945,84246,10545.97 %66.47 %-160.79 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี   14,02713,62113,48111,7387,8086,49216.32 %42.67 %51.84 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี   31,70732,18132,18127,77724,71419,48812.39 %23.20 %39.44 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี   13,81213,63913,5448,8026,8365,92536.27 %49.88 %56.25 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1   42,59844,08144,70815,96618,53222,52762.52 %57.96 %49.61 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี   19,24410,50510,4633,9084,4834,46279.69 %57.32 %57.35 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี   76,62977,28577,28570,01865,68265,9768.63 %15.01 %14.63 %
รวม2,255,3952,264,9432,275,810928,234683,542660,09058.84 %69.82 %71.00 %