เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 86 หน่วยงาน จาก 102 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช   139,312126,410120,434161,49396,82788,307-15.92 %23.40 %26.68 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   105,739129,79799,80029,48627,72530,10872.11 %78.64 %69.83 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช   323,884481,550697,915237,932195,927170,60526.54 %59.31 %75.56 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   30,59730,50930,04512,41611,20012,72259.42 %63.29 %57.66 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช   40,36936,07934,39924,90126,45724,80038.32 %26.67 %27.91 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช   35,18736,69047,33319,83023,15021,70043.64 %36.90 %54.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช   292,845276,303268,255260,763273,23077,17010.96 %1.11 %71.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์   43,99144,03742,8346,7796,6576,29484.59 %84.88 %85.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง   47,33447,16345,15819,64216,04911,45558.50 %65.97 %74.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   43,73044,51541,4696,0445,7745,50386.18 %87.03 %86.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด   45,50745,16541,6646,9916,5578,11684.64 %85.48 %80.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง   43,93943,56042,5585,8944,7575,27286.59 %89.08 %87.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่   44,30244,29942,4906,8517,2917,19584.54 %83.54 %83.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา   47,13846,48645,3929,0478,7118,09480.81 %81.26 %82.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง   59,82057,48655,06724,60622,16322,21658.87 %61.45 %59.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่   45,30443,82143,5994,3574,6204,30890.38 %89.46 %90.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน   44,91044,74343,2033,4482,7232,49292.32 %93.91 %94.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง   52,29451,83650,01811,0498,9909,12378.87 %82.66 %81.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี   47,43446,00346,0574,6924,0523,00390.11 %91.19 %93.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน   43,77043,80740,1552,4952,6542,35094.30 %93.94 %94.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์   72,97752,60059,3868,7158,5207,61188.06 %83.80 %87.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา   43,90444,30343,1745,2654,8274,60888.01 %89.10 %89.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล   47,38546,30243,9714,6155,3574,82190.26 %88.43 %89.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร   48,22444,49643,3209,8409,90510,60279.60 %77.74 %75.53 %
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช   68,28268,07067,42654,63564,07262,51019.99 %5.87 %7.29 %
ด่านศุลกากรสิชล   38,55764,23862,77160,16351,10014,659-56.04 %20.45 %76.65 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช   78,91577,30280,95072,26676,53488,1558.43 %0.99 %-8.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา   31,96332,63030,11013,80915,46017,60356.80 %52.62 %41.54 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง   36,18235,40932,53213,73613,69913,09862.04 %61.31 %59.74 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง   36,97434,19332,95516,67917,04717,95354.89 %50.14 %45.52 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   62,02058,25660,14341,36637,57738,54533.30 %35.50 %35.91 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   41,85441,78441,20618,66618,97318,62755.40 %54.59 %54.80 %
สำนักงานชลประทานที่ 15   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8   45,66445,82544,55718,81420,21417,35458.80 %55.89 %61.05 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   70,61558,53950,41518,54317,19816,48173.74 %70.62 %67.31 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช   60,98849,24840,57472,03774,42670,065-18.12 %-51.13 %-72.69 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   43,34441,69839,57457,98753,88146,557-33.78 %-29.22 %-17.64 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   79,29976,21372,82458,70150,56745,78025.98 %33.65 %37.14 %
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช   50,11547,80746,14335,04635,07333,46430.07 %26.64 %27.48 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช   116,011138,748135,922161,427151,596149,980-39.15 %-9.26 %-10.34 %
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช   1,737,2311,747,6651,649,8341,584,1411,651,9341,611,8518.81 %5.48 %2.30 %
สำนักงานทางหลวงที่ 16   113,752110,000112,593171,361168,011162,471-50.64 %-52.74 %-44.30 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช   45,69644,96244,24332,14830,60727,21929.65 %31.93 %38.48 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)   
สอต.นครศรีธรรมราช   39,99939,56839,38918,47715,85015,10053.81 %59.94 %61.66 %
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)   22,55522,31222,2115,6655,0014,10074.88 %77.59 %81.54 %
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)   22,55522,31222,21112,03612,90613,22446.64 %42.16 %40.46 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   37,34336,94534,77713,30314,15316,25564.38 %61.69 %53.26 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช   58,70359,52138,27156,43852,14236,3203.86 %12.40 %5.10 %
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   98,733104,71889,701333,243377,565385,469-237.52 %-260.56 %-329.73 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช   100,978101,956100,74680,25173,39070,99120.53 %28.02 %29.53 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   48,44547,97846,87135,76733,86532,37626.17 %29.42 %30.93 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   102,15388,598105,073152,514152,004131,732-49.30 %-71.57 %-25.37 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   59,00554,59146,3145,9213,3754,46789.96 %93.82 %90.35 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช   48,13446,75347,05860,20260,16858,018-25.07 %-28.69 %-23.29 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช   58,25263,11758,64932,15631,06929,39744.80 %50.78 %49.88 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช   65,89863,83760,59930,73326,55836,89153.36 %58.40 %39.12 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช   61,28969,31768,62362,16463,15356,197-1.43 %8.89 %18.11 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   339,437177,908177,10252,81051,60144,72384.44 %71.00 %74.75 %
รจก.นครศรีธรรมราช   2,093,3432,133,7312,125,9801,461,6951,423,0191,340,61830.17 %33.31 %36.94 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช   453,728478,880478,618264,491315,719844,35941.71 %34.07 %-76.42 %
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช   76,11175,59979,08460,21368,69766,40120.89 %9.13 %16.04 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   31,81031,39030,94920,01619,03513,57837.08 %39.36 %56.13 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช   57,39151,45754,40346,92845,91044,91118.23 %10.78 %17.45 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   37,90136,98537,50815,40319,33822,43759.36 %47.71 %40.18 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   42,53845,67243,78835,85431,88633,91215.71 %30.19 %22.55 %
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช   59,23858,372114,07829,77935,39338,93549.73 %39.37 %65.87 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช   746,580409,454407,13777,54358,332254,04889.61 %85.75 %37.60 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   72,54267,32856,21663,46160,98973,22212.52 %9.42 %-30.25 %
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล   469,492464,434234,433108,52768267476.88 %99.85 %99.71 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช   76,09175,25974,89254,95152,29136,17727.78 %30.52 %51.69 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   393,794350,626349,841293,618186,661140,17525.44 %46.76 %59.93 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   380,352349,556241,994124,906116,171105,48467.16 %66.77 %56.41 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   266,333258,538234,862121,179114,972101,49054.50 %55.53 %56.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   221,359216,868169,266154,995147,679129,46529.98 %31.90 %23.51 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   211,546207,986207,061147,583141,979124,03330.24 %31.74 %40.10 %
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช   550,630538,708514,972290,334248,600226,88347.27 %53.85 %55.94 %
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี   265,570263,789254,394112,122102,01092,29557.78 %61.33 %63.72 %
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   480,154480,241463,799133,690145,896159,63672.16 %69.62 %65.58 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง   1,924,7221,905,8791,892,986394,422366,669389,17479.51 %80.76 %79.44 %
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
วิทยาลัยเทคนิคสิชล   
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช   
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   332,634330,5221,033,563253,649168,217320,46123.75 %49.11 %68.99 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช   233,732219,742249,875151,236105,612180,11135.30 %51.94 %27.92 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   233,253229,804233,204400,156356,774326,828-71.55 %-55.25 %-40.15 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช   671,098416,209352,156220,088235,333199,42867.20 %43.46 %43.37 %
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   1,324,8061,359,3631,302,216669,276681,054561,69849.48 %49.90 %56.87 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   45,53446,75246,02549,99647,00153,202-9.80 %-0.53 %-15.59 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   38,12838,86339,18919,98417,53116,38147.59 %54.89 %58.20 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   531,984512,668512,635546,562544,195453,449-2.74 %-6.15 %11.55 %
รวม18,033,22717,334,66017,505,18210,663,01010,162,53610,285,57440.87 %41.37 %41.24 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน จาก 102 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   7246926922,9521,5301,847-307.58 %-120.99 %-166.88 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช   6,4386,4386,4384,2753,1543,38833.60 %51.01 %47.37 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช   10,4768,7468,7462,2452,1861,14378.57 %75.01 %86.93 %
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช   46,42346,76546,57512,0999,5758,40973.94 %79.52 %81.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง   5,5445,5445,54461735921488.87 %93.53 %96.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด   4,1854,2424,24233268659692.06 %83.83 %85.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง   2,9592,9592,95981085829072.64 %71.02 %90.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่   2,8402,9542,9541,0571,01075362.76 %65.81 %74.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา   3,0512,8992,93749339436483.85 %86.42 %87.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง   7,2846,8276,33368747650790.57 %93.03 %91.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่   4,3724,4294,42971887976783.57 %80.15 %82.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน   3,2983,2983,29878838229776.09 %88.40 %90.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง   3,3653,3463,34683692665575.16 %72.32 %80.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี   2,2302,2782,45881880775863.32 %64.56 %69.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราช   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา   2,1362,1742,36463054967270.49 %74.76 %71.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล   4,7144,6004,60068849465685.41 %89.27 %85.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร   4,0443,9113,91183865462279.29 %83.28 %84.08 %
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช   9,6019,7349,7341,5909311,03583.44 %90.43 %89.37 %
ด่านศุลกากรสิชล   7,2337,2597,2592,2061,6631,72169.50 %77.09 %76.29 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช   21,75321,75321,7536,6097,2097,19969.62 %66.86 %66.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา   75,72976,14775,6143,8343,2022,90494.94 %95.79 %96.16 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง   8,6438,4538,4533,9083,6003,40954.78 %57.41 %59.67 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง   5,8145,8145,8144,3404,1782,80525.36 %28.13 %51.75 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราช   3,7214,2164,3492,0852,1622,34543.96 %48.70 %46.09 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช   8,1753,2263,3981,3271,4341,80583.77 %55.55 %46.87 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช   16,01015,85716,01010,5309,94810,61134.23 %37.26 %33.72 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   10,34311,02811,2187,2055,1214,09430.34 %53.56 %63.50 %
สำนักงานชลประทานที่ 15   
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8   18,13518,40218,3263,0932,0632,20482.95 %88.79 %87.97 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช   22,45618,10215,32511,9339,1616,96746.86 %49.39 %54.54 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช   18,52014,18411,00923,78124,85736,598-28.41 %-75.24 %-232.45 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช   8,4788,3828,33910,3779,1452,668-22.39 %-9.11 %68.00 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช   26,16425,04224,09131,63029,66125,325-20.89 %-18.45 %-5.12 %
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช   13,25713,06712,6674,5073,1801,42866.00 %75.66 %88.73 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช   15,69415,69415,6941,5181,72840190.33 %88.99 %97.45 %
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช   8,6668,6638,66313,6928,8725,408-58.00 %-2.42 %37.58 %
สำนักงานทางหลวงที่ 16   41,71242,27442,30269,75945,43748,531-67.24 %-7.48 %-14.73 %
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช   12,39612,18312,1686,6905,8995,42546.03 %51.58 %55.41 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)   
สอต.นครศรีธรรมราช   9789789781,2671,029973-29.64 %-5.23 %0.50 %
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)   97197197161565088736.66 %33.12 %8.71 %
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)   82182182157057058430.59 %30.59 %28.85 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   9,1118,9027,5145,3294,3003,35941.51 %51.70 %55.30 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช   12,49212,2459,4273,7943,2072,23969.63 %73.81 %76.25 %
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช   19,01419,01419,24210,70411,7609,82843.70 %38.15 %48.92 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   13,53813,53813,5195,8214,3973,61957.00 %67.52 %73.23 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช   20,38317,81619,2421,3621,9031,79493.32 %89.32 %90.68 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   13,53813,53813,4246,7346,6363,48550.25 %50.98 %74.04 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช   12,85312,83413,0824,9244,7294,62161.69 %63.16 %64.68 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช   17,09417,41716,1435,8225,1714,16065.94 %70.31 %74.23 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช   18,11217,69317,37010,2076,3225,20443.64 %64.27 %70.04 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช   10,79910,79911,1041,21860246588.72 %94.42 %95.81 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช   7,4496,5606,5604,6223,3172,43737.95 %49.44 %62.85 %
รจก.นครศรีธรรมราช   28,24528,48528,53617,97612,7155,17236.36 %55.36 %81.87 %
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช   10,42710,56910,5868,8357,6436,05915.27 %27.69 %42.77 %
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช   5,7056,2436,3722,8052,8232,13850.83 %54.78 %66.45 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   6,9207,0347,0343,0701,9392,51255.63 %72.43 %64.29 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช   14,03214,26014,9267,0566,3316,41649.72 %55.61 %57.02 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช   8,9179,2219,6203,1572,8282,29164.60 %69.33 %76.19 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   12,32113,44312,1502,7805,9081,50777.43 %56.05 %87.60 %
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช   22,12522,00245,2777,3017,7589,06367.00 %64.74 %79.98 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช   9,0859,08513,6023,5453,3422,28760.98 %63.22 %83.19 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   12,72512,76312,8589,2376,0317,05827.41 %52.75 %45.11 %
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล   8,6168,6096,9535,4934,1282,88436.25 %52.04 %58.52 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช   3,7913,7123,5624,5966,5262,050-21.23 %-75.80 %42.45 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1   11,11611,04510,8855,2843,4553,36352.46 %68.72 %69.10 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   20,23620,00719,95121,6629,1646,981-7.04 %54.20 %65.01 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3   30,89930,89130,69812,9709,8269,24258.03 %68.19 %69.89 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   16,11816,11216,0916,7654,7114,80858.03 %70.76 %70.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช   5,6324,4153,9327,1616,4395,421-27.16 %-45.86 %-37.84 %
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช   10,66010,66010,6605,2725,7092,93250.55 %46.45 %72.50 %
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี   9,1979,1979,1974,2273,6533,88654.03 %60.27 %57.75 %
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร   11,48911,48911,4898,3264,3218,64527.53 %62.39 %24.75 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช   13,30913,30913,30918,61611,83311,845-39.87 %11.09 %11.00 %
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง   16,65716,65716,6578,1317,3666,76451.18 %55.78 %59.39 %
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช   
วิทยาลัยเทคนิคสิชล   
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช   
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   9,4399,43911,0165,6144,5252,74240.52 %52.06 %75.11 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช   10,64410,41510,9436,9896,3145,34934.34 %39.38 %51.12 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   30,14530,21330,14023,08118,24917,68923.43 %39.60 %41.31 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช   39,193116,67097,55928,63023,98823,17326.95 %79.44 %76.25 %
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   24,95225,01925,0178,3086,7746,26966.70 %72.93 %74.94 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช   12,16813,08113,08162,5858,7307,195-414.32 %33.26 %45.00 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช   9,3359,9449,4683,2672,6452,16965.00 %73.40 %77.09 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช   67,23767,23867,23750,27238,58373,15925.23 %42.62 %-8.81 %
รวม1,115,0731,175,9341,172,217677,497503,217489,54339.24 %57.21 %58.24 %