เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดระนอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง   1,403,5111,490,3491,459,673449,256331,292352,53767.99 %77.77 %75.85 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง   29,46930,25229,1308,0988,8598,77672.52 %70.71 %69.87 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง   35,52435,67935,01821,51620,94619,33139.43 %41.29 %44.80 %
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง   35,46035,92134,02615,95416,38816,62455.01 %54.38 %51.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง   169,004162,622157,158129,180133,507133,32023.56 %17.90 %15.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี   48,76448,73046,4184,6972,8542,59790.37 %94.14 %94.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์   47,34047,25545,7794,9954,3434,50989.45 %90.81 %90.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง   47,81948,43348,0018,0507,6706,86083.17 %84.16 %85.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น   44,01443,88744,6345,8324,8073,05986.75 %89.05 %93.15 %
ด่านศุลกากรระนอง   56,34856,316123,52170,51886,981117,807-25.15 %-54.45 %4.63 %
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี   30,18430,95529,8864,3363,5955,22985.63 %88.39 %82.50 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง   45,00147,31444,25243,38953,78851,8833.58 %-13.68 %-17.24 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง   51,08748,69247,84632,04527,73925,59337.27 %43.03 %46.51 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง   37,26237,94236,53516,71416,83915,83255.14 %55.62 %56.67 %
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง   36,67835,71235,32014,09314,52913,65361.58 %59.32 %61.35 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง   36,29537,40736,25412,53912,38713,45865.45 %66.89 %62.88 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง   26,32627,19628,54828,24531,26225,761-7.29 %-14.95 %9.76 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง   45,23247,34145,43915,18413,97511,99366.43 %70.48 %73.61 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)   37,96730,38337,50518,0149,8473,65852.55 %67.59 %90.25 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง   151,168148,640145,85697,38491,42772,06835.58 %38.49 %50.59 %
ท่าอากาศยานระนอง   791,184683,789603,182629,785671,923550,95220.40 %1.74 %8.66 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง   40,06339,88039,31017,10418,54217,32957.31 %53.51 %55.92 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง   55,65152,00647,74037,07436,72035,89533.38 %29.39 %24.81 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง   37,49337,46737,10710,93712,56014,37870.83 %66.48 %61.25 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง   33,39433,95033,00710,53010,07911,68868.47 %70.31 %64.59 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง   44,70344,33541,88029,21729,88328,95534.64 %32.60 %30.86 %
สำนักงานจังหวัดระนอง   77,065102,59589,694344,696318,566320,173-347.28 %-210.51 %-256.96 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง   50,92351,48847,31460,75959,48759,268-19.32 %-15.54 %-25.27 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง   37,44038,40838,44316,58317,22317,31755.71 %55.16 %54.95 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง   53,63248,28445,22771,94883,33271,043-34.15 %-72.59 %-57.08 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง   39,00737,10136,36622,98922,16220,77141.06 %40.27 %42.88 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง   35,21236,65936,00845,70350,68646,899-29.79 %-38.26 %-30.25 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง   36,60537,16036,51227,18725,69225,37225.73 %30.86 %30.51 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง   53,28254,99252,78718,52719,61521,21065.23 %64.33 %59.82 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง   34,38734,40033,11620,00425,28414,46341.83 %26.50 %56.33 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง   518,535474,119466,10528,61731,75529,70894.48 %93.30 %93.63 %
รจจ.ระนอง   11,226,46612,034,21011,346,811290,060279,268263,28897.42 %97.68 %97.68 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง   30,06030,52929,3568,5027,9466,56371.72 %73.97 %77.64 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง   67,98886,18592,03957,57560,92948,23615.32 %29.30 %47.59 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง   135,757134,398133,24797,25483,25181,49228.36 %38.06 %38.84 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง   39,49938,14838,27914,27717,00613,17163.85 %55.42 %65.59 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง   38,31837,55537,76145,49650,10351,036-18.73 %-33.41 %-35.15 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง   36,88138,53937,69520,22824,82624,73145.15 %35.58 %34.39 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนอง   40,39040,16135,15728,04329,37132,08930.57 %26.87 %8.73 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   317,046190,328222,718158,282156,925145,29050.08 %17.55 %34.77 %
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี   230,371177,852172,73797,035112,938107,11157.88 %36.50 %37.99 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   183,277172,487144,572140,250129,483112,47423.48 %24.93 %22.20 %
วิทยาลัยเทคนิคระนอง   397,113381,382380,354297,734236,024161,36425.03 %38.11 %57.58 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง   109,273108,67178,888193,575191,512183,698-77.15 %-76.23 %-132.86 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง   41,78742,55740,96829,99224,78823,28028.23 %41.75 %43.18 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง   36,93034,27533,68218,62419,74718,72249.57 %42.39 %44.42 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง   188,788192,425187,504146,48430,00258,35122.41 %84.41 %68.88 %
รวม17,472,96718,037,36217,206,3664,035,1103,780,6633,520,86676.91 %79.04 %79.54 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดระนอง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 55 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง   9,1949,7519,8801,7321,7601,30681.16 %81.95 %86.78 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง   6,2744,1724,1722,0131,2791,65567.92 %69.34 %60.33 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง   6,4546,4546,4542,9782,3131,30553.85 %64.17 %79.78 %
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง   6,4166,3976,45487288057886.40 %86.24 %91.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง   20,62121,95223,2457,0596,5395,53165.77 %70.21 %76.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี   4,0474,0474,04791784989877.33 %79.01 %77.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์   3,8543,8543,85474769369780.61 %82.00 %81.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง   2,7872,9583,12955973569079.95 %75.14 %77.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น   2,9702,8752,87511111199.62 %99.60 %99.60 %
ด่านศุลกากรระนอง   12,29213,03313,7945,1717,1952,72257.93 %44.79 %80.27 %
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี   5,2385,3905,4471,9462,6031,75662.85 %51.71 %67.77 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง   10,12411,03710,2956,9956,0185,06030.91 %45.48 %50.85 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง   7,9568,1088,6984,9896,4645,62337.29 %20.28 %35.35 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง   7,3347,2517,3674,3753,3712,90940.35 %53.51 %60.51 %
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง   6,3976,5476,8153,7844,2843,37840.84 %34.57 %50.44 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง   7,0696,9106,87210,25810,0245,842-45.11 %-45.06 %14.99 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง   4,6704,8855,1645,0104,5701,625-7.28 %6.45 %68.52 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง   10,56211,24611,0188,4096,8595,40520.38 %39.01 %50.95 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)   7,4434,1537,5572,4072,7941,16667.66 %32.73 %84.57 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง   10,87513,18812,5162,7182,1651,67475.01 %83.58 %86.62 %
ท่าอากาศยานระนอง   4,6854,4934,3987,9407,3666,041-69.46 %-63.93 %-37.36 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง   5,8615,6145,6715,4074,4504,0397.76 %20.73 %28.77 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง   8358007701,6101,0131,082-92.92 %-26.64 %-40.62 %
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง   7,3867,3487,55753349753392.79 %93.24 %92.95 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง   5,7315,7885,8643,1893,0732,29244.35 %46.92 %60.92 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง   7,8427,5957,5952,2612,4153,05071.17 %68.20 %59.85 %
สำนักงานจังหวัดระนอง   13,98314,49615,35210,7408,00610,84223.19 %44.77 %29.37 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง   12,14012,55811,2465,3596,4254,16155.86 %48.84 %63.00 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง   7,2147,4247,6521,7312,3751,62876.01 %68.01 %78.73 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง   10,80810,3529,8391,4161,4761,56486.90 %85.75 %84.11 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง   7,2526,9296,8915,9265,8345,66018.29 %15.80 %17.87 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง   6,3026,5876,6635,7245,4655,3429.17 %17.03 %19.82 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง   5,2555,3125,5783,6912,3043,52829.76 %56.62 %36.76 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง   9,1168,4888,3932,3161,8182,77274.59 %78.58 %66.98 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง   5,4465,5415,3511,49694172172.53 %83.01 %86.53 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง   166,721147,153147,3245,1614,3152,85396.90 %97.07 %98.06 %
รจจ.ระนอง   104,810111,443107,0415,2183,7973,79595.02 %96.59 %96.45 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง   4,4004,4004,4001,5151,1911,11465.56 %72.93 %74.68 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง   16,38022,18016,8565,9794,5655,11963.50 %79.42 %69.63 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง   8,8347,78910,8595,7054,4043,49335.42 %43.46 %67.83 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง   8,0517,6338,0513,2362,2571,83459.80 %70.44 %77.23 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง   7,4437,0247,5383,1462,6343,14257.73 %62.51 %58.32 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง   4,9365,4515,5844,5173,1623,2568.50 %41.99 %41.70 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนอง   6,9106,9106,4163,8313,1612,88444.57 %54.26 %55.05 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง   35,82318,30031,3564,1006,1404,97888.55 %66.45 %84.12 %
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี   7,0196,8157,0542,0582,1552,70370.67 %68.37 %61.68 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   6,1945,9965,8547,3815,2036,108-19.15 %13.22 %-4.34 %
วิทยาลัยเทคนิคระนอง   10,50710,14210,2796,6904,4863,98336.33 %55.77 %61.25 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง   16,44317,40717,50816,33013,75612,9460.69 %20.97 %26.06 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง   8,9459,1928,9645,8004,6705,30735.16 %49.20 %40.80 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง   5,0855,0855,0851,9221,4981,72662.21 %70.54 %66.06 %
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง   37,09737,09737,09742,46664,06345,541-14.47 %-72.69 %-22.76 %
รวม718,030693,550705,737257,344256,320213,86664.16 %63.04 %69.70 %