เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง   113,079105,292103,08765,45160,60264,09142.12 %42.44 %37.83 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง   239,496240,571235,698101,76898,68499,80957.51 %58.98 %57.65 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง   35,59737,02935,83513,18914,62913,41062.95 %60.49 %62.58 %
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง   36,99537,98037,55232,64232,24927,29911.77 %15.09 %27.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง   153,109143,884145,63595,60984,30468,13237.55 %41.41 %53.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง   46,92447,69145,41712,64312,9799,95773.06 %72.79 %78.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง   44,17244,63843,1513,2743,4123,65992.59 %92.36 %91.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน   45,21545,21944,1337,9414,5524,45982.44 %89.93 %89.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง   64,13069,89870,94822,97916,11214,22464.17 %76.95 %79.95 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว   51,91153,04447,0957,6057,2666,30085.35 %86.30 %86.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา   44,79044,94744,3632,7382,7512,90193.89 %93.88 %93.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ   44,19344,92342,4606,4645,8525,67185.37 %86.97 %86.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา   44,59545,28543,7124,5504,1564,12589.80 %90.82 %90.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด   47,05647,91646,63410,1309,0628,26378.47 %81.09 %82.28 %
ด่านศุลกากรกันตัง   135,905136,109133,48052,56356,22857,67961.32 %58.69 %56.79 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง   51,59153,69153,61153,45351,03253,304-3.61 %4.95 %0.57 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง   649,18233,83134,71925,42626,11725,50096.08 %22.80 %26.55 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง   52,66349,00948,64921,34223,23620,95159.47 %52.59 %56.93 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง   37,24150,37051,03012,27614,34811,65367.04 %71.51 %77.16 %
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง   34,65036,18642,28412,88113,96613,82062.83 %61.41 %67.32 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง   52,43251,24249,14421,51621,71021,13158.96 %57.63 %57.00 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง   26,16521,97421,92834,58034,73631,210-32.16 %-58.08 %-42.33 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง   71,23071,20663,47949,58645,42531,91030.39 %36.21 %49.73 %
ส.ป.ก.ตรัง   
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง   83,07082,13585,294145,557141,348124,851-75.22 %-72.09 %-46.38 %
ท่าอากาศยานตรัง   1,830,1101,894,3081,483,7051,319,3201,566,2801,361,49227.91 %17.32 %8.24 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง   42,16041,59539,27329,59731,35830,76929.80 %24.61 %21.65 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง   70,19766,06571,22246,09741,49347,76734.33 %37.19 %32.93 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง   59,13954,04159,24126,65542,79543,83954.93 %20.81 %26.00 %
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง   36,17836,91337,0876,6997,7688,09181.48 %78.96 %78.18 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง   34,50035,80834,37311,64513,58412,89066.25 %62.06 %62.50 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง   42,34242,55241,00539,89040,04135,4865.79 %5.90 %13.46 %
สำนักงานจังหวัดตรัง   75,90379,88670,804315,470291,106271,649-315.62 %-264.40 %-283.66 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง   56,50757,74456,87355,39648,26545,8881.97 %16.42 %19.31 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง   
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง   115,48894,879112,156140,622149,842154,450-21.76 %-57.93 %-37.71 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง   49,92950,48849,47028,99426,71826,32841.93 %47.08 %46.78 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง   47,86948,34446,52538,69845,65743,48519.16 %5.56 %6.53 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง   41,12541,93339,99823,15622,15920,25943.69 %47.16 %49.35 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง   47,19249,55148,48225,34729,69525,74346.29 %40.07 %46.90 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง   37,73837,75435,97541,30252,93947,314-9.44 %-40.22 %-31.52 %
สพ.ตรัง   147,603149,076141,815126,357129,443114,20714.39 %13.17 %19.47 %
รจจ.ตรัง   1,835,6661,861,6201,748,347605,840679,687638,31467.00 %63.49 %63.49 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง   45,65546,25545,38633,80733,32130,10525.95 %27.96 %33.67 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง   35,28034,81033,13812,38911,42410,37664.88 %67.18 %68.69 %
สปส.จ.ตรัง   64,38963,17452,04356,19760,23469,51212.72 %4.65 %-33.57 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง   
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง   56,24855,38154,25967,64162,00555,095-20.25 %-11.96 %-1.54 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4   80,99181,56179,54860,75156,66951,55524.99 %30.52 %35.19 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   308,637204,209161,913151,182147,425130,60051.02 %27.81 %19.34 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   365,498360,604323,271134,949127,916116,88663.08 %64.53 %63.84 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   341,654237,012126,376100,413113,055102,20570.61 %52.30 %19.13 %
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง   183,290178,850158,941167,776152,527131,2348.46 %14.72 %17.43 %
วิทยาลัยการอาชีพตรัง   
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน   168,629164,872184,92594,21185,93988,76444.13 %47.88 %52.00 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   521,541600,947645,347284,769279,919278,40645.40 %53.42 %56.86 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   
วิทยาลัยเทคนิคตรัง   754,041914,489896,006686,708476,673486,4318.93 %47.88 %45.71 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   207,857222,710217,468209,194186,661210,035-0.64 %16.19 %3.42 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   121,653123,036120,534206,184207,302186,478-69.49 %-68.49 %-54.71 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง   459,002442,961426,616234,699258,153287,39048.87 %41.72 %32.63 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   42,61645,34946,38127,89926,95926,48234.53 %40.55 %42.90 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง   
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง   437,794426,554340,454140,428137,233131,05867.92 %67.83 %61.50 %
รวม10,969,81210,439,4019,598,2946,366,4446,427,0016,044,89341.96 %38.44 %37.02 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดตรัง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง   8558558552,1282,0572,067-148.78 %-140.50 %-141.61 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง   7,0737,5307,5301,9362,3302,04572.63 %69.06 %72.84 %
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง   30,31128,92328,7529,0467,5686,42970.16 %73.83 %77.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง   3,3063,3062,8699811,1661,07370.33 %64.72 %62.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง   1,6771,6771,90643047833274.35 %71.48 %82.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน   3,7773,7773,7779781,1261,02174.12 %70.20 %72.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง   3,6563,6373,26084878668776.79 %78.40 %78.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว   3,2893,0232,9859791,1411,06370.22 %62.24 %64.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา   3,1663,1853,39481487746174.28 %72.47 %86.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา   3,0363,0363,0361,0601,1511,07565.07 %62.09 %64.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด   3,7473,8804,0131,0681,1251,04371.49 %71.00 %74.02 %
ด่านศุลกากรกันตัง   9,1399,0419,0783,6383,0841,90860.19 %65.89 %78.98 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง   13,34913,78614,39511,2074,2123,00716.04 %69.45 %79.11 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง   263,1816,3326,8261,3271,9251,92699.50 %69.60 %71.79 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง   12,20812,45512,81610,0319,6809,17917.83 %22.28 %28.38 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง   7,9108,0147,8993,7922,8722,73352.06 %64.16 %65.40 %
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง   13,71613,74813,97910,76210,0148,85121.54 %27.16 %36.68 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง   6,4255,4605,6215,0343,7013,78021.65 %32.22 %32.75 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง   15,15514,98415,09815,59112,5579,354-2.88 %16.20 %38.05 %
ส.ป.ก.ตรัง   
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง   16,77217,36119,4722,4662,4892,88585.30 %85.66 %85.19 %
ท่าอากาศยานตรัง   5,3345,5165,5757,1486,0995,020-34.00 %-10.57 %9.94 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง   9,5849,3558,8615,1963,8963,02945.78 %58.35 %65.82 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง   
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง   
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง   8,2528,7099,48810618435398.72 %97.89 %96.28 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง   6,8837,0737,2261,5991,6801,32676.77 %76.24 %81.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง   9,5849,5859,5833,8914,0803,99759.40 %57.43 %58.29 %
สำนักงานจังหวัดตรัง   19,85219,79550,65428,26824,61615,670-42.39 %-24.36 %69.07 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง   15,93516,20116,2013,6823,5883,25176.89 %77.85 %79.94 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง   
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง   17,06517,06517,0841,8971,6271,46288.89 %90.46 %91.44 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง   12,47412,72112,7218,1187,4357,73034.92 %41.56 %39.23 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง   11,40911,37111,1627,0058,3904,93138.61 %26.22 %55.83 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง   9,4699,5839,3173,0562,4722,34667.73 %74.21 %74.82 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง   11,98012,30310,9565,3085,1965,51455.69 %57.77 %49.67 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง   7,5307,4547,2071,21578158683.86 %89.53 %91.87 %
สพ.ตรัง   11,59211,57811,4073,9693,7023,50465.76 %68.02 %69.28 %
รจจ.ตรัง   12,45912,82112,00412,61211,42410,267-1.23 %10.90 %14.47 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง   10,87710,95311,0485,2904,3233,67251.37 %60.53 %66.76 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง   7,0546,7126,8263,7522,5771,89546.81 %61.60 %72.24 %
สปส.จ.ตรัง   12,09311,69411,7135,2323,4823,07256.74 %70.23 %73.77 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง   
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง   9,5839,1279,1277,3664,5163,10723.14 %50.52 %65.95 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4   3,8033,3502,9768,5227,5287,294-124.10 %-124.73 %-145.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   14,73314,72514,7526,0194,5994,78459.15 %68.77 %67.57 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   16,24216,20116,14510,4397,5545,23235.73 %53.37 %67.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   28,86128,90628,80110,58110,4738,23163.34 %63.77 %71.42 %
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง   
วิทยาลัยการอาชีพตรัง   8,0178,0178,9986,8663,4012,80014.36 %57.58 %68.89 %
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน   7,4477,4477,4154,4042,5883,10740.87 %65.25 %58.09 %
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด   9,0869,0839,10357,33814,2183,025-531.08 %-56.53 %66.77 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   
วิทยาลัยเทคนิคตรัง   12,58015,81115,8118,4475,9654,73032.85 %62.27 %70.09 %
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง   7,5467,8158,0085,4534,9824,10727.74 %36.25 %48.72 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง   20,97921,30621,2899,6107,6398,86754.19 %64.14 %58.35 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง   9,1228,6468,5454,4563,4662,27151.15 %59.91 %73.43 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง   10,32510,28710,5535,7266,3936,28244.55 %37.86 %40.48 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง   
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง   47,87846,89543,618103,11465,81572,625-115.37 %-40.34 %-66.50 %
รวม827,377572,116601,735439,800315,032275,00546.84 %44.94 %54.30 %