สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของนายอำเภอ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด: