สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลท่าทอง100,044.5090,146.139.89 %4.515,666.6613,280.5015.23 %5.0
เทศบาลตำบลไทรย้อย41,445.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,703.323,544.6563.5 %5.0
เทศบาลตำบลนครไทย69,754.9542,359.6639.27 %5.015,556.149,505.9538.89 %5.0
เทศบาลตำบลเนินกุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเนินมะปราง147,718.1455,916.7862.15 %5.09,843.128,384.8514.82 %5.0
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม34,202.8019,996.7041.53 %5.06,077.364,106.2532.43 %5.0
เทศบาลตำบลบางระกำ48,657.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,781.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่47,023.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,811.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านคลอง98,591.9983,411.0015.40 %5.09,341.7014,330.70-53.41 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านมุง295,580.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,883.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านแยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่57,205.4651,107.7210.66 %5.03,169.382,459.1522.41 %5.0
เทศบาลตำบลบึงระมาณ58,021.2741,672.1028.18 %5.07,536.356,273.5016.76 %5.0
เทศบาลตำบลปลักแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าแดงไม่ครบ56,206.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,646.40ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมพิราม149,676.4157,849.3861.35 %5.06,750.063,419.9049.34 %5.0
เทศบาลตำบลพลายชุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพันเสา51,397.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,131.134,356.3052.3 %5.0
เทศบาลตำบลวงฆ้องไม่ครบ39,999.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,548.55ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวังทอง101,870.22107,646.00-5.67 %0.518,953.587,561.7560.10 %5.0
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ไม่ครบ89,574.36ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสนามคลี42,450.4135,131.0017.24 %5.06,690.881,386.9579.27 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว58,516.9259,428.37-1.56 %0.57,262.496,134.7015.53 %5.0
เทศบาลตำบลหัวรอ292,860.9488,410.1969.81 %5.017,815.0920,152.35-13.12 %0.5
เทศบาลนครพิษณุโลก254,412.13331,508.00-30.30 %0.528,313.708,675.8569.36 %5.0
เทศบาลเมืองอรัญญิก110,603.7893,476.7215.49 %5.026,075.8817.1099.93 %5.0
องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกลาง150,608.6683,248.7244.73 %5.09,817.818,059.3517.91 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา631,201.1949,331.7992.18 %5.08,787.487,917.609.90 %4.5
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง87,077.9559,574.2131.59 %5.06,957.168,612.98-23.80 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก34,544.2922,333.3335.35 %5.013,017.243,596.5372.37 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางไม่ครบ29,568.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,062.13ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก131,646.0227,404.0079.18 %5.08,427.362,585.5669.32 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว45,079.2519,299.0057.19 %5.09,326.102,549.9172.66 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่16,234.8127,793.47-71.20 %0.55,021.521,165.6276.79 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง38,742.9927,256.0029.65 %5.012,973.893,859.6570.25 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม35,936.0319,337.6646.19 %5.04,921.20398.7091.90 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม121,432.8345,211.8162.77 %5.010,294.443,557.8065.44 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี287,523.7529,129.9989.87 %5.06,979.613,284.4352.94 %5.0
อบจ.พิษณุโลก2,581,216.00911,954.1964.67 %5.059,561.8889,206.45-49.77 %0.5
อบต. คันโช้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสลุด61,178.9942,604.8030.36 %5.06,653.361,582.7376.21 %5.0
อบต. งิ้วงาม90,766.7828,821.0068.25 %5.059,334.232,182.2096.32 %5.0
อบต. จอมทอง37,570.1623,334.0037.89 %5.05,062.081,573.6768.91 %5.0
อบต. ชมพู83,135.5141,390.0050.21 %5.012,843.923,190.8775.16 %5.0
อบต. ชัยนาม36,240.0329,796.0017.78 %5.05,152.943,802.9126.20 %5.0
อบต. ชาติตระการ29,004.9334,873.99-20.23 %0.517,818.743,851.0078.39 %5.0
อบต. ชุมแสงสงคราม115,726.701,215,209.00-950.07 %0.59,070.2014,744.00-62.55 %0.5
อบต. ดงประคำ40,629.7731,630.9022.15 %5.08,205.843,932.8352.07 %5.0
อบต. ดอนทอง158,971.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,828.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดินทอง180,618.7241,981.9576.76 %5.015,016.504,871.3367.56 %5.0
อบต. ตลุกเทียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท้อแท้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทับยายเชียงไม่ครบ24,315.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,950.52ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่างาม557,650.0040,038.4592.82 %5.034,397.942,280.9093.37 %5.0
อบต. ท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่านางงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าโพธิ์2,152,175.3084,923.3396.05 %5.06,576.3621,695.55-229.90 %0.5
อบต. ท่าหมื่นราม416,665.5951,692.0087.59 %5.05,937.123,134.4147.21 %5.0
อบต. นครชุม20,573.7211,169.0045.71 %5.010,643.762,308.3878.31 %5.0
อบต. นครป่าหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำกุ่ม31,768.604,543.0085.70 %5.09,685.142,636.5072.78 %5.0
อบต. นิคมพัฒนา59,535.3135,639.8640.14 %5.06,811.025,839.4514.26 %5.0
อบต. เนินเพิ่มไม่ครบ24,479.41ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,132.14ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อทอง47,655.3032,737.1331.30 %5.04,640.882,377.2048.78 %5.0
อบต. บ่อโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,060.48ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อภาคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านกร่างไม่ครบ75,649.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,257.73ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านดง21,452.1516,389.7423.60 %5.014,876.946,080.6659.13 %5.0
อบต. บ้านป่า20,474.7223,170.00-13.16 %0.54,237.022,552.8039.75 %5.0
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงกอก92,133.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,083.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงพระ287,809.88127,630.5655.65 %5.0166,868.732,548.1198.47 %5.0
อบต. ปากโทก49,653.8336,909.0025.67 %5.08,703.122,572.1070.45 %5.0
อบต. ไผ่ขอดอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะขามสูง41,327.4014,484.3464.95 %5.04,576.081,889.8658.70 %5.0
อบต. มะต้อง48,438.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,773.542,352.8873.2 %5.0
อบต. มะตูม87,164.1226,525.0069.57 %5.05,222.581,972.6662.23 %5.0
อบต. แม่ระกา54,179.3839,772.0026.59 %5.05,762.101,911.2966.83 %5.0
อบต. ยางโกลน35,907.0215,457.0056.95 %5.010,406.941,640.8084.23 %5.0
อบต. วงฆ้องไม่ครบ36,924.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,833.35ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังนกแอ่นไม่ครบ33,827.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,866.63ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังน้ำคู้133,052.53106,437.0020.00 %5.050,074.682,362.2095.28 %5.0
อบต. วังพิกุล167,710.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,843.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังโพรง63,373.0042,246.0033.34 %5.08,823.182,883.1867.32 %5.0
อบต. วังยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังวน20,454.2526,183.00-28.01 %0.514,526.661,611.1088.91 %5.0
อบต. วังอิทกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,576.05ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วัดจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วัดพริก81,483.4132,833.0059.71 %5.05,016.722,781.4544.56 %5.0
อบต. ศรีภิรมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สมอแข190,980.97153,575.0919.59 %5.09,103.9223,071.38-153.42 %0.5
อบต. สวนเมี่ยง37,308.7415,300.0058.99 %5.012,441.912,916.6076.56 %5.0
อบต. หนองกะท้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,741.80ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกุลา137,550.6363,551.8653.80 %5.09,075.187,809.5413.95 %5.0
อบต. หนองแขม442,022.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,105.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองพระ409,553.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,621.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยเฮี้ยไม่ครบ12,313.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,413.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หอกลอง126,888.2234,123.0073.11 %5.06,285.4287.6498.61 %5.0
อบต. หินลาด24,447.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,874.883,399.4356.8 %5.0
อบต.วัดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0