สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกะปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลการะเกด31,007.7326,913.0013.21 %5.07,550.883,436.0454.49 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด8,897.3813,165.10-47.97 %0.55,546.823,065.3744.74 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร40,481.0927,220.0032.76 %5.08,429.836,608.0721.61 %5.0
เทศบาลตำบลขนอม117,219.2433,592.6771.34 %5.020,796.427,579.5863.55 %5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล45,433.8941,763.908.08 %4.06,121.38749.3987.76 %5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง40,926.4035,515.4013.22 %5.015,076.324,957.2067.12 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ117,679.8619,191.0083.69 %5.09,492.784,286.8554.84 %5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง20,513.407,470.0063.58 %5.04,824.577,069.12-46.52 %0.5
เทศบาลตำบลจันดี24,541.8289,235.33-263.61 %0.513,685.5222,855.15-67.00 %0.5
เทศบาลตำบลฉวาง13,401.1417,650.00-31.71 %0.56,761.681,331.7580.30 %5.0
เทศบาลตำบลชะมาย44,540.9849,384.32-10.87 %0.512,840.7228,863.62-124.78 %0.5
เทศบาลตำบลชะเมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะอวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ14,336.8038,082.00-165.62 %0.56,662.405,269.6520.90 %5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่81,194.7224,116.1270.30 %5.011,650.402,122.5081.78 %5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน43,625.8836,411.4116.54 %5.010,579.711,616.1584.72 %5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทางพูน78,178.3714,157.6081.89 %5.08,453.402,965.1964.92 %5.0
เทศบาลตำบลท่างิ้ว38,356.5040,861.00-6.53 %0.56,162.9211,736.31-90.43 %0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าแพ102,199.7760,970.4340.34 %5.050,385.667,455.0485.20 %5.0
เทศบาลตำบลท่ายาง51,696.5565,340.41-26.39 %0.58,986.7419,050.00-111.98 %0.5
เทศบาลตำบลท่าศาลา78,930.7564,018.0018.89 %5.010,815.726,139.1243.24 %5.0
เทศบาลตำบลที่วัง61,523.4659,374.133.49 %1.512,871.8519,132.85-48.64 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งสังไม่ครบ35,634.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,063.06ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งใสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาบอน28,464.2037,058.92-30.19 %0.56,501.785,470.4715.86 %5.0
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาเหรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางจาก25,910.2130,533.67-17.84 %0.52,883.721,380.5052.13 %5.0
เทศบาลตำบลบางพระ16,757.1212,860.0023.26 %5.05,039.402,612.5048.16 %5.0
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลก44,301.54359.7899.19 %5.09,208.2611,906.20-29.30 %0.5
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ45,470.43100,286.08-120.6 %0.55,616.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไม้เรียง19,637.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,783.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ไม่ครบ44,149.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.45ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสิชลไม่ครบ52,856.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,442.15ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหน้าสตนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวไทร22,658.1444,181.16-94.99 %0.57,796.667,588.002.68 %1.0
เทศบาลตำบลหินตก68,197.8952,505.4023.01 %5.010,216.413,321.2067.49 %5.0
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม38,543.9630,517.7020.82 %5.012,863.525,380.1558.18 %5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช313,341.81166,611.0246.83 %5.0114,920.30253,642.39-120.71 %0.5
เทศบาลเมืองทุ่งสง211,139.5282,219.0061.06 %5.065,465.3564,055.962.15 %1.0
เทศบาลเมืองปากพนัง141,720.30154,164.86-8.78 %0.517,594.35170,470.41-868.89 %0.5
เทศบาลเมืองปากพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง60,802.9533,678.0044.61 %5.011,831.164,056.2565.72 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย47,124.8222,168.0052.96 %5.05,887.926,054.57-2.83 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน33,248.1430,823.997.29 %3.55,508.141,957.7564.46 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ19,370.6454,801.51-182.91 %0.57,171.8917,130.40-138.85 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง16,926.5117,404.35-2.82 %0.56,394.501,380.2778.41 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ19,035.4616,050.0015.68 %5.08,001.12269.3396.63 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน47,657.3837,489.9921.33 %5.05,453.049,138.45-67.58 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่26,015.1915,845.3239.09 %5.05,954.223,546.8540.43 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน16,058.1118,791.00-17.02 %0.510,916.8811,591.13-6.18 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน34,970.4521,221.9239.31 %5.010,027.62832.7691.70 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด13,947.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,440.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล53,765.0727,811.8848.27 %5.014,714.88658.5095.52 %5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช170,382.86280,519.56-64.64 %0.553,147.1143,646.8817.88 %5.0
อบต. กรุงหยันไม่ครบ47,751.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,414.31ประเมินไม่ได้0.0
อบต. กะเบียด20,846.8326,325.20-26.28 %0.57,844.28301.8396.15 %5.0
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุแหระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนาบนาก5,819.3411,373.00-95.43 %0.54,318.17858.7580.11 %5.0
อบต. ขอนหาดไม่ครบ35,416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,649.28ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาแก้วไม่ครบ7,617.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาขาว21,725.6032,865.00-51.27 %0.59,906.546,220.0837.21 %5.0
อบต. เขาน้อย20,005.4819,161.004.22 %2.07,826.582,126.9672.82 %5.0
อบต. เขาพระทอง48,050.2726,774.0044.28 %5.010,978.673,640.9766.84 %5.0
อบต. เขาพระบาท9,413.2511,440.00-21.53 %0.56,029.20535.0291.13 %5.0
อบต. เขาพังไกร16,539.5519,930.00-20.50 %0.511,289.931,017.8790.98 %5.0
อบต. เขาโร12,907.0023,937.00-85.46 %0.59,018.752,485.0072.45 %5.0
อบต. คลองกระบือ19,074.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,281.202,961.7543.9 %5.0
อบต. คลองน้อย17,438.3624,120.00-38.32 %0.56,611.824,793.9527.49 %5.0
อบต. คลองเสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ควนกรด41,187.1136,594.2811.15 %5.08,048.042,583.3167.90 %5.0
อบต. ควนชะลิก24,841.6616,466.0033.72 %5.06,940.86586.1591.56 %5.0
อบต. ควนทอง40,699.7521,462.1947.27 %5.014,153.821,447.9689.77 %5.0
อบต. ควนพัง24,230.8024,783.00-2.28 %0.56,292.32780.3587.60 %5.0
อบต. ควนหนองคว้า9,223.024,816.0047.78 %5.05,099.281,742.2665.83 %5.0
อบต. ควนหนองหงษ์34,534.2022,068.0036.10 %5.07,898.51721.1990.87 %5.0
อบต. ฉลอง22,879.8919,496.1014.79 %5.07,806.065,713.6526.80 %5.0
อบต. ชะอวดไม่ครบ114,656.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช้างซ้าย23,385.355,333.5977.19 %5.04,902.188,291.70-69.14 %0.5
อบต. เชียรเขา21,745.7229,925.27-37.61 %0.56,321.964,450.3529.60 %5.0
อบต. เชียรใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไชยมนตรี25,107.1117,896.7028.72 %5.02,629.082,747.90-4.52 %0.5
อบต. ดอนตะโก13,671.5118,106.00-32.44 %0.55,858.821,675.7671.40 %5.0
อบต. ตลิ่งชัน41,461.4017,081.0058.80 %5.06,306.426,537.82-3.67 %0.5
อบต. ถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทรายขาว22,895.7412,138.3046.98 %5.07,643.702,331.5469.50 %5.0
อบต. ท้องลำเจียกไม่ครบ18,921.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,422.48ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทอนหงส์22,051.2619,965.209.5 %4.56,837.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าขึ้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าซอม20,844.8319,182.007.98 %3.56,782.94667.5490.16 %5.0
อบต. ท่าซัก35,868.0331,306.8612.72 %5.07,907.942,646.7266.53 %5.0
อบต. ท่าดี29,783.4535,541.97-19.33 %0.55,190.903,969.7023.53 %5.0
อบต. ท่าพญา17,857.0410,272.0042.48 %5.04,119.7568.3798.34 %5.0
อบต. ท้ายสำเภา13,360.0021,246.18-59.03 %0.510,386.665,973.9642.48 %5.0
อบต. ท่ายาง7,481.5711,705.29-56.45 %0.59,326.8685,485.00-816.55 %0.5
อบต. ท่าไร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าศาลาไม่ครบ473,361.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ46,384.10ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าเสม็ด17,069.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,305.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งปรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งโพธิ์18,469.3652,078.14-181.97 %0.56,749.58936.2286.13 %5.0
อบต. ทุ่งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,815.67ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพราช35,202.6726,639.7824.32 %5.09,273.788,617.437.08 %3.5
อบต. ไทยบุรี36,698.8910,114.0972.44 %5.04,860.661,133.2076.69 %5.0
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นางหลงไม่ครบ44,191.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,283.95ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทราย37,016.7140,597.20-9.67 %0.59,222.422,389.3274.09 %5.0
อบต. นาบอน46,433.8721,573.8453.54 %5.09,285.58412.0795.56 %5.0
อบต. นาพรุ45,122.3046,296.78-2.60 %0.55,421.725,718.84-5.48 %0.5
อบต. นาโพธิ์34,428.2928,651.0016.8 %5.015,172.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาแว34,355.6225,325.0026.29 %5.08,487.235,309.6337.44 %5.0
อบต. นาหมอบุญ774,996.1920,145.0097.40 %5.07,498.26926.5787.64 %5.0
อบต. น้ำตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางจาก16,087.9325,275.60-57.11 %0.56,445.441,390.2578.43 %5.0
อบต. บางนบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางรูป18,636.3313,181.0029.27 %5.08,042.882,342.9570.87 %5.0
อบต. บางศาลา15,205.3612,998.0014.52 %5.04,615.48665.0085.59 %5.0
อบต. บ้านเกาะ16,605.7316,233.002.24 %1.015,887.64967.8093.91 %5.0
อบต. บ้านนิคมไม่ครบ58,018.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,267.63ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเนินไม่ครบ21,578.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเพิง17,803.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,603.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านราม22,805.5117,451.0023.48 %5.013,524.44520.1296.15 %5.0
อบต. บ้านลำนาว21,632.1921,146.642.24 %1.011,155.922,516.7477.44 %5.0
อบต. บ้านใหม่14,234.8214,769.58-3.76 %0.54,376.34941.4578.49 %5.0
อบต. ปริก35,325.9428,518.8519.27 %5.010,324.563,373.6267.32 %5.0
อบต. ปากนคร72,558.7943,230.1540.42 %5.06,205.98617.5090.05 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก11,600.0116,511.00-42.34 %0.54,656.44859.6681.54 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออกไม่ครบ13,905.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ884.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากแพรก15,258.05212.0098.61 %5.05,053.23760.0084.96 %5.0
อบต. ป่าระกำ246,367.7871,639.7070.92 %5.0264,810.56853.5599.68 %5.0
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พิปูน16,754.0915,270.008.86 %4.06,554.646,477.931.17 %0.5
อบต. โพธิ์ทองไม่ครบ22,259.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ675.60ประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะม่วงสองต้น25,147.6724,789.001.43 %0.53,145.2610,729.74-241.14 %0.5
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว3,300.0672,296.00-2,090.75 %0.55,550.194,167.8824.91 %5.0
อบต. โมคลาน27,297.0513,211.0051.60 %5.05,688.272,546.4755.23 %5.0
อบต. ไม้เรียงไม่ครบ31,168.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ850.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์38,284.6030,475.7520.40 %5.09,407.079,714.61-3.27 %0.5
อบต. รามแก้ว17,403.2714,730.0015.4 %5.06,712.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละอาย21,098.2417,795.9015.65 %5.08,966.281,254.0086.01 %5.0
อบต. ลานสกา13,990.0215,400.00-10.08 %0.55,327.223,367.6036.78 %5.0
อบต. วังหินไม่ครบ10,183.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังอ่าง50,408.6040,412.8819.83 %5.09,062.584,425.1051.17 %5.0
อบต. สระแก้ว19,383.1515,050.0022.36 %5.04,555.261,632.5864.16 %5.0
อบต. สวนหลวง20,559.3514,922.0027.42 %5.06,843.007,859.84-14.86 %0.5
อบต. สามตำบล15,835.8113,380.0015.51 %5.06,710.763,964.3740.93 %5.0
อบต. สิชล16,668.1259,486.26-256.89 %0.57,659.548,893.52-16.11 %0.5
อบต. สี่ขีด75,450.0228,700.5461.96 %5.089,401.462,513.1297.19 %5.0
อบต. เสาธง30,680.5737,892.93-23.51 %0.532,393.011,133.5096.50 %5.0
อบต. เสาเภาไม่ครบ37,477.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,364.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสือหึง11,356.8413,678.00-20.44 %0.55,197.50617.5088.12 %5.0
อบต. ไสหมาก10,718.309,113.9014.97 %5.04,713.03659.5086.01 %5.0
อบต. ไสหร้า19,815.3925,389.00-28.1 %0.59,637.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองหงส์16,652.4220,100.90-20.71 %0.58,780.948,438.653.90 %1.5
อบต. ห้วยปริก47,436.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,187.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวตะพาน10,301.868,356.0018.9 %5.04,320.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวไทร68,833.3522,530.0067.27 %5.07,656.662,763.2963.91 %5.0
อบต. หินตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หูล่อง277,695.4420,094.3092.76 %5.055,787.4198.6099.82 %5.0
อบต. แหลมไม่ครบ15,004.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ989.71ประเมินไม่ได้0.0
อบต. แหลมตะลุมพุก12,839.269,268.0027.82 %5.04,661.64807.5082.68 %5.0
อบต. อินคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.กะหรอ16,841.1818,673.50-10.9 %0.57,272.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ช้างกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ท่าขนาน14,322.2711,389.7320.48 %5.05,225.64723.1786.16 %5.0
อบต.นบพิตำ57,984.6534,657.0040.23 %5.09,133.981,596.6482.52 %5.0