สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกงรถ16,365.539,791.0040.17 %5.05,670.421,836.1067.62 %5.0
เทศบาลตำบลกลางดง47,900.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,914.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดจิก82,245.8246,313.5243.69 %5.06,417.975,108.9520.40 %5.0
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ144,006.8026,793.3081.39 %5.06,694.925,192.8522.44 %5.0
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง42,453.3327,726.1234.69 %5.09,252.966,779.8826.73 %5.0
เทศบาลตำบลขุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลครบุรีใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคลองไผ่27,354.1210,364.0062.11 %5.04,519.196,688.30-48.00 %0.5
เทศบาลตำบลโคกกรวด46,101.6816,708.8363.76 %5.05,405.524,050.1325.07 %5.0
เทศบาลตำบลโคกสวาย38,567.0231,188.5419.13 %5.06,304.7411,363.24-80.23 %0.5
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ครบ29,322.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,560.44ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจอหอ77,771.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,012.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจักราช94,809.7024,379.0074.29 %5.05,728.866,834.80-19.30 %0.5
เทศบาลตำบลช่องแมว29,919.7021,496.6028.15 %5.014,482.717,326.8649.41 %5.0
เทศบาลตำบลชุมพวง43,563.7721,598.6750.42 %5.012,812.982,737.6578.63 %5.0
เทศบาลตำบลโชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไชยมงคล50,238.1318,194.2763.78 %5.05,368.323,065.1842.90 %5.0
เทศบาลตำบลแซะ64,191.2617,874.7972.15 %5.08,716.2012,868.34-47.64 %0.5
เทศบาลตำบลดอนหวาย45,733.1525,700.0043.80 %5.05,178.666,809.70-31.50 %0.5
เทศบาลตำบลด่านเกวียน117,941.5586,674.4026.51 %5.010,854.4812,233.01-12.70 %0.5
เทศบาลตำบลด่านขุนทด51,429.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,504.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลด่านคล้า34,356.9830,578.0011.00 %5.06,025.682,740.6154.52 %5.0
เทศบาลตำบลตลาด42,167.0913,644.0067.64 %5.05,517.848,076.10-46.36 %0.5
เทศบาลตำบลตลาดแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตะขบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง41,237.1623,521.1642.96 %5.07,218.995,035.0030.25 %5.0
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเทพาลัย58,798.2674,878.22-27.35 %0.59,052.322,474.3072.67 %5.0
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนกออก22,767.9516,816.7526.14 %5.07,540.114,456.9640.89 %5.0
เทศบาลตำบลโนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโนนไทย26,472.2120,438.4522.79 %5.03,666.541,415.5061.39 %5.0
เทศบาลตำบลโนนเมือง199,769.2519,033.0090.47 %5.07,473.382,548.6365.90 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์52,956.8417,375.3267.19 %5.010,177.264,626.9554.54 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสูงไม่ครบ45,725.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,162.65ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบัลลังก์61,438.5027,103.0055.9 %5.07,866.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านยาง26,728.3514,291.0046.53 %5.013,205.072,243.8083.01 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม25,567.6218,141.1829.05 %5.08,496.783,943.1553.59 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่75,850.0356,960.5924.90 %5.07,325.1920,770.22-183.55 %0.5
เทศบาลตำบลบึงสำโรง45,927.4012,955.0071.8 %5.09,946.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลประทายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ไม่ครบ76,610.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,317.94ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปักธงชัย228,065.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,789.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพระทองคำ61,310.2026,909.7556.11 %5.06,479.821,686.2273.98 %5.0
เทศบาลตำบลพันดุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพิมาย18,388.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,449.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพุดซา617,999.5034,544.0994.41 %5.05,477.889,804.46-78.98 %0.5
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ครบ50,388.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,954.10ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไพล46,126.8817,173.0062.77 %5.012,813.781,519.7388.14 %5.0
เทศบาลตำบลมะค่า102,250.7730,316.5270.35 %5.04,831.283,818.3020.97 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองคงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองยาง31,226.1116,413.0047.44 %5.011,935.705,230.8956.17 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด124,265.3021,207.0482.93 %5.06,125.3214,141.27-130.87 %0.5
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่190,342.80828,111.56-335.06 %0.512,310.028,602.4730.12 %5.0
เทศบาลตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว30,130.4021,127.6629.88 %5.06,550.113,659.7444.13 %5.0
เทศบาลตำบลวังไทร56,437.9528,102.2150.21 %5.012,710.9010,448.0417.80 %5.0
เทศบาลตำบลวังหินไม่ครบ12,773.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,058.33ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ29,292.0914,929.0049.03 %5.06,666.428,064.61-20.97 %0.5
เทศบาลตำบลสระพระ9,954.808,894.0010.66 %5.06,114.474,475.2226.81 %5.0
เทศบาลตำบลสีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสีมามงคลไม่ครบ30,728.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,283.41ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสุรนารี107,225.6339,984.1762.71 %5.08,725.0226,532.40-204.10 %0.5
เทศบาลตำบลสูงเนินไม่ครบ28,220.08ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ41,451.35ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเสิงสาง46,423.3626,660.0042.57 %5.07,818.964,338.7044.51 %5.0
เทศบาลตำบลหนองกราด93,959.0729,239.0068.88 %5.024,275.404,002.7083.51 %5.0
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส28,597.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,798.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด38,264.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,448.288,078.8322.7 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย17,481.2625,616.00-46.53 %0.510,108.205,247.1348.09 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัววง42,255.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,707.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด25,527.1815,881.1037.79 %5.016,340.491,223.5892.51 %5.0
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม70,749.8545,919.1835.10 %5.011,008.292,135.5980.60 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน35,370.9020,814.0041.16 %5.05,384.641,400.8173.99 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต82,866.2838,434.1753.62 %5.09,278.477,478.4619.40 %5.0
เทศบาลตำบลหมูสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวทะเล76,329.7396,110.62-25.92 %0.525,078.0226,784.80-6.81 %0.5
เทศบาลตำบลหินดาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแหลมทองไม่ครบ17,361.93ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,303.65ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลใหม่19,337.1722,930.32-18.58 %0.58,586.246,728.5621.64 %5.0
เทศบาลตำบลอรพิมพ์24,279.0312,704.0047.68 %5.08,238.802,877.4065.08 %5.0
เทศบาลนครนครราชสีมา377,760.75253,848.4232.80 %5.045,187.1144,434.351.67 %0.5
เทศบาลเมืองบัวใหญ่63,561.1864,739.00-1.85 %0.515,400.0213,511.7512.26 %5.0
เทศบาลเมืองปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองเมืองปัก79,838.6352,980.0033.64 %5.011,551.542,790.7475.84 %5.0
เทศบาลเมืองสีคิ้ว59,648.5649,677.0516.72 %5.07,457.6518,186.92-143.87 %0.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา190,050.91130,397.0031.39 %5.051,585.7844,019.2014.67 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน22,812.2413,067.0042.72 %5.07,731.86904.5088.30 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน31,557.5422,387.0029.06 %5.09,267.962,010.1578.31 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู46,908.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,178.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด117,094.2122,547.1080.74 %5.09,252.322,135.2076.92 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว131,564.8823,650.7482.02 %5.07,840.442,048.3073.88 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก130,760.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,844.8910,319.2934.9 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน26,900.888,649.0067.85 %5.05,394.541,425.0073.58 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง46,168.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,476.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก30,033.239,132.0069.59 %5.018,432.84749.3295.93 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร21,844.5917,453.2720.10 %5.06,860.671,827.2773.37 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ30,976.8620,711.3233.14 %5.08,454.125,144.0839.15 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง27,847.4615,776.0043.35 %5.05,370.781,312.9075.55 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ21,331.7824,243.37-13.65 %0.56,610.625,284.9520.05 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง79,440.9231,298.2660.60 %5.026,001.309,710.5862.65 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า21,960.823,528.3983.93 %5.06,648.04787.4888.15 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี802,145.5028,461.0096.45 %5.010,583.043,822.8463.88 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน22,140.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,543.583,519.3569.5 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,065.78ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกไม่ครบ10,876.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,791.41ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม79,044.3227,004.0065.8 %5.05,651.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม87,662.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,394.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก91,565.4228,858.0068.48 %5.08,149.245,609.1531.17 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง99,667.3216,424.0083.52 %5.08,101.331,237.8584.72 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด37,309.0413,473.0063.89 %5.010,660.44905.8991.50 %5.0
อบต. กระทุ่มราย27,318.0412,139.0055.56 %5.09,429.902,643.4771.97 %5.0
อบต. กระโทก19,260.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,141.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระเบื้องใหญ่78,189.5412,992.7483.38 %5.054,871.231,465.6097.33 %5.0
อบต. กฤษณา25,649.2514,203.0044.63 %5.08,359.182,041.4475.58 %5.0
อบต. กำปัง39,535.2329,318.0325.8 %5.07,545.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดจอก16,975.807,987.0052.95 %5.09,257.281,329.7285.64 %5.0
อบต. กุดจิก19,741.549,252.0053.13 %5.04,393.952,354.2546.42 %5.0
อบต. กุดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกษมทรัพย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แก้งสนามนาง66,635.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,264.527,236.3564.3 %5.0
อบต. ขนงพระ60,172.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,797.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขามเฒ่า25,295.6522,800.009.87 %4.55,125.2611,829.35-130.80 %0.5
อบต. ขามทะเลสอ13,518.2313,810.00-2.16 %0.54,560.96756.1683.42 %5.0
อบต. ขามสมบูรณ์29,682.1619,063.0035.78 %5.014,979.862,561.0882.90 %5.0
อบต. ขามสะแกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขุนทอง46,528.6226,260.0043.56 %5.010,575.125,545.4947.56 %5.0
อบต. ครบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองไผ่15,133.8111,446.0024.4 %5.07,235.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองม่วง59,980.3619,131.0268.10 %5.09,435.451,399.2285.17 %5.0
อบต. คลองเมืองไม่ครบ9,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกระชาย24,154.6014,324.3040.70 %5.011,158.633,509.5268.55 %5.0
อบต. โคกกระเบื้อง86,488.5516,738.0080.65 %5.09,340.015,965.2536.13 %5.0
อบต. โคกกลาง27,952.4410,255.0063.31 %5.09,015.471,928.0078.61 %5.0
อบต. โคกไทย32,261.3717,141.6346.87 %5.04,680.122,809.1039.98 %5.0
อบต. โค้งยาง21,030.297,750.8763.14 %5.03,776.80740.7980.39 %5.0
อบต. โคราช16,236.785,140.0068.34 %5.04,509.662,884.9036.03 %5.0
อบต. งิ้ว20,219.7916,556.7918.12 %5.04,659.363,698.5720.62 %5.0
อบต. จระเข้หิน28,383.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,537.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. จอหอ85,628.3068,662.4519.81 %5.05,597.617,540.40-34.71 %0.5
อบต. จักราช34,660.4322,497.0035.09 %5.06,727.881,860.1172.35 %5.0
อบต. จันอัด22,679.0811,400.0049.73 %5.05,313.303,263.8238.57 %5.0
อบต. เฉลียง50,446.8622,247.0055.90 %5.09,417.96773.8291.78 %5.0
อบต. ช่อระกา19,923.588,737.0056.15 %5.07,786.781,293.0083.39 %5.0
อบต. ช้างทอง22,796.9711,609.0349.08 %5.04,548.661,187.0073.90 %5.0
อบต. ชีวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชีวึก56,104.4815,789.0071.86 %5.06,124.562,015.5867.09 %5.0
อบต. ชุมพวง14,372.425,054.0064.84 %5.09,276.99646.4493.03 %5.0
อบต. แชะ41,329.9316,599.0059.84 %5.09,182.223,022.3667.08 %5.0
อบต. โชคชัย92,009.6326,369.0071.34 %5.012,591.902,016.5583.99 %5.0
อบต. ดงใหญ่44,925.8624,107.0046.34 %5.08,233.214,008.0551.32 %5.0
อบต. ดอนชมพู12,578.7512,624.97-0.37 %0.55,368.052,414.9055.01 %5.0
อบต. ดอนตะหนิน19,511.1014,805.1824.12 %5.08,665.081,225.4685.86 %5.0
อบต. ดอนมัน23,113.309,120.0060.54 %5.08,745.72898.7089.72 %5.0
อบต. ดอนยาวใหญ่26,210.7913,182.0049.71 %5.05,454.592,273.9858.31 %5.0
อบต. ดอนใหญ่71,604.4513,785.0080.75 %5.07,528.801,385.9281.59 %5.0
อบต. ด่านเกวียน20,449.6612,155.0040.56 %5.04,339.322,385.4045.03 %5.0
อบต. ด่านขุนทด22,997.0520,830.199.42 %4.59,078.263,169.5465.09 %5.0
อบต. ด่านจาก19,037.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,050.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ด่านช้าง34,253.5018,785.0045.16 %5.09,135.001,900.0079.20 %5.0
อบต. ด่านใน35,801.3018,514.2248.29 %5.08,828.52877.5290.06 %5.0
อบต. ตลาดไทร40,674.5723,581.0042.03 %5.011,218.444,328.6061.42 %5.0
อบต. ตะโก40,056.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,524.281,452.0677.7 %5.0
อบต. ตะขบ32,544.9222,274.0131.6 %5.010,915.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะเคียน58,432.9619,102.3667.31 %5.014,916.562,841.3180.95 %5.0
อบต. ตะแบกบาน44,055.5714,083.0068.03 %5.06,936.322,152.5668.97 %5.0
อบต. ตาจั่น47,427.5614,950.0068.48 %5.09,167.463,606.7660.66 %5.0
อบต. ตูม46,696.6912,317.5073.62 %5.05,791.203,756.1335.14 %5.0
อบต. โตนด48,269.6914,645.7069.66 %5.06,926.946,026.4013.00 %5.0
อบต. ถนนโพธิ์41,091.5613,976.8765.99 %5.04,446.031,780.3659.96 %5.0
อบต. ทองหลาง15,279.6116,906.00-10.64 %0.56,173.621,541.8275.03 %5.0
อบต. ทับสวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าช้าง20,961.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,175.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาดไม่ครบ34,627.11ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาดขาว42,030.9411,029.0073.76 %5.04,723.101,962.4558.45 %5.0
อบต. ท่าหลวง51,281.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,697.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าอ่าง141,008.5624,008.0082.97 %5.04,991.945,040.85-0.98 %0.5
อบต. ทุ่งสว่าง21,921.3015,961.6227.19 %5.08,636.971,166.9086.49 %5.0
อบต. ทุ่งอรุณ116,044.4114,742.0087.30 %5.06,565.861,984.3569.78 %5.0
อบต. เทพาลัย48,701.4511,548.6076.29 %5.08,626.622,642.4769.37 %5.0
อบต. ไทยเจริญ59,927.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,754.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไทยสามัคคีไม่ครบ27,528.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,304.41ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ธารปราสาท18,904.9017,259.008.71 %4.07,800.364,102.7047.40 %5.0
อบต. ธารละหลอด21,111.624,888.7076.84 %5.09,355.265,471.1541.52 %5.0
อบต. นางรำ21,162.3911,243.0046.87 %5.06,788.521,366.5679.87 %5.0
อบต. นิคมสร้างตนเอง28,260.5114,821.7047.55 %5.08,062.262,121.3073.69 %5.0
อบต. โนนค่า26,724.478,641.0067.67 %5.05,815.021,661.2271.43 %5.0
อบต. โนนจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนแดง25,476.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,919.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนตาเถร37,577.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,103.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนตูม26,791.1214,108.0047.34 %5.010,242.549,044.0711.70 %5.0
อบต. โนนเต็ง22,545.7819,468.0213.65 %5.08,399.341,595.0081.01 %5.0
อบต. โนนทองหลาง29,046.8614,693.0049.42 %5.09,131.94708.6092.24 %5.0
อบต. โนนไทย28,190.3017,202.0039.0 %5.034,302.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนเพ็ดไม่ครบ10,860.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนเมืองพัฒนา22,792.9915,399.7632.44 %5.08,134.461,043.1687.18 %5.0
อบต. โนนยอ36,479.8715,269.0058.14 %5.09,116.041,238.8186.41 %5.0
อบต. โนนรัง35,900.8318,391.0048.77 %5.010,540.683,075.7070.82 %5.0
อบต. โนนสมบูรณ์36,119.3816,630.0053.96 %5.010,945.442,189.1080.00 %5.0
อบต. โนนสำราญ46,455.7213,117.0071.76 %5.011,750.102,170.6981.53 %5.0
อบต. ในเมืองไม่ครบ19,370.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,922.90ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บัวลาย23,698.2412,423.0047.58 %5.011,589.15798.9893.11 %5.0
อบต. บัวใหญ่102,397.5428,869.0771.81 %5.09,787.145,281.2546.04 %5.0
อบต. บ้านเก่า32,790.1721,473.0034.51 %5.011,485.182,938.4274.42 %5.0
อบต. บ้านเกาะ24,247.924,536.9381.29 %5.08,894.821,420.5084.03 %5.0
อบต. บ้านปรางค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแปรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านวัง31,140.2721,522.0030.9 %5.05,066.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเหลื่อม83,844.7812,495.0085.10 %5.08,334.601,819.7578.17 %5.0
อบต. บึงพะไลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงอ้อ28,605.2410,729.8962.49 %5.05,094.063,162.0437.93 %5.0
อบต. บุ่งขี้เหล็ก16,709.169,460.0043.38 %5.05,396.252,835.6447.45 %5.0
อบต. โบสถ์30,010.0519,886.0033.74 %5.011,789.1010,523.0010.74 %5.0
อบต. ประทายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ประสุข19,956.3816,040.5019.62 %5.010,115.101,365.6986.50 %5.0
อบต. ปากช่อง42,515.5427,018.5736.45 %5.011,651.2218,556.73-59.27 %0.5
อบต. โป่งแดง19,678.0311,825.0039.91 %5.04,410.002,683.7539.14 %5.0
อบต. โป่งตาลอง15,260.6616,672.91-9.25 %0.58,808.752,061.1776.60 %5.0
อบต. พญาเย็น119,011.7938,080.7068.00 %5.011,470.564,005.1965.08 %5.0
อบต. พระพุทธ39,237.4017,097.0056.43 %5.05,042.522,752.9845.40 %5.0
อบต. พลกรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พลสงคราม21,738.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,385.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พลับพลา53,636.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.044,417.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พะงาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พันชนะ45,894.4019,014.0058.57 %5.06,301.742,077.1267.04 %5.0
อบต. ภูหลวง773,783.8120,563.7197.34 %5.08,716.864,964.5843.05 %5.0
อบต. มะเกลือเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะเกลือใหม่166,828.3829,763.0982.16 %5.0146,911.946,359.8595.67 %5.0
อบต. มะค่า25,664.1814,504.4043.48 %5.05,288.10891.2983.15 %5.0
อบต. มะเริง37,690.3613,448.0064.32 %5.05,227.446,300.12-20.52 %0.5
อบต. มาบตะโกเอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มิตรภาพไม่ครบ16,387.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,481.73ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองเกษตร33,727.7111,963.0064.53 %5.030,253.301,252.5195.86 %5.0
อบต. เมืองคง36,058.5322,835.8936.7 %5.09,069.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองโดน15,146.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,147.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองนาท18,258.5316,269.0010.90 %5.04,089.78898.2278.04 %5.0
อบต. เมืองปราสาท34,094.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,078.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองพลับพลาไม่ครบ9,081.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,838.24ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ระเริง15,129.487,472.0050.6 %5.07,919.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละลมใหม่พัฒนา165,776.4416,803.0089.86 %5.05,317.771,951.4963.30 %5.0
อบต. ลาดบัวขาว44,247.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,000.4410,690.01-6.9 %0.5
อบต. ลำคอหงษ์55,986.8420,921.7462.63 %5.05,848.622,043.1565.07 %5.0
อบต. ลำเพียก131,157.1421,615.0083.5 %5.09,715.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลำมูล31,172.829,751.7068.72 %5.04,366.501,844.3157.76 %5.0
อบต. วังน้ำเขียว17,166.7311,813.0031.19 %5.09,832.443,082.3968.65 %5.0
อบต. วังโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังไม้แดง16,341.7112,810.4321.6 %5.09,183.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังยายทอง26,036.338,768.0066.32 %5.08,302.771,054.9687.29 %5.0
อบต. วังโรงใหญ่ไม่ครบ14,997.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ879.77ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศรีละกอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,604.73ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระจรเข้10,417.849,641.007.46 %3.58,857.442,349.3973.48 %5.0
อบต. สระว่านพระยา55,760.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,443.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สัมฤทธิ์68,179.5325,506.6162.59 %5.014,785.543,518.0176.21 %5.0
อบต. สายออไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สารภี20,419.0014,324.0029.85 %5.09,349.251,065.4488.60 %5.0
อบต. สาหร่ายไม่ครบ10,539.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,805.05ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สำพะเนียง23,913.2110,346.0056.74 %5.09,696.12774.3492.01 %5.0
อบต. สำโรง62,820.7215,228.6975.76 %5.05,847.661,988.6565.99 %5.0
อบต. สีสุก19,961.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,101.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สุขเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สุขไพบูลย์29,912.9215,101.0049.52 %5.09,542.494,020.5057.87 %5.0
อบต. สูงเนิน227,435.0625,287.2488.88 %5.08,491.617,980.006.02 %3.0
อบต. เสมา26,783.6421,942.0018.08 %5.07,240.685,709.5421.15 %5.0
อบต. เสมาใหญ่43,937.607,541.9782.83 %5.08,403.11680.9391.90 %5.0
อบต. เสิงสาง96,846.829,881.0089.80 %5.09,256.502,032.7078.04 %5.0
อบต. หนองกราด14,584.0720,470.00-40.4 %0.59,399.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองค่าย12,601.259,816.0022.10 %5.07,807.051,188.6684.77 %5.0
อบต. หนองจะบก40,176.2229,398.4126.83 %5.05,928.602,291.0261.36 %5.0
อบต. หนองแจ้งใหญ่26,548.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,586.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองตะไก้ไม่ครบ14,021.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,672.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไทร7,942.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,911.932,472.7577.3 %5.0
อบต. หนองน้ำแดง63,683.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,260.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัว142,464.028,271.0094.19 %5.07,592.642,511.8066.92 %5.0
อบต. หนองบัวน้อย30,095.66130,517.80-333.68 %0.56,779.461,422.2179.02 %5.0
อบต. หนองบัวละครไม่ครบ7,871.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวศาลาไม่ครบ54,133.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21,144.10ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองมะนาวไม่ครบ11,280.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไม้ไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองยาง27,232.7213,488.7750.47 %5.05,593.501,346.4675.93 %5.0
อบต. หนองระเวียง97,220.1633,915.8165.11 %5.07,021.734,352.2038.02 %5.0
อบต. หนองสรวงไม่ครบ12,523.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองสาหร่าย22,187.5338,810.28-74.92 %0.517,078.488,286.9351.48 %5.0
อบต. หนองหญ้าขาว54,093.4322,129.0059.09 %5.09,037.3212,078.13-33.65 %0.5
อบต. หนองหลัก26,791.304,888.0081.76 %5.027,948.11906.0696.76 %5.0
อบต. หมื่นไวย29,490.5133,939.00-15.08 %0.520,800.8012,897.3638.00 %5.0
อบต. หลุ่งตะเคียน71,573.5413,524.0081.10 %5.08,436.303,914.1453.60 %5.0
อบต. หลุ่งประดู่36,278.2520,195.3844.33 %5.08,422.981,534.3281.78 %5.0
อบต. หลุมข้าว29,865.6415,428.2748.34 %5.07,222.623,525.0051.19 %5.0
อบต. ห้วยแคน59,964.0512,501.4679.15 %5.06,350.221,855.2570.78 %5.0
อบต. ห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หันห้วยทราย25,415.928,264.7067.48 %5.09,485.00984.2689.62 %5.0
อบต. หินโคน56,156.8215,654.0072.12 %5.09,507.192,065.8778.27 %5.0
อบต. หินดาด58,401.7427,980.4752.09 %5.010,573.084,303.5059.30 %5.0
อบต. อุดมทรัพย์2,433,926.3040,059.0198.35 %5.011,645.884,785.2258.91 %5.0
อบต.กระเบื้องนอก23,704.9010,209.0056.93 %5.010,850.842,964.6072.68 %5.0
อบต.ทัพรั้งไม่ครบ27,125.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ319.16ประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนประดู่35,911.8325,985.3727.64 %5.013,685.942,195.4483.96 %5.0
อบต.โนนอุดมไม่ครบ22,306.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ้านใหม่52,905.4519,680.2162.80 %5.05,805.391,039.6882.09 %5.0
อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ไม่ครบ16,749.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บิง19,884.737,808.2160.73 %5.05,130.211,126.6678.04 %5.0
อบต.บึงปรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.พะเนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,448.94ประเมินไม่ได้0.0
อบต.พังเทียม27,222.2917,105.6337.16 %5.07,498.809,072.71-20.99 %0.5
อบต.โพนทอง21,659.8312,197.0043.69 %5.017,897.161,503.3791.60 %5.0
อบต.มะค่า30,263.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,290.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.มาบกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เมืองพะไล9,665.8211,400.00-17.94 %0.510,550.46795.1592.46 %5.0
อบต.ละหานปลาค้าว67,752.9213,594.0079.94 %5.09,949.621,926.9080.63 %5.0
อบต.วังกระทะ17,909.6325,105.40-40.18 %0.510,097.6750,151.84-396.67 %0.5
อบต.สามเมืองไม่ครบ18,119.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,462.11ประเมินไม่ได้0.0
อบต.สำนักตะคร้อ20,593.468,571.0058.38 %5.09,088.081,727.0681.00 %5.0
อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย11,515.805,790.0049.72 %5.05,482.574,315.4221.29 %5.0
อบต.สีคิ้ว11,474.7512,562.00-9.48 %0.55,522.221,949.2664.70 %5.0
อบต.สีดา52,560.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,241.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สี่มุม25,597.8010,708.2158.17 %5.03,443.884,947.84-43.67 %0.5
อบต.หนองขาม30,442.2414,832.0051.28 %5.08,525.281,670.5080.41 %5.0
อบต.หนองตะไก้49,023.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,157.615,963.9816.7 %5.0
อบต.หนองตาดใหญ่12,222.5114,132.21-15.6 %0.59,705.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองแวง31,060.2717,238.0044.50 %5.010,300.202,254.9578.11 %5.0
อบต.หนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองหอย26,026.5018,984.0027.06 %5.07,048.132,387.9866.12 %5.0