สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลขุนยวม25,757.1524,719.004.03 %2.011,300.448,108.6028.25 %5.0
เทศบาลตำบลปาย79,860.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,384.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้54,876.2515,865.4871.09 %5.015,271.183,767.5075.33 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ยวม50,584.9225,248.0050.09 %5.016,444.055,727.0065.17 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยไม่ครบ133,959.97ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,903.73ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง34,864.8925,771.2126.08 %5.020,608.6610,643.7548.35 %5.0
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน50,690.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,920.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู39,534.2321,878.3844.66 %5.017,349.0016,523.674.76 %2.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊16,084.235,464.0066.03 %5.016,181.103,273.3779.77 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย19,092.052,480.0087.01 %5.010,150.881,503.3185.19 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้29,292.4315,707.5946.38 %5.014,133.192,693.2980.94 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ21,957.887,919.0063.94 %5.012,533.583,315.8573.54 %5.0
อบจ.แม่ฮ่องสอน96,294.7458,315.8839.44 %5.043,163.5612,129.3071.90 %5.0
อบต. กองก๋อย12,859.016,740.0047.59 %5.022,215.304,595.0579.32 %5.0
อบต. ขุนแม่ลาน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ถ้ำลอด135,720.6312,386.0090.87 %5.011,126.824,015.0563.92 %5.0
อบต. ท่าผาปุ้มไม่ครบ9,519.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,411.93ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาปู่ป้อม14,540.408,021.0044.84 %5.05,125.082,622.0048.84 %5.0
อบต. บ้านกาศ43,956.0725,609.2741.74 %5.015,895.506,950.8256.27 %5.0
อบต. ปางมะผ้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าแป๋19,886.419,844.0050.50 %5.014,683.561,948.7786.73 %5.0
อบต. ป่าโปง18,099.134,694.0074.07 %5.014,694.484,110.4472.03 %5.0
อบต. โป่งสา7,575.382,010.0073.47 %5.019,148.70854.0395.54 %5.0
อบต. ผาบ่อง418,459.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,109.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองปอน5,935.466,930.00-16.76 %0.511,453.283,031.7573.53 %5.0
อบต. เมืองแปงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่คง42,656.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,593.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่คะตวน20,811.3344,988.00-116.17 %0.523,881.927,562.4668.33 %5.0
อบต. แม่เงา17,427.7232,112.79-84.26 %0.518,228.361,912.8989.51 %5.0
อบต. แม่โถ18,196.863,913.0078.50 %5.012,098.102,285.5581.11 %5.0
อบต. แม่นาจาง7,763,891.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,581.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่นาเติง33,031.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,284.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ลาน้อย16,556.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,510.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ลาหลวง17,184.1510,653.0038.01 %5.014,500.674,052.3672.05 %5.0
อบต. แม่สวด15,760.3917,632.00-11.88 %0.516,936.626,482.9161.72 %5.0
อบต. แม่สามแลบ47,919.966,965.0085.47 %5.016,950.423,480.6679.47 %5.0
อบต. แม่เหาะ22,045.485,146.0076.66 %5.027,917.983,321.0088.10 %5.0
อบต. เวียงใต้64,505.9645,693.0029.16 %5.08,822.054,628.0947.54 %5.0
อบต. สบเมย13,780.039,512.0030.97 %5.015,911.761,463.0990.80 %5.0
อบต. สันติคีรีไม่ครบ4,921.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,782.65ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสาหิน6,996.324,323.0038.21 %5.015,715.322,898.9381.55 %5.0
อบต. หมอกจำแป่39,816.2710,359.0073.98 %5.06,240.783,185.3548.96 %5.0
อบต. ห้วยปูลิง12,880.691,608.0087.52 %5.07,869.423,780.1351.96 %5.0
อบต. ห้วยโป่ง35,649.7316,870.0052.68 %5.06,812.363,163.0153.57 %5.0
อบต. ห้วยผา19,035.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,654.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยห้อม12,520.946,947.0044.52 %5.011,969.432,259.7581.12 %5.0
อบต.ขุนยวมไม่ครบ4,133.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,255.39ประเมินไม่ได้0.0
อบต.แม่อูคอ40,236.494,296.0089.32 %5.09,524.821,409.8785.20 %5.0
อบต.สบป่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0