สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกะทูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกะปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลการะเกด29,682.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,705.193,494.1554.7 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะทวด8,646.9911,809.50-36.57 %0.55,546.822,166.3660.94 %5.0
เทศบาลตำบลเกาะเพชร38,041.4018,540.0051.26 %5.08,265.235,661.9031.50 %5.0
เทศบาลตำบลขนอม102,050.1625,921.5674.60 %5.020,796.426,371.6169.36 %5.0
เทศบาลตำบลขุนทะเล37,422.6332,515.0513.11 %5.06,121.38825.1786.52 %5.0
เทศบาลตำบลเขาชุมทอง38,660.9431,598.2018.27 %5.015,076.324,425.3870.65 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระ111,597.2716,706.0085.03 %5.09,657.365,165.0546.52 %5.0
เทศบาลตำบลควนกลาง19,354.716,650.0065.64 %5.04,773.127,317.79-53.31 %0.5
เทศบาลตำบลจันดี22,720.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,850.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลฉวาง13,245.0823,190.00-75.08 %0.56,090.667,532.63-23.68 %0.5
เทศบาลตำบลชะมาย41,690.5644,036.40-5.63 %0.513,025.8926,532.63-103.69 %0.5
เทศบาลตำบลชะเมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชะอวด78,272.0854,362.8830.55 %5.08,718.002,508.5971.23 %5.0
เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ไม่ครบ49,943.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,785.00ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดอนตรอ13,507.0327,963.38-107.03 %0.56,662.405,734.1913.93 %5.0
เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่73,978.2712,513.0583.09 %5.011,064.013,039.7772.53 %5.0
เทศบาลตำบลท้องเนียน41,200.6328,399.8631.07 %5.010,528.261,499.1785.76 %5.0
เทศบาลตำบลทอนหงส์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทางพูน72,989.5413,782.2481.12 %5.08,401.952,612.1068.91 %5.0
เทศบาลตำบลท่างิ้ว36,511.9930,328.0016.94 %5.06,090.9010,416.73-71.02 %0.5
เทศบาลตำบลท่าประจะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าแพ97,646.2149,926.8748.87 %5.050,385.668,611.0882.91 %5.0
เทศบาลตำบลท่ายาง51,189.35148,001.19-189.12 %0.59,069.0619,440.00-114.36 %0.5
เทศบาลตำบลท่าศาลา74,608.7856,812.0023.85 %5.010,815.7218,633.17-72.28 %0.5
เทศบาลตำบลที่วัง57,663.3843,450.5624.65 %5.012,336.8813,115.43-6.31 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งสังไม่ครบ41,473.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,066.95ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งใส51,042.7336,415.7228.66 %5.010,419.616,010.6542.31 %5.0
เทศบาลตำบลนาบอน27,450.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,542.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาสารไม่ครบ33,538.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาเหรง15,460.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,937.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางจาก24,716.2125,849.89-4.59 %0.52,883.721,772.7038.53 %5.0
เทศบาลตำบลบางพระ15,735.1112,131.0022.90 %5.05,039.402,099.5058.34 %5.0
เทศบาลตำบลปากนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมโลก41,959.29388.7799.07 %5.09,208.269,086.401.32 %0.5
เทศบาลตำบลพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ42,879.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,617.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไม้เรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ318.77ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสวนขันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสิชล82,084.1741,398.2349.57 %5.09,585.0414,703.93-53.40 %0.5
เทศบาลตำบลหน้าสตนไม่ครบ120,265.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,293.41ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหลักช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวไทร21,220.4544,822.89-111.22 %0.57,590.907,352.003.15 %1.5
เทศบาลตำบลหินตก63,816.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,226.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม35,464.9723,540.5833.62 %5.012,493.164,954.4060.34 %5.0
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช294,375.97153,695.9847.8 %5.0115,424.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองทุ่งสง195,530.2775,211.8561.53 %5.065,383.0583,997.14-28.47 %0.5
เทศบาลเมืองปากพนัง140,016.09129,029.617.85 %3.517,347.4362,716.45-261.53 %0.5
เทศบาลเมืองปากพูนไม่ครบ93,519.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,295.49ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง59,671.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,790.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย44,564.0021,649.0051.42 %5.05,887.926,424.58-9.11 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน30,796.3126,559.2713.76 %5.05,580.151,762.4268.42 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง7,396.9617,054.00-130.6 %0.510,530.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตไม่ครบ18,594.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ18,438.9050,353.12-173.08 %0.57,018.9316,104.40-129.44 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง15,875.4515,474.742.52 %1.06,343.051,151.3481.85 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากะชะ17,462.7015,411.0011.75 %5.08,001.12269.3396.63 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน44,720.1032,767.5026.73 %5.05,453.049,879.74-81.18 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่24,853.1425,240.65-1.56 %0.55,974.793,127.2147.66 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน16,019.8816,832.00-5.07 %0.510,916.8811,281.30-3.34 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน33,905.9923,443.1830.86 %5.010,181.94910.5691.06 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชะอวด13,252.417,996.6639.66 %5.014,880.60639.6795.70 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล51,913.9424,786.6852.25 %5.014,694.30660.2595.51 %5.0
อบจ. นครศรีธรรมราช163,946.03215,097.69-31.20 %0.552,838.4828,797.3545.50 %5.0
อบต. กรุงหยันไม่ครบ43,530.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กะเบียด19,709.908,868.6055.00 %5.07,844.28366.3595.33 %5.0
อบต. กำโลนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุแหระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนาบนาก5,591.4622,421.15-300.99 %0.54,421.03955.5278.39 %5.0
อบต. ขอนหาดไม่ครบ28,860.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,270.60ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาแก้ว9,674.067,419.0023.31 %5.04,960.261,985.0059.98 %5.0
อบต. เขาขาว20,433.6474,777.00-265.95 %0.59,824.254,554.5153.64 %5.0
อบต. เขาน้อย19,442.5416,202.0016.67 %5.07,826.582,058.6573.70 %5.0
อบต. เขาพระทอง42,756.3927,236.0036.30 %5.07,912.923,282.4258.52 %5.0
อบต. เขาพระบาท9,015.8611,214.00-24.4 %0.56,049.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาพังไกร15,783.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,279.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาโร13,289.9127,754.33-108.84 %0.58,957.042,275.0074.60 %5.0
อบต. คลองกระบือ18,385.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,188.593,678.3829.1 %5.0
อบต. คลองน้อย17,182.0728,083.00-63.44 %0.56,611.825,164.3321.89 %5.0
อบต. คลองเส10,319.7913,287.00-28.75 %0.57,542.421,160.1484.62 %5.0
อบต. ควนกรด38,342.6537,286.302.76 %1.07,914.272,575.6967.46 %5.0
อบต. ควนชะลิก23,656.4012,171.0048.55 %5.06,940.86847.4087.79 %5.0
อบต. ควนทอง35,721.1320,538.0042.50 %5.014,184.661,238.5091.27 %5.0
อบต. ควนพัง24,955.7422,278.0210.73 %5.06,354.06968.4284.76 %5.0
อบต. ควนหนองคว้า8,698.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,099.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ควนหนองหงษ์31,879.9421,744.0031.79 %5.07,847.08575.4192.67 %5.0
อบต. ฉลอง24,795.3219,509.9421.32 %5.07,847.226,262.4620.20 %5.0
อบต. ชะอวด28,746.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,716.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช้างซ้าย22,055.054,966.8577.48 %5.04,902.188,351.80-70.37 %0.5
อบต. เชียรเขา21,156.7021,604.81-2.1 %0.56,373.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชียรใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไชยมนตรี23,912.4317,081.5328.57 %5.02,639.362,473.236.29 %3.0
อบต. ดอนตะโก21,952.0418,559.0015.46 %5.05,858.821,593.4372.80 %5.0
อบต. ตลิ่งชัน39,023.0819,892.0049.03 %5.06,172.696,365.46-3.12 %0.5
อบต. ถ้ำพรรณรา5,750.8711,741.00-104.16 %0.57,564.921,394.0781.57 %5.0
อบต. ทรายขาว21,809.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,643.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท้องลำเจียกไม่ครบ17,129.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,408.58ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทอนหงส์20,617.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,826.711,933.1971.7 %5.0
อบต. ท่าขึ้น39,225.7660,288.00-53.69 %0.55,758.501,004.7582.55 %5.0
อบต. ท่าซอม22,038.5518,480.0016.15 %5.06,844.68665.9790.27 %5.0
อบต. ท่าซัก37,883.1825,992.1031.39 %5.07,784.462,597.6866.63 %5.0
อบต. ท่าดี28,441.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,190.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าพญา16,544.697,965.0051.86 %5.04,068.306.0099.85 %5.0
อบต. ท้ายสำเภา12,176.4821,773.72-78.82 %0.510,160.326,386.0937.15 %5.0
อบต. ท่ายาง7,593.3011,534.28-51.90 %0.59,378.3088,930.00-848.25 %0.5
อบต. ท่าไร่68,076.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.059,014.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าเสม็ด15,930.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,305.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งปรังไม่ครบ14,092.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,237.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งโพธิ์17,775.1552,537.11-195.56 %0.56,749.58978.9085.50 %5.0
อบต. ทุ่งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,060.04ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพราช32,038.8824,840.1022.47 %5.09,222.348,027.5012.96 %5.0
อบต. ไทยบุรี34,627.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,860.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาเขลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นางหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,056.70ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาทราย33,110.2432,143.402.92 %1.09,212.133,106.2366.28 %5.0
อบต. นาบอน42,490.6319,208.4554.79 %5.09,038.68251.9297.21 %5.0
อบต. นาพรุ42,710.0239,274.918.04 %4.05,390.867,475.49-38.67 %0.5
อบต. นาโพธิ์32,436.2225,524.0021.31 %5.014,905.382,962.7680.12 %5.0
อบต. นาเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาแว35,097.9423,947.5031.77 %5.08,476.925,916.8930.20 %5.0
อบต. นาหมอบุญ732,644.2520,202.0097.24 %5.07,498.261,098.7585.35 %5.0
อบต. น้ำตกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางจาก15,709.0720,779.98-32.28 %0.56,445.441,367.5078.78 %5.0
อบต. บางนบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางรูป17,395.079,437.0045.75 %5.08,042.882,413.8269.99 %5.0
อบต. บางศาลา16,075.5412,588.7021.69 %5.04,636.05712.5084.63 %5.0
อบต. บ้านเกาะ15,739.4413,090.0016.83 %5.015,887.64826.1094.80 %5.0
อบต. บ้านนิคม20,147.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,349.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเนินไม่ครบ17,483.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ988.00ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเพิง16,652.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
อบต. บ้านราม19,573.9815,039.0023.17 %5.012,135.59562.9895.36 %5.0
อบต. บ้านลำนาว20,319.6820,230.680.44 %0.511,053.062,491.7777.46 %5.0
อบต. บ้านใหม่14,450.5713,459.026.86 %3.04,376.34893.0079.59 %5.0
อบต. ปริก33,188.0914,874.0255.18 %5.010,118.813,405.6466.34 %5.0
อบต. ปากนคร103,279.1637,880.7663.32 %5.06,205.98824.1486.72 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันตก10,030.2914,937.80-48.93 %0.54,656.44674.2285.52 %5.0
อบต. ปากพนังฝั่งตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากแพรก14,532.75233.0098.40 %5.05,001.811,140.0077.21 %5.0
อบต. ป่าระกำ230,409.9266,743.9071.03 %5.0261,724.25670.0299.74 %5.0
อบต. เปลี่ยนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พิปูน16,472.7613,146.0020.20 %5.06,554.646,034.417.94 %3.5
อบต. โพธิ์ทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะม่วงสองต้น23,654.9220,371.0013.88 %5.03,145.264,610.16-46.57 %0.5
อบต. แม่เจ้าอยู่หัว2,665.6423,339.00-775.55 %0.55,406.174,417.5518.29 %5.0
อบต. โมคลาน25,637.0512,464.0051.38 %5.05,729.432,518.2756.05 %5.0
อบต. ไม้เรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,056.80ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยางค้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่อนพิบูลย์39,180.2530,245.2022.80 %5.09,407.079,054.193.75 %1.5
อบต. รามแก้ว16,636.1115,462.007.06 %3.56,928.351,070.5984.55 %5.0
อบต. ละอาย20,051.8617,150.0414.47 %5.09,151.441,358.5085.16 %5.0
อบต. ลานสกา13,193.6715,888.50-20.43 %0.55,327.223,069.4542.38 %5.0
อบต. วังหินไม่ครบ8,055.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,664.28ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังอ่าง47,632.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,062.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระแก้ว18,532.4312,603.0031.99 %5.04,555.261,109.4375.65 %5.0
อบต. สวนหลวง18,763.4314,487.0022.79 %5.06,945.908,262.41-18.95 %0.5
อบต. สามตำบล15,764.5811,580.0026.54 %5.06,710.763,224.4851.95 %5.0
อบต. สิชล15,652.7021,211.52-35.51 %0.57,659.547,890.98-3.02 %0.5
อบต. สี่ขีด72,663.0224,912.5765.71 %5.089,874.701,953.8597.83 %5.0
อบต. เสาธง27,507.0733,817.77-22.94 %0.532,043.211,172.0096.34 %5.0
อบต. เสาเภาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,057.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสือหึง10,735.8511,628.00-8.31 %0.55,197.50551.4689.39 %5.0
อบต. ไสหมาก9,214.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,651.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไสหร้า18,738.6123,140.00-23.5 %0.59,637.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองหงส์17,986.5018,048.20-0.34 %0.58,719.209,389.57-7.69 %0.5
อบต. ห้วยปริก44,558.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,187.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวตะพาน9,645.957,644.0020.8 %5.04,340.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวไทร62,140.1620,040.0067.75 %5.07,656.662,825.6863.10 %5.0
อบต. หินตกไม่ครบ30,458.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,334.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หูล่อง284,524.8118,150.6393.62 %5.049,412.98102.0099.79 %5.0
อบต. แหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แหลมตะลุมพุก13,239.798,237.0037.79 %5.04,661.64945.2579.72 %5.0
อบต. อินคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.กะหรอ19,477.7817,880.908.20 %4.07,272.121,846.2374.61 %5.0
อบต.ช้างกลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ท่าขนาน13,351.4610,948.8618.00 %5.05,153.64584.1388.67 %5.0
อบต.นบพิตำ54,899.5131,645.0042.36 %5.09,133.982,031.2877.76 %5.0