สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า94,540.4867,187.7928.93 %5.09,535.3216,720.09-75.35 %0.5
เทศบาลตำบลคชสิทธิ์231,797.9888,284.9061.91 %5.08,330.2839,515.38-374.36 %0.5
เทศบาลตำบลคำพราน190,409.64109,757.7242.36 %5.024,697.144,678.2781.06 %5.0
เทศบาลตำบลดอนพุด49,935.93103,689.54-107.65 %0.512,915.2423,159.12-79.32 %0.5
เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด47,796.76103,187.47-115.89 %0.510,260.9017,289.83-68.50 %0.5
เทศบาลตำบลตลาดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตะกุด79,926.2969,085.0213.56 %5.032,138.048,381.0573.92 %5.0
เทศบาลตำบลท่าลาน139,313.3676,908.3744.79 %5.023,901.348,835.8063.03 %5.0
เทศบาลตำบลธารเกษม33,576.0963,078.58-87.87 %0.517,745.1211,968.5132.55 %5.0
เทศบาลตำบลนายาว36,626.71220,419.03-501.80 %0.512,232.5612,054.611.45 %0.5
เทศบาลตำบลบางโขมด40,732.40107,111.64-162.96 %0.513,875.82140,068.28-909.44 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านยาง2,755,133.5097,275.1896.47 %5.08,470.807,771.028.26 %4.0
เทศบาลตำบลบ้านหมอ162,845.42121,285.0325.52 %5.014,639.2310,554.0527.91 %5.0
เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก76,660.2759,159.4822.83 %5.06,691.563,293.1850.79 %5.0
เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ229,428.52127,945.4044.23 %5.014,658.9123,871.08-62.84 %0.5
เทศบาลตำบลพุกร่าง211,075.53113,277.2146.33 %5.024,858.4818,440.4125.82 %5.0
เทศบาลตำบลมวกเหล็ก114,166.6383,102.0127.21 %5.038,516.1629,129.5524.37 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองเก่า76,027.5256,247.8926.02 %5.09,664.4412,382.35-28.12 %0.5
เทศบาลตำบลวังม่วง71,237.3242,331.4740.58 %5.018,029.2815,195.9915.71 %5.0
เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสร่างโศก97,283.4296,838.530.46 %0.513,050.1210,819.3617.09 %5.0
เทศบาลตำบลสวนดอกไม้75,048.6195,305.84-26.99 %0.512,273.1028,014.87-128.26 %0.5
เทศบาลตำบลเสาไห้55,671.4750,204.009.82 %4.57,439.343,397.1254.34 %5.0
เทศบาลตำบลแสลงพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแก54,166.7354,601.34-0.80 %0.512,171.449,980.6018.00 %5.0
เทศบาลตำบลหนองแค120,079.1594,432.3321.36 %5.037,954.8056,090.85-47.78 %0.5
เทศบาลตำบลหนองแซง105,831.03127,017.30-20.02 %0.511,946.24393,988.38-3,198.01 %0.5
เทศบาลตำบลหนองโดน57,278.4353,280.006.98 %3.026,087.406,228.7676.12 %5.0
เทศบาลตำบลหนองบัว145,670.88101,655.0030.22 %5.034,167.969,641.0271.78 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหมู315,559.9455,306.3482.47 %5.0111,215.6010,191.9590.84 %5.0
เทศบาลตำบลหน้าพระลาน98,756.52138,375.28-40.12 %0.515,899.9231,332.72-97.06 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวปลวก115,216.5760,603.0047.4 %5.09,448.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหินกอง62,323.85133,189.31-113.71 %0.515,509.225,500.3764.53 %5.0
เทศบาลเมืองแก่งคอย222,743.0021,211.0090.48 %5.018,567.7445,080.00-142.79 %0.5
เทศบาลเมืองทับกวาง196,147.92316,639.06-61.43 %0.541,501.143,922.1590.55 %5.0
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท157,900.19788,024.31-399.06 %0.539,919.08187,341.47-369.30 %0.5
เทศบาลเมืองสระบุรี450,694.885,774,283.00-1,181.20 %0.5117,868.8920,462.7282.64 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก37,342.6743,333.55-16.04 %0.57,918.923,342.0157.80 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์37,269.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,759.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ117,980.9476,360.5635.28 %5.019,706.0415,153.7123.10 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้396,266.56111,060.1671.97 %5.021,464.8947,020.33-119.06 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด130,221.8136,169.5372.22 %5.06,657.453,146.7252.73 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง70,021.6871,651.70-2.33 %0.56,319.003,382.1946.48 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม60,795.2737,998.0037.50 %5.09,416.282,293.0275.65 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าไม่ครบ189,863.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48,932.50ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง179,186.6148,249.2673.07 %5.07,027.844,664.5233.63 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค68,722.8945,621.5633.62 %5.08,990.4310,009.96-11.34 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง149,264.7767,193.0054.98 %5.019,376.7625,818.19-33.24 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ51,949.4671,746.89-38.11 %0.510,464.845,951.4943.13 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง47,205.9877,770.00-64.75 %0.510,374.172,182.1378.97 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน171,135.69102,130.6340.32 %5.014,752.2033,111.14-124.45 %0.5
อบจ. สระบุรี230,311.13316,478.97-37.41 %0.567,350.2117,811.9873.55 %5.0
อบต. ไก่เส่า44,105.8924,767.0043.85 %5.08,421.756,519.6322.59 %5.0
อบต. เขาดินพัฒนา22,642.8159,355.00-162.14 %0.56,981.248,088.82-15.87 %0.5
อบต. เขาวง365,782.38126,032.9965.54 %5.014,071.0821,563.82-53.25 %0.5
อบต. โคกสว่าง112,373.17106,647.325.10 %2.56,454.9811,384.92-76.37 %0.5
อบต. เจริญธรรม124,587.8065,619.8447.33 %5.013,014.0810,960.4515.78 %5.0
อบต. ชะอม146,304.6182,772.0043.42 %5.033,671.9218,517.1445.01 %5.0
อบต. ชำผักแพว68,274.6246,861.0031.36 %5.012,314.099,412.6823.56 %5.0
อบต. ซับสนุ่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงตะงาว26,285.391,548.0094.11 %5.08,853.964,866.0045.04 %5.0
อบต. ดอนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตาลเดี่ยว258,263.36102,847.4760.18 %5.012,299.886,489.1447.24 %5.0
อบต. เตาปูน53,997.1137,498.0030.56 %5.07,947.137,598.594.39 %2.0
อบต. ท่าคล้อ116,373.5178,117.7232.87 %5.034,027.8020,568.0739.56 %5.0
อบต. ท่ามะปราง232,428.7541,266.0082.25 %5.09,724.8010,568.94-8.68 %0.5
อบต. บัวลอย43,625.70113,719.71-160.67 %0.510,960.8014,679.85-33.93 %0.5
อบต. บ้านกลับ34,685.9149,714.50-43.33 %0.59,558.2512,660.10-32.45 %0.5
อบต. บ้านแก้ง47,248.0764,020.00-35.50 %0.57,954.6313,831.92-73.89 %0.5
อบต. ปากข้าวสาร58,733.2329,960.0048.99 %5.08,156.5915,665.60-92.06 %0.5
อบต. ผึ้งรวง58,755.5755,251.005.96 %2.58,686.718,044.367.39 %3.5
อบต. ไผ่ขวาง107,986.3049,516.6854.15 %5.09,814.012,682.9372.66 %5.0
อบต. พุคำจาน247,418.9856,898.8877.00 %5.023,677.839,321.9560.63 %5.0
อบต. มวกเหล็ก146,592.6343,451.6170.36 %5.012,687.7024,251.60-91.14 %0.5
อบต. ม่วงงาม6,064.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,776.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงหวาน86,187.2233,023.9561.68 %5.07,427.166,227.2416.16 %5.0
อบต. มิตรภาพ29,288.7749,135.00-67.76 %0.519,150.3913,579.6229.09 %5.0
อบต. เริงราง36,809.1439,263.00-6.67 %0.55,361.7711,686.24-117.95 %0.5
อบต. ลำพญากลาง37,640.2562,500.00-66.05 %0.5162,721.4217,921.6488.99 %5.0
อบต. ลำสมพุง20,146.4838,815.00-92.66 %0.512,581.7811,792.246.28 %3.0
อบต. วิหารแดง95,026.6476,485.0119.51 %5.014,402.1311,974.5016.86 %5.0
อบต. สองคอน56,180.3658,302.41-3.78 %0.59,284.2813,812.91-48.78 %0.5
อบต. หนองกบ30,307.0871,418.26-135.65 %0.511,265.6510,903.963.21 %1.5
อบต. หนองแขม27,057.2538,543.00-42.45 %0.511,487.99745.5593.51 %5.0
อบต. หนองจรเข้65,989.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,307.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองจิก41,490.4744,973.00-8.39 %0.56,796.609,706.92-42.82 %0.5
อบต. หนองโดน25,528.3325,806.54-1.09 %0.513,664.408,614.3236.96 %5.0
อบต. หนองนาก41,558.4060,012.00-44.40 %0.59,440.1611,780.67-24.79 %0.5
อบต. หนองโน81,137.0835,566.0056.17 %5.05,699.559,785.38-71.69 %0.5
อบต. หนองปลาหมอ248,380.38113,240.9054.41 %5.018,006.9668,712.84-281.59 %0.5
อบต. หนองปลาไหล92,153.8691,867.000.31 %0.510,904.5221,221.65-94.61 %0.5
อบต. หนองย่างเสือ50,804.7337,363.0026.46 %5.015,094.2912,056.3520.13 %5.0
อบต. หนองยาว75,692.7770,809.006.45 %3.011,075.522,673.3775.86 %5.0
อบต. หนองโรง90,922.3372,238.4720.55 %5.011,310.128,319.5226.44 %5.0
อบต. หนองสรวง61,195.0955,772.008.86 %4.09,097.325,270.2442.07 %5.0
อบต. หนองหมู76,487.8150,460.9534.03 %5.09,152.045,783.8036.80 %5.0
อบต. หนองหัวโพ55,594.0444,414.8320.11 %5.09,338.116,509.8930.29 %5.0
อบต. ห้วยขมิ้น173,428.8347,853.4872.41 %5.08,717.4012,225.10-40.24 %0.5
อบต. ห้วยทราย146,004.0088,016.7039.72 %5.012,111.0017,142.73-41.55 %0.5
อบต. ห้วยบง25,009.9350,532.00-102.05 %0.58,578.3548,913.81-470.20 %0.5
อบต. ห้วยแห้ง27,275.4232,796.00-20.24 %0.511,439.4816,830.54-47.13 %0.5
อบต. หินซ้อน68,874.4683,387.98-21.07 %0.510,123.4912,397.41-22.46 %0.5
อบต.โคกตูม-โพนทอง55,653.8234,819.7037.44 %5.09,202.4121,080.93-129.08 %0.5
อบต.โคกใหญ่หรเทพ81,665.3444,089.1746.01 %5.010,200.205,701.7744.10 %5.0
อบต.ช้างไทยงาม18,615.4244,926.00-141.34 %0.57,737.1223,554.72-204.44 %0.5
อบต.บ้านลำ35,535.9560,632.64-70.62 %0.513,476.8410,648.1120.99 %5.0
อบต.เมืองขีดขิน(บ้านหมอ)ไม่ครบ36,008.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0