สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลเกวียนหักไม่ครบ37,524.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,435.94ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเกาะขวาง150,546.4789,665.1440.44 %5.018,362.4044,386.00-141.72 %0.5
เทศบาลตำบลเขาบายศรี95,231.4866,020.0030.67 %5.014,261.2816,214.15-13.69 %0.5
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน68,929.0920,650.0070.04 %5.07,596.5115,957.04-110.06 %0.5
เทศบาลตำบลคลองพลู94,762.7838,344.5359.54 %5.014,236.618,034.7643.56 %5.0
เทศบาลตำบลคลองใหญ่ไม่ครบ58,836.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลค่ายเนินวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจันทเขลม82,609.8845,722.3144.65 %5.015,832.8937,046.24-133.98 %0.5
เทศบาลตำบลฉมัน30,078.3829,355.002.4 %1.012,207.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชากไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลช้างข้าม57,849.4940,128.0030.63 %5.011,728.563,796.8167.63 %5.0
เทศบาลตำบลซึ้ง41,380.8444,388.00-7.27 %0.511,583.7812,431.17-7.32 %0.5
เทศบาลตำบลตกพรมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตะเคียนทอง157,148.7858,661.7962.67 %5.010,641.2811,482.73-7.91 %0.5
เทศบาลตำบลทรายขาว145,047.16105,241.5827.44 %5.020,688.0032,170.30-55.50 %0.5
เทศบาลตำบลทับช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทับไทร79,163.9250,668.0036.00 %5.017,319.0432,971.71-90.38 %0.5
เทศบาลตำบลท่าหลวง32,807.0237,537.63-14.42 %0.518,916.1112,404.1534.43 %5.0
เทศบาลตำบลนายายอามไม่ครบ52,856.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27,454.32ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเนินสูง132,349.0966,332.0049.88 %5.09,292.072,242.6875.86 %5.0
เทศบาลตำบลบ่อ71,436.7746,735.9034.58 %5.013,522.0212,607.536.76 %3.0
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ50,742.2232,881.0035.20 %5.013,986.609,124.2534.76 %5.0
เทศบาลตำบลบางกะจะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปัถวี161,914.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.041,144.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์182,744.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,093.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน396,766.6967,053.0083.10 %5.022,284.8449,491.88-122.09 %0.5
เทศบาลตำบลพลวง115,132.4646,529.0059.59 %5.023,597.3619,641.4816.76 %5.0
เทศบาลตำบลพลับพลา52,315.5933,768.0035.45 %5.012,882.9430,564.85-137.25 %0.5
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์289,575.44216,728.0025.16 %5.054,351.0438,927.8028.38 %5.0
เทศบาลตำบลพลิ้ว72,758.8053,273.7226.78 %5.016,606.35934.0094.38 %5.0
เทศบาลตำบลพวา93,821.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028,243.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลมะขาม106,269.7251,481.0051.56 %5.019,225.289,135.5852.48 %5.0
เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่39,943.7856,879.64-42.40 %0.512,822.2714,001.93-9.20 %0.5
เทศบาลตำบลวังแซ้ม45,621.0256,096.00-22.96 %0.59,772.9213,552.37-38.67 %0.5
เทศบาลตำบลวันยาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสนามไชย111,955.7881,035.8627.6 %5.033,443.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสองพี่น้อง151,735.1656,512.0662.8 %5.09,698.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแสลง43,201.0532,994.0023.63 %5.07,052.8015,996.14-126.81 %0.5
เทศบาลตำบลหนองคล้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองตาคง59,207.0136,134.8338.97 %5.039,757.5652,784.84-32.77 %0.5
เทศบาลตำบลหนองบัว104,147.4788,012.1815.49 %5.08,812.56744.4491.55 %5.0
เทศบาลตำบลอ่างคีรี37,102.8847,789.00-28.80 %0.518,583.231,767.0090.49 %5.0
เทศบาลเมืองขลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองจันทนิมิต277,299.09211,988.0023.55 %5.019,728.2736,277.20-83.88 %0.5
เทศบาลเมืองจันทบุรี534,777.56376,684.5629.56 %5.064,283.95161,342.70-150.98 %0.5
เทศบาลเมืองท่าช้างไม่ครบ259,630.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79,034.22ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองท่าใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริการส่วนตำบลแก่งหางแมวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว55,555.2831,845.0042.68 %5.018,474.8016,106.1612.82 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,767.25ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปะตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบจ. จันทบุรี822,529.31979,041.50-19.03 %0.572,521.041,002,328.10-1,282.12 %0.5
อบต. กระแจะ38,329.4135,565.007.21 %3.511,878.805,232.4055.95 %5.0
อบต. เกาะเปริด59,843.3624,945.0058.32 %5.044,198.2810,623.5775.96 %5.0
อบต. ขุนซ่อง56,468.0545,961.0018.61 %5.025,559.2417,575.4531.24 %5.0
อบต. เขาแก้ว97,718.9627,362.0072.00 %5.011,681.8110,465.2310.41 %5.0
อบต. เขาวงกต71,300.8450,371.0029.35 %5.017,644.195,088.2371.16 %5.0
อบต. โขมง41,759.2132,330.0022.58 %5.07,297.205,689.2522.04 %5.0
อบต. คมบาง28,392.6726,407.206.99 %3.04,868.504,876.27-0.16 %0.5
อบต. คลองขุด53,578.5960,475.55-12.87 %0.512,105.7931,192.62-157.67 %0.5
อบต. คลองนารายณ์35,264.1834,244.002.89 %1.06,107.885,274.7913.64 %5.0
อบต. ตรอกนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะกาดเง้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะปอน51,919.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,971.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าช้าง129,408.52100,870.3822.05 %5.016,828.2066,845.01-297.22 %0.5
อบต. ทุ่งขนานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งเบญจา36,150.7728,646.0020.76 %5.09,541.773,618.8662.07 %5.0
อบต. เทพนิมิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นายายอาม80,024.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,470.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางกะไชย59,795.2331,944.0046.58 %5.09,868.8311,305.63-14.56 %0.5
อบต. บางชัน31,184.8532,696.10-4.85 %0.511,847.578,846.2825.33 %5.0
อบต. โป่งน้ำร้อน65,033.6147,504.0026.95 %5.019,695.8459,559.96-202.40 %0.5
อบต. รำพัน42,561.91378,322.50-788.88 %0.57,313.649,669.73-32.21 %0.5
อบต. วังโตนดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สะตอน40,664.4238,592.005.10 %2.518,458.7616,599.5710.07 %5.0
อบต. สามพี่น้อง109,093.3341,400.0062.05 %5.047,945.698,984.1981.26 %5.0
อบต. หนองชิ่ม188,052.5890,207.4952.03 %5.011,083.3816,632.29-50.07 %0.5
อบต. หนองบัว24,189.7219,135.0020.90 %5.04,651.6813,229.42-184.40 %0.5
อบต.มาบไพ39,834.8533,511.0015.88 %5.08,713.681,681.5280.70 %5.0
อบต.สีพยา-บ่อพุ31,625.7223,581.0025.44 %5.05,793.602,398.7558.60 %5.0