สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกงรถ34,935.1330,277.0013.33 %5.011,237.943,637.9167.63 %5.0
เทศบาลตำบลกลางดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลกุดจิก176,082.94178,271.08-1.24 %0.512,763.9211,680.508.49 %4.0
เทศบาลตำบลขามทะเลสอ300,902.2576,059.3074.72 %5.013,389.8415,297.25-14.25 %0.5
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง91,496.4870,357.7423.10 %5.018,505.9213,847.9925.17 %5.0
เทศบาลตำบลขุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลครบุรีใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคลองไผ่ไม่ครบ25,139.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,739.13ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกกรวด98,929.5439,173.8260.40 %5.010,811.047,275.2732.71 %5.0
เทศบาลตำบลโคกสวาย84,171.0175,686.4010.08 %5.012,609.4822,696.19-79.99 %0.5
เทศบาลตำบลโคกสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจระเข้หินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจอหอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจักราช207,155.9756,530.0072.71 %5.012,527.6514,810.31-18.22 %0.5
เทศบาลตำบลช่องแมว66,756.1752,983.4020.63 %5.028,975.7115,183.1847.60 %5.0
เทศบาลตำบลชุมพวง95,149.4955,146.4642.04 %5.025,893.445,720.3577.91 %5.0
เทศบาลตำบลโชคชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไชยมงคล107,185.0346,827.1956.31 %5.010,788.096,447.6740.23 %5.0
เทศบาลตำบลแซะ137,514.7347,229.5565.65 %5.017,329.5125,178.66-45.29 %0.5
เทศบาลตำบลดอนหวาย98,403.6861,578.0037.42 %5.010,357.3213,306.85-28.48 %0.5
เทศบาลตำบลด่านเกวียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลด่านขุนทด110,206.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.046,056.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลด่านคล้า74,920.9152,084.0030.48 %5.012,051.365,215.4556.72 %5.0
เทศบาลตำบลตลาดไม่ครบ32,631.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17,548.67ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตลาดแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตะขบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าช้าง92,115.6356,937.8938.19 %5.014,191.0710,014.9029.43 %5.0
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเทพาลัย128,505.73130,877.30-1.85 %0.518,104.644,876.9173.06 %5.0
เทศบาลตำบลไทรโยง-ไชยวาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนกออก49,111.7144,694.378.99 %4.015,090.519,340.5238.10 %5.0
เทศบาลตำบลโนนแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโนนไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโนนเมือง426,329.1653,476.7987.46 %5.015,481.715,506.1964.43 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์113,999.4250,280.5255.89 %5.019,613.799,869.5049.68 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสูงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ่อปลาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบัลลังก์132,469.1764,826.0051.1 %5.015,732.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านยาง58,541.2340,108.0031.49 %5.026,430.725,118.6380.63 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม58,820.1442,850.7127.15 %5.017,096.477,858.4554.03 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่165,910.70146,999.1311.40 %5.014,681.2542,584.26-190.06 %0.5
เทศบาลตำบลบึงสำโรง97,780.5335,763.1063.4 %5.019,949.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลประทายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปักธงชัย490,748.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,547.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพระทองคำ127,299.8962,123.7551.20 %5.012,959.642,682.1179.30 %5.0
เทศบาลตำบลพันดุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพุดซา660,995.8877,788.0988.23 %5.010,955.7620,564.16-87.70 %0.5
เทศบาลตำบลโพธิ์กลางไม่ครบ138,969.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลไพล99,634.7439,309.8360.55 %5.025,627.563,302.6987.11 %5.0
เทศบาลตำบลมะค่า220,219.1671,201.1667.67 %5.09,734.577,855.5719.30 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองคงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเมืองยาง66,991.3744,779.0033.16 %5.023,408.2118,880.5019.34 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด260,993.3944,086.1883.11 %5.012,497.5428,900.54-131.25 %0.5
เทศบาลตำบลรังกาใหญ่399,607.78864,112.88-116.24 %0.524,692.0418,513.3925.02 %5.0
เทศบาลตำบลลาดบัวขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลำนางแก้ว64,948.1752,992.7018.41 %5.013,131.097,569.9542.35 %5.0
เทศบาลตำบลวังไทร116,546.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,432.1021,146.9916.8 %5.0
เทศบาลตำบลวังหินไม่ครบ41,992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,921.69ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ63,228.4335,970.0043.11 %5.013,497.4716,268.76-20.53 %0.5
เทศบาลตำบลสระพระ21,411.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,311.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสีมามงคลไม่ครบ69,923.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสุรนารี278,185.6393,570.9366.36 %5.017,450.0455,067.63-215.57 %0.5
เทศบาลตำบลสูงเนินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเสิงสาง99,469.6160,991.0038.7 %5.015,751.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองกราด202,171.0661,347.0069.66 %5.048,550.808,135.9083.24 %5.0
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองน้ำใส63,828.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,606.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด82,334.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,896.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวลายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัววง95,670.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.030,454.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด56,847.6846,793.1017.7 %5.033,020.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม155,421.14116,450.6525.07 %5.021,800.523,951.0481.88 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน73,303.1751,148.0030.22 %5.010,769.283,224.7570.06 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหัวแรต179,821.3491,993.8148.84 %5.018,299.7513,739.8424.92 %5.0
เทศบาลตำบลหมูสีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวทะเล164,437.55217,786.67-32.44 %0.550,557.2695,981.88-89.85 %0.5
เทศบาลตำบลหินดาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแหลมทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลใหม่41,701.2167,138.08-61.00 %0.517,141.6412,839.0625.10 %5.0
เทศบาลตำบลอรพิมพ์52,097.4431,345.0039.83 %5.016,467.316,294.8161.77 %5.0
เทศบาลนครนครราชสีมา816,927.88622,746.8123.77 %5.090,003.8786,169.094.26 %2.0
เทศบาลเมืองบัวใหญ่136,007.45134,234.001.30 %0.530,800.0426,983.9012.39 %5.0
เทศบาลเมืองปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองเมืองปักไม่ครบ133,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,036.86ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองสีคิ้ว128,764.33155,815.05-21.01 %0.516,170.3947,143.47-191.54 %0.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา408,931.13324,342.0020.69 %5.0103,171.5688,020.3514.69 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกระชอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน67,294.4650,746.0024.59 %5.018,535.924,283.2676.89 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู80,910.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,356.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด253,472.6652,897.4179.13 %5.018,556.064,764.4074.32 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว285,163.0662,142.4878.2 %5.015,670.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก248,462.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,648.6220,604.9734.9 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน58,042.6320,367.0064.91 %5.010,789.083,021.0072.00 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง99,339.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,952.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก63,327.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,865.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร44,992.2531,646.2729.66 %5.013,659.614,187.0769.35 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ69,998.1152,695.3224.72 %5.017,021.4010,025.5141.10 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง59,910.8838,464.0035.80 %5.010,741.562,253.4079.02 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ48,825.6459,658.79-22.2 %0.513,221.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง149,528.6472,441.9851.55 %5.052,002.6020,305.5360.95 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราษฎร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี1,726,250.1063,548.0096.32 %5.021,042.618,084.5561.58 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน47,793.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,087.1622,302.243.4 %1.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกไม่ครบ25,551.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,445.82ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม167,445.1765,179.0061.1 %5.011,603.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม186,664.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,839.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก179,295.7361,931.0065.46 %5.016,216.1911,967.3826.20 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง203,355.2335,970.0082.31 %5.016,295.262,374.0585.43 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด78,077.2935,643.0054.35 %5.021,320.882,177.1489.79 %5.0
อบต. กระทุ่มรายไม่ครบ30,979.46ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระโทกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระเบื้องใหญ่158,536.6132,284.1879.64 %5.0109,711.612,764.3097.48 %5.0
อบต. กฤษณา55,553.2137,356.0032.76 %5.017,222.474,528.4473.71 %5.0
อบต. กำปัง83,680.5568,522.7518.1 %5.015,264.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดจอกไม่ครบ21,350.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,846.49ประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดจิก41,899.9619,160.0054.27 %5.08,798.194,989.5643.29 %5.0
อบต. กุดน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกษมทรัพย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แก้งสนามนางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,134.22ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขนงพระ133,552.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,687.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขามเฒ่า54,484.0853,887.001.10 %0.510,250.5113,799.24-34.62 %0.5
อบต. ขามทะเลสอ29,290.0736,359.00-24.13 %0.59,121.921,511.0883.43 %5.0
อบต. ขามสมบูรณ์64,086.0490,206.00-40.76 %0.530,083.184,635.1384.59 %5.0
อบต. ขามสะแกแสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ขุนทอง108,318.2163,037.0041.80 %5.021,273.7210,022.6452.89 %5.0
อบต. ครบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองม่วง126,158.9947,789.0262.12 %5.018,840.043,464.8581.61 %5.0
อบต. คลองเมืองไม่ครบ23,896.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกระชายไม่ครบ35,550.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,016.15ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกระเบื้อง179,223.6740,337.0077.49 %5.018,649.1421,053.72-12.89 %0.5
อบต. โคกกลาง62,156.4728,980.0053.38 %5.018,246.963,828.4479.02 %5.0
อบต. โคกไทย69,691.2345,914.2134.12 %5.09,319.086,614.6029.02 %5.0
อบต. โค้งยาง46,256.5133,997.8526.50 %5.07,656.481,748.6477.16 %5.0
อบต. โคราช35,083.9018,550.0047.13 %5.08,998.765,884.5034.61 %5.0
อบต. งิ้ว44,250.4843,623.941.42 %0.59,318.726,579.9629.39 %5.0
อบต. จระเข้หิน60,318.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,075.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. จอหอ184,760.20155,446.9815.87 %5.011,205.5115,076.55-34.55 %0.5
อบต. จักราช75,592.9655,269.0026.89 %5.013,538.063,624.2473.23 %5.0
อบต. จันอัดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เฉลียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช่อระกา43,041.0223,484.0045.44 %5.015,614.682,701.0082.70 %5.0
อบต. ช้างทอง48,664.1730,737.0836.84 %5.09,076.762,393.5073.63 %5.0
อบต. ชีวานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชีวึกไม่ครบ41,099.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,009.29ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชุมพวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แชะ88,716.6437,871.0057.31 %5.018,364.445,942.3467.64 %5.0
อบต. โชคชัย132,164.3354,975.0058.40 %5.025,152.914,278.6682.99 %5.0
อบต. ดงใหญ่90,008.4457,709.0035.88 %5.017,505.477,504.0557.13 %5.0
อบต. ดอนชมพู27,414.5730,038.06-9.57 %0.510,684.654,589.4557.05 %5.0
อบต. ดอนตะหนิน46,798.2739,771.7115.01 %5.017,330.162,786.7883.92 %5.0
อบต. ดอนมัน50,141.0923,537.0053.06 %5.017,933.791,706.2090.49 %5.0
อบต. ดอนยาวใหญ่ไม่ครบ26,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,056.22ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดอนใหญ่153,975.5633,029.0078.55 %5.015,057.602,935.9880.50 %5.0
อบต. ด่านเกวียนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ด่านขุนทด50,277.4946,659.597.20 %3.518,300.566,824.4862.71 %5.0
อบต. ด่านจาก40,552.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,039.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ด่านช้าง73,701.8145,392.0038.41 %5.018,270.003,490.6280.89 %5.0
อบต. ด่านใน77,446.0540,853.7547.25 %5.017,657.042,074.8388.25 %5.0
อบต. ตลาดไทรไม่ครบ67,192.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะโก87,517.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,172.042,393.5381.8 %5.0
อบต. ตะขบไม่ครบ55,280.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะเคียน126,116.7452,688.9258.22 %5.029,884.525,823.4880.51 %5.0
อบต. ตะแบกบาน94,913.5336,161.0061.90 %5.013,975.525,011.3164.14 %5.0
อบต. ตาจั่น97,461.4838,145.0060.86 %5.018,334.927,530.8258.93 %5.0
อบต. ตูม100,338.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,530.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โตนด122,479.6137,892.7469.06 %5.013,853.8813,074.695.62 %2.5
อบต. ถนนโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทองหลาง32,728.3637,475.00-14.50 %0.512,244.373,098.0574.70 %5.0
อบต. ทับสวายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าช้าง45,277.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,403.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าลาดขาว90,627.1326,779.0070.45 %5.09,476.784,219.9155.47 %5.0
อบต. ท่าหลวง110,032.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,415.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าอ่าง305,497.4762,511.0079.54 %5.09,983.8810,061.71-0.78 %0.5
อบต. ทุ่งสว่างไม่ครบ40,964.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งอรุณ255,157.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,131.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพาลัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไทยเจริญ128,779.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,394.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไทยสามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ธารปราสาท40,005.1444,639.00-11.58 %0.515,600.728,457.2045.79 %5.0
อบต. ธารละหลอด42,124.8412,263.0070.89 %5.018,710.526,567.6964.90 %5.0
อบต. นางรำ45,534.9630,445.0033.14 %5.013,577.042,290.2483.13 %5.0
อบต. นิคมสร้างตนเองไม่ครบ38,079.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนค่าไม่ครบ23,057.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,225.77ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนแดง60,047.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,839.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนตาเถร80,815.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,165.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนตูม57,239.2633,558.0041.37 %5.020,238.1717,624.9012.91 %5.0
อบต. โนนเต็ง49,478.3647,945.603.10 %1.516,798.683,618.5078.46 %5.0
อบต. โนนทองหลาง62,389.3639,147.0037.25 %5.018,305.041,514.1691.73 %5.0
อบต. โนนไทยไม่ครบ44,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนเพ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนเมืองพัฒนา49,148.9534,872.6829.05 %5.016,587.862,544.0384.66 %5.0
อบต. โนนยอ78,570.8945,414.0042.20 %5.018,273.242,634.6085.58 %5.0
อบต. โนนรังไม่ครบ43,486.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โนนสมบูรณ์78,498.9240,212.0048.77 %5.022,271.544,489.3579.84 %5.0
อบต. โนนสำราญ95,644.5337,319.0060.98 %5.023,500.204,461.6581.01 %5.0
อบต. ในเมืองไม่ครบ51,738.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,565.40ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บัวลายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บัวใหญ่ไม่ครบ71,271.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,438.23ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเก่า110,383.8849,079.0055.54 %5.022,918.936,434.1171.93 %5.0
อบต. บ้านเกาะ54,785.6716,190.5970.45 %5.017,789.642,299.1087.08 %5.0
อบต. บ้านปรางค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแปรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านวัง66,904.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,133.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเหลื่อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงพะไลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงอ้อ61,766.9929,210.7652.71 %5.010,270.446,665.9335.10 %5.0
อบต. บุ่งขี้เหล็ก31,767.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,843.955,764.9546.8 %5.0
อบต. โบสถ์66,191.8750,335.0023.96 %5.023,701.6821,608.318.83 %4.0
อบต. ประทายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ประสุข47,809.4442,522.9911.06 %5.020,302.233,740.3081.58 %5.0
อบต. ปากช่อง93,461.0856,962.5439.05 %5.023,425.8635,833.14-52.96 %0.5
อบต. โป่งแดง41,391.9328,370.0031.46 %5.08,902.325,554.0037.61 %5.0
อบต. โป่งตาลอง33,376.9237,179.36-11.39 %0.517,730.664,466.9974.81 %5.0
อบต. พญาเย็น257,448.0580,451.7568.75 %5.022,838.247,882.2565.49 %5.0
อบต. พระพุทธไม่ครบ42,260.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,545.17ประเมินไม่ได้0.0
อบต. พลกรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พลสงคราม47,002.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,771.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พลับพลา99,327.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.072,960.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พะงาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พันชนะ98,208.7343,281.0055.93 %5.012,582.904,048.6267.82 %5.0
อบต. ภูหลวง1,663,682.1050,634.3396.96 %5.017,598.3211,170.7736.52 %5.0
อบต. มะเกลือเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะเกลือใหม่285,796.2855,267.1780.66 %5.0237,385.1668,476.2771.15 %5.0
อบต. มะค่า55,361.5542,019.9224.10 %5.010,576.201,799.2482.99 %5.0
อบต. มะเริงไม่ครบ32,095.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มาบตะโกเอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มิตรภาพไม่ครบ40,484.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,343.59ประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองเกษตร76,263.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.063,798.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองคง77,303.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,160.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองโดน32,809.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,294.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองนาท39,515.2737,704.004.6 %2.08,179.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองปราสาท74,417.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,363.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองพลับพลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ระเริง32,015.4418,336.3542.7 %5.015,839.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละลมใหม่พัฒนา357,872.4144,474.0087.57 %5.010,584.093,284.8568.96 %5.0
อบต. ลาดบัวขาว95,642.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,000.8821,572.26-7.9 %0.5
อบต. ลำคอหงษ์121,105.1248,616.3959.9 %5.011,614.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลำเพียก283,012.6348,018.0083.0 %5.019,462.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลำมูล68,087.0523,039.7066.16 %5.08,753.593,038.7065.29 %5.0
อบต. วังน้ำเขียว37,323.0526,912.0027.89 %5.019,664.886,238.6368.28 %5.0
อบต. วังโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังไม้แดง34,312.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,335.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังยายทอง55,436.1223,281.0058.00 %5.016,554.092,337.4385.88 %5.0
อบต. วังโรงใหญ่ไม่ครบ37,787.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,028.92ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศรีละกอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระจรเข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สระว่านพระยา122,208.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.028,152.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สัมฤทธิ์146,727.2259,683.4759.32 %5.029,653.386,465.7078.20 %5.0
อบต. สายออไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สารภี50,147.3038,306.0023.61 %5.019,161.463,275.8582.90 %5.0
อบต. สาหร่ายไม่ครบ25,181.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,855.35ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สำพะเนียง54,175.2237,809.0030.21 %5.019,392.241,762.9990.91 %5.0
อบต. สำโรง155,093.4539,738.6774.38 %5.011,705.614,334.6562.97 %5.0
อบต. สีสุก43,305.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,203.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สุขเกษมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สุขไพบูลย์64,571.0238,832.0039.86 %5.018,971.797,918.4058.26 %5.0
อบต. สูงเนิน489,247.9454,882.7288.78 %5.016,859.7815,428.008.49 %4.0
อบต. เสมา57,370.3850,535.0011.91 %5.014,481.3611,850.5418.17 %5.0
อบต. เสมาใหญ่96,637.9924,672.0874.47 %5.016,939.961,650.9890.25 %5.0
อบต. เสิงสาง226,131.9526,491.0088.29 %5.019,099.414,355.4077.20 %5.0
อบต. หนองกราดไม่ครบ42,947.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองค่าย27,390.8424,190.0011.69 %5.015,686.112,470.8284.25 %5.0
อบต. หนองจะบก84,025.4378,817.926.20 %3.011,857.204,833.9459.23 %5.0
อบต. หนองแจ้งใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองตะไก้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไทร17,164.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,844.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองน้ำแดง135,505.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.038,520.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัว305,229.0620,490.0093.29 %5.015,185.285,190.8665.82 %5.0
อบต. หนองบัวน้อย64,730.97287,269.00-343.79 %0.513,661.764,548.8266.70 %5.0
อบต. หนองบัวละครไม่ครบ18,655.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัวศาลาไม่ครบ118,599.26ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44,752.21ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองพลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองมะนาวไม่ครบ27,762.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองไม้ไผ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองยาง57,459.2233,672.8341.40 %5.011,187.002,831.5674.69 %5.0
อบต. หนองระเวียง188,005.3676,714.2059.20 %5.014,300.678,294.8042.00 %5.0
อบต. หนองสรวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองสาหร่าย47,848.43103,401.80-116.10 %0.534,280.4218,111.3447.17 %5.0
อบต. หนองหญ้าขาว117,838.5055,380.0053.00 %5.018,074.6425,379.28-40.41 %0.5
อบต. หนองหลัก55,931.3214,012.0074.95 %5.053,149.371,662.8996.87 %5.0
อบต. หมื่นไวย63,454.5094,812.84-49.42 %0.541,809.2624,583.4641.20 %5.0
อบต. หลุ่งตะเคียน152,696.3438,325.0074.90 %5.016,872.606,537.7961.25 %5.0
อบต. หลุ่งประดู่78,814.1250,153.0836.4 %5.017,062.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หลุมข้าว63,913.5338,445.5939.85 %5.014,527.517,833.2546.08 %5.0
อบต. ห้วยแคน129,699.9235,337.7672.75 %5.012,751.893,787.7570.30 %5.0
อบต. ห้วยแถลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยบงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หันห้วยทราย53,172.5623,489.7055.82 %5.019,011.142,055.4089.19 %5.0
อบต. หินโคน116,858.0736,360.0068.89 %5.015,732.575,282.4466.42 %5.0
อบต. หินดาด126,377.5766,100.1747.70 %5.021,125.608,901.5057.86 %5.0
อบต. อุดมทรัพย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.กระเบื้องนอก52,172.7229,511.0043.44 %5.021,958.886,043.5772.48 %5.0
อบต.ทัพรั้งไม่ครบ68,755.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ765.77ประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนประดู่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.โนนอุดมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ้านใหม่116,172.2942,844.7563.12 %5.011,847.412,001.0283.11 %5.0
อบต.บ้านใหม่ (ครบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บิง72,961.5919,286.2773.6 %5.010,414.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บึงปรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.พะเนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.พังเทียม58,471.2345,203.7222.69 %5.014,925.5712,723.6114.75 %5.0
อบต.โพนทอง45,821.9731,537.0031.17 %5.035,794.322,613.0692.70 %5.0
อบต.มะค่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.มาบกราดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เมืองพะไล20,737.8427,278.00-31.54 %0.521,100.921,699.1391.95 %5.0
อบต.ละหานปลาค้าว146,956.2833,667.0077.09 %5.019,919.825,660.7771.58 %5.0
อบต.วังกระทะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สามเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,998.54ประเมินไม่ได้0.0
อบต.สำนักตะคร้อ45,021.5920,510.0054.44 %5.018,176.162,948.3583.78 %5.0
อบต.สำโรง อ.ปักธงชัย24,183.5322,516.006.90 %3.010,893.167,878.0527.68 %5.0
อบต.สีคิ้ว24,690.1531,463.00-27.43 %0.511,044.443,901.7264.67 %5.0
อบต.สีดาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สี่มุม55,738.2525,344.4954.53 %5.06,887.7610,726.42-55.73 %0.5
อบต.หนองขาม70,394.0635,913.0048.98 %5.017,050.565,396.8468.35 %5.0
อบต.หนองตะไก้105,550.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,376.9612,314.1414.3 %5.0
อบต.หนองตาดใหญ่ไม่ครบ35,303.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองแวง66,790.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,600.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองหว้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองหอย55,943.7846,782.0016.38 %5.014,240.274,891.8465.65 %5.0