สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกระสัง109,482.0340,916.2962.63 %5.014,294.7811,901.0716.75 %5.0
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว52,131.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,719.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเขาคอกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลคูเมือง91,760.8855,778.0039.21 %5.011,395.368,701.1923.64 %5.0
เทศบาลตำบลแคนดง103,111.8451,790.0049.77 %5.018,964.5318,248.203.78 %1.5
เทศบาลตำบลโคกม้า64,195.6352,948.0017.52 %5.026,645.791,668.7093.74 %5.0
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก90,266.3630,327.0066.40 %5.09,636.368,343.9513.41 %5.0
เทศบาลตำบลจันดุม148,967.72123,254.0017.26 %5.015,410.767,749.8249.71 %5.0
เทศบาลตำบลจันทบเพชร125,719.9669,208.6344.95 %5.018,349.199,656.8447.37 %5.0
เทศบาลตำบลชำนิ183,133.3624,533.0086.60 %5.012,121.804,358.9564.04 %5.0
เทศบาลตำบลดอนมนต์85,055.3939,544.8253.51 %5.012,660.609,609.8924.10 %5.0
เทศบาลตำบลดอนอะราง100,545.6761,220.4439.11 %5.024,452.398,926.6363.49 %5.0
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท62,505.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,850.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลตาจงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลถาวร127,262.7675,717.4240.50 %5.016,683.6012,816.4723.18 %5.0
เทศบาลตำบลทะเมนชัย146,284.84107,050.0226.82 %5.09,956.886,643.6033.28 %5.0
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทองไม่ครบ61,254.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,678.23ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนาโพธิ์195,701.89164,157.8816.12 %5.021,903.8317,780.6618.82 %5.0
เทศบาลตำบลโนนเจริญ83,166.1646,585.0043.99 %5.018,143.522,258.3987.55 %5.0
เทศบาลตำบลโนนดินแดง76,474.1657,612.3724.66 %5.028,461.4820,580.3727.69 %5.0
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ71,789.1121,036.4170.70 %5.08,330.608,920.82-7.09 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านกรวด175,211.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,601.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านด่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,484.47ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านบัว91,211.3371,321.0021.81 %5.013,661.286,144.1955.02 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์75,695.7762,677.0017.2 %5.018,200.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบึงเจริญไม่ครบ64,386.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,929.25ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลประโคนชัย427,133.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,430.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปราสาท99,999.47159,358.16-59.4 %0.513,798.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปราสาท(อ.บ้านกรวด)89,180.9839,979.9055.17 %5.016,435.687,561.5753.99 %5.0
เทศบาลตำบลปะคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพนมรุ้ง354,663.3197,832.3472.42 %5.029,180.6725,792.9011.61 %5.0
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย118,825.6948,099.8659.52 %5.011,860.8012,974.87-9.39 %0.5
เทศบาลตำบลพุทไธสง139,543.7860,730.7356.48 %5.018,741.552,312.6687.66 %5.0
เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา68,088.0141,440.0039.14 %5.021,851.6413,071.9740.18 %5.0
เทศบาลตำบลละหานทราย81,138.8861,378.0024.35 %5.021,686.8418,223.1415.97 %5.0
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ280,016.25224,351.5319.88 %5.098,937.96128,276.77-29.65 %0.5
เทศบาลตำบลศรีสตึก115,779.7762,525.0046.00 %5.017,476.7710,726.9738.62 %5.0
เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี465,254.8485,187.9581.69 %5.016,514.285,286.2567.99 %5.0
เทศบาลตำบลสตึกไม่ครบ78,357.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ34,723.24ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสองชั้น78,948.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,878.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสะแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสามแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ988.00ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสำโรงใหม่137,284.4461,014.2655.56 %5.028,505.284,244.0385.11 %5.0
เทศบาลตำบลแสลงโทน55,633.2370,030.00-25.88 %0.515,229.563,592.9076.41 %5.0
เทศบาลตำบลหนองกี่139,246.4190,965.6434.67 %5.027,680.8826,182.655.41 %2.5
เทศบาลตำบลหนองตะครอง317,953.387,193,067.00-2,162.30 %0.523,052.844,208.5481.74 %5.0
เทศบาลตำบลหนองตาด92,259.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,534.828,000.8169.8 %5.0
เทศบาลตำบลหนองเต็ง99,326.1254,033.0045.60 %5.018,386.166,032.5067.19 %5.0
เทศบาลตำบลหนองปล่อง60,236.4454,677.029.23 %4.511,279.763,704.2567.16 %5.0
เทศบาลตำบลหนองไม้งามไม่ครบ353,376.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,776.75ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแวง94,022.3275,475.6819.73 %5.030,489.859,559.7068.65 %5.0
เทศบาลตำบลหนองหงส์399,893.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,194.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหลักเขต152,524.8840,556.0073.41 %5.011,914.685,991.7849.71 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยราช79,731.8153,866.2132.44 %5.07,758.609,652.80-24.41 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยหิน140,565.1456,809.9559.58 %5.017,915.8811,400.0036.37 %5.0
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ176,289.8876,824.0056.42 %5.015,895.0812,603.6020.71 %5.0
เทศบาลตำบลอิสาณ448,005.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040,287.6099,238.51-146.3 %0.5
เทศบาลตำบลอุดมธรรม94,160.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,040.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองชุมเห็ด154,139.45122,953.3520.23 %5.022,662.7842,949.85-89.52 %0.5
เทศบาลเมืองนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์1,429,052.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.082,934.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกขมิ้น104,363.3942,525.0059.25 %5.012,909.846,033.4053.27 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลองไม่ครบ38,637.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,825.44ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง153,130.2759,764.9960.97 %5.010,035.081,088.0689.16 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ266,118.1335,358.0086.71 %5.09,982.895,759.3142.31 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางไม่ครบ39,664.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,317.89ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ84,277.2851,004.9839.48 %5.015,031.085,098.9066.08 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ (กระสัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลละลวด49,175.6636,072.0026.65 %5.011,491.443,333.8670.99 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน280,887.9742,558.7784.85 %5.015,601.4610,462.2532.94 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง81,492.1225,466.4068.75 %5.030,231.184,695.8784.47 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง53,619.1134,835.0035.03 %5.014,461.603,574.1375.29 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินไม่ครบ27,967.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,607.90ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน88,854.9232,042.0063.94 %5.012,234.334,774.8960.97 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู47,525.2633,340.0029.85 %5.010,534.764,142.1860.68 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก74,297.1524,840.0066.57 %5.014,934.122,858.5580.86 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง84,693.7742,117.0050.27 %5.016,632.304,609.2072.29 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย79,656.2837,680.0052.70 %5.021,121.984,755.7977.48 %5.0
องคฺ์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว 65,384.4933,170.0049.27 %5.014,765.282,895.9780.39 %5.0
อบจ. บุรีรัมย์1,181,781.10440,906.0062.69 %5.01,757,512.8080,059.0995.44 %5.0
อบต. กระสังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กลันทา61,112.5837,968.9937.87 %5.06,471.784,192.2335.22 %5.0
อบต. ก้านเหลือง31,570.0521,706.0631.24 %5.012,574.444,224.6566.40 %5.0
อบต. กู่สวนแตงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาดินเหนือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกกลาง75,352.3451,953.0031.05 %5.012,954.083,464.9173.25 %5.0
อบต. โคกตูม56,084.6043,151.0023.06 %5.014,543.7611,844.6018.56 %5.0
อบต. โคกมะขาม47,865.1947,749.000.2 %0.539,087.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกมะม่วง47,676.03108,345.73-127.25 %0.530,050.6413,462.1655.20 %5.0
อบต. โคกย่าง94,325.1132,755.8965.27 %5.016,536.122,111.9887.23 %5.0
อบต. โคกล่ามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกว่าน81,987.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024,911.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสนวนไม่ครบ23,456.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,613.69ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสว่างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสะอาด73,269.8735,019.3852.20 %5.013,011.362,957.7277.27 %5.0
อบต. โคกสูง51,129.4242,216.0017.43 %5.018,775.416,250.1566.71 %5.0
อบต. จรเข้มาก96,020.2148,167.4249.84 %5.016,893.7910,551.2837.54 %5.0
อบต. เจริญสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช่อผกา39,120.4719,432.0050.3 %5.014,634.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชุมแสง อ.สตึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชุมแสง (กระสัง)83,630.0328,380.0066.06 %5.012,892.531,128.5091.25 %5.0
อบต. ดงอีจานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดอนกอก120,713.6028,804.0076.14 %5.016,993.324,097.2675.89 %5.0
อบต. แดงใหญ่74,196.0651,648.0030.39 %5.016,544.884,404.9273.38 %5.0
อบต. ตลาดโพธิ์ไม่ครบ29,608.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,312.86ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตาเสา85,771.5631,198.0063.6 %5.010,113.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตูมใหญ่66,813.3241,265.0338.24 %5.014,149.765,974.6257.78 %5.0
อบต. ถนนหัก600,077.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,732.902,327.2283.1 %5.0
อบต. ทรัพย์พระยา52,764.6932,685.0038.06 %5.014,590.904,319.2670.40 %5.0
อบต. ทองหลางไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
อบต. ทะเมนชัย82,574.3627,586.1366.59 %5.09,703.021,823.2681.21 %5.0
อบต. ท่าโพธิ์ชัย90,520.9328,428.0068.6 %5.098,007.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งกระเต็น97,922.3964,057.0034.58 %5.017,921.764,447.5475.18 %5.0
อบต. ทุ่งจังหัน105,257.1416,735.6184.10 %5.025,979.401,471.5094.34 %5.0
อบต. ทุ่งวัง473,977.3470,672.4585.09 %5.020,116.006,221.6669.07 %5.0
อบต. ไทยเจริญไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไทยสามัคคี69,011.1546,919.0032.01 %5.020,071.304,659.6676.78 %5.0
อบต. นางรอง72,248.4748,199.0033.29 %5.017,393.252,639.4184.83 %5.0
อบต. นาโพธิ์100,198.1150,351.0049.75 %5.015,371.642,446.6284.08 %5.0
อบต. นิคม46,737.3641,202.0011.84 %5.014,454.126,575.4454.51 %5.0
อบต. โนนดินแดง22,972.8125,333.00-10.27 %0.519,217.761,929.1589.96 %5.0
อบต. โนนสุวรรณไม่ครบ18,062.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,313.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านคู59,878.6259,765.000.19 %0.519,261.805,246.7972.76 %5.0
อบต. บ้านจาน116,663.6536,400.0068.80 %5.016,824.645,070.2069.86 %5.0
อบต. บ้านดู่36,943.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,211.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านตะโก23,643.4423,570.670.31 %0.57,219.621,090.5684.89 %5.0
อบต. บ้านไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเป้า25,230.4525,938.14-2.80 %0.512,109.325,666.7353.20 %5.0
อบต. บ้านแพ74,172.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,119.044,371.4963.9 %5.0
อบต. บ้านยางไม่ครบ48,434.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,877.97ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านสิงห์148,867.5933,118.0077.75 %5.015,249.603,185.3379.11 %5.0
อบต. บุกระสัง88,070.6040,758.0053.72 %5.024,116.062,666.7988.94 %5.0
อบต. บุโพธิ์ไม่ครบ33,998.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,616.40ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ประโคนชัย102,893.4350,981.2050.45 %5.012,905.259,112.3629.39 %5.0
อบต. ประทัดบุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปะเคียบ110,574.5068,288.0038.24 %5.015,266.0512,879.0215.64 %5.0
อบต. ปังกู71,315.6637,150.9847.9 %5.016,498.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ป่าชัน76,958.6326,858.0065.10 %5.08,954.254,279.6552.21 %5.0
อบต. ผไทรินทร์106,647.7368,107.0036.14 %5.018,096.005,946.3067.14 %5.0
อบต. พระครู49,633.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,095.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไพศาล2,089,078.0037,903.5498.19 %5.021,200.6610,235.7251.72 %5.0
อบต. เมืองแก297,869.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.048,938.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองไผ่ (หนองกี่)ไม่ครบ62,927.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองฝาง161,076.2263,219.0560.75 %5.016,815.486,825.0259.41 %5.0
อบต. เมืองฝ้าย133,752.2344,309.0066.87 %5.015,159.183,706.3475.55 %5.0
อบต. เมืองแฝก127,890.5963,361.0050.46 %5.012,547.989,371.0325.32 %5.0
อบต. เมืองโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองยางไม่ครบ39,491.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เย้ยปราสาท67,174.6419,133.0071.5 %5.016,125.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่อนทอง85,572.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,896.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ละเวี้ย107,651.6134,525.0067.93 %5.012,803.981,823.4285.76 %5.0
อบต. ละหานทราย142,223.4542,048.9270.43 %5.0124,934.775,685.4495.45 %5.0
อบต. ลำไทรโยง79,187.6632,931.0058.41 %5.014,347.804,724.5067.07 %5.0
อบต. ลุมปุ๊กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังเหนือ39,962.2722,603.0043.44 %5.05,641.922,146.8061.95 %5.0
อบต. ศรีภูมิ21,697.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,444.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศรีสว่าง73,586.3731,814.0056.8 %5.016,307.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สนวน88,051.5745,171.0048.70 %5.07,850.641,444.6081.60 %5.0
อบต. สนามชัย49,184.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,981.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ส้มป่อย40,238.7321,978.0045.38 %5.018,134.28451.2597.51 %5.0
อบต. สองห้อง80,250.7832,568.6559.42 %5.08,365.322,760.2167.00 %5.0
อบต. สะแกซำ79,325.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.020,442.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สะแกโพรง68,590.8961,118.4710.89 %5.012,990.348,046.3838.06 %5.0
อบต. สายตะกูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สำโรง53,079.4633,380.0037.11 %5.08,300.824,950.0040.37 %5.0
อบต. สี่เหลี่ยมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เสม็ด71,002.0546,936.9133.89 %5.013,472.8825,010.73-85.64 %0.5
อบต. เสาเดียว134,617.8447,995.0064.3 %5.0102,717.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกง92,119.8716,456.0082.14 %5.012,826.082,440.4680.97 %5.0
อบต. หนองขมาร10,515.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,867.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองโดน46,103.3818,348.0060.20 %5.09,064.803,892.5857.06 %5.0
อบต. หนองไทร38,134.6827,788.3427.13 %5.021,566.802,437.7088.70 %5.0
อบต. หนองบอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัว87,882.0850,929.5142.05 %5.015,654.093,156.5979.84 %5.0
อบต. หนองโบสถ์63,366.0847,902.9724.40 %5.016,091.404,058.2774.78 %5.0
อบต. หนองยายพิมพ์535,128.7529,724.0094.45 %5.013,434.963,018.8577.53 %5.0
อบต. หนองแวง64,670.6838,729.0040.11 %5.014,705.762,523.3882.84 %5.0
อบต. หนองโสน29,036.9126,747.827.88 %3.515,582.366,163.8160.44 %5.0
อบต. หนองใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยราช74,221.8725,053.0066.25 %5.017,729.075,555.1368.67 %5.0
อบต. ห้วยสำราญไม่ครบ46,389.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,820.63ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หัวถนน147,577.4735,056.0076.25 %5.013,032.723,085.4976.33 %5.0
อบต. หายโศก66,925.2240,330.0039.74 %5.016,955.223,847.4877.31 %5.0
อบต. หินโคน95,717.7844,002.0054.03 %5.011,353.081,570.9786.16 %5.0
อบต. หินลาด72,832.8647,619.0034.62 %5.017,467.325,114.7470.72 %5.0
อบต. หินเหล็กไฟ882,822.8877,078.7691.27 %5.015,771.8487,648.25-455.73 %0.5
อบต. หูทำนบ112,412.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,662.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.กระสัง81,457.6945,790.0043.79 %5.09,183.724,374.8152.36 %5.0
อบต.กันทรารมณ์97,645.3558,545.0040.04 %5.013,293.631,267.0790.47 %5.0
อบต.แคนดง95,088.1933,140.0065.15 %5.016,940.043,002.6882.27 %5.0
อบต.ชุมแสง อ.นางรอง 94,717.9631,703.0066.53 %5.015,186.153,006.7580.20 %5.0
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา51,575.3645,446.0011.88 %5.018,589.323,808.9479.51 %5.0
อบต.โนนขวาง65,645.9543,160.7034.25 %5.021,452.645,685.7573.50 %5.0
อบต.บ้านยาง48,982.6147,537.162.95 %1.019,298.1020,957.15-8.60 %0.5
อบต.พุทธไธสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,748.23ประเมินไม่ได้0.0
อบต.มะเฟือง71,831.9930,861.0057.04 %5.015,142.012,897.7180.86 %5.0
อบต.สระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สวายจีกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.สะเดา43,964.8518,199.0058.61 %5.07,806.664,988.7436.10 %5.0
อบต.สะเดา อ.นางรองไม่ครบ43,869.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,492.40ประเมินไม่ได้0.0
อบต.หนองกระทิง50,540.1351,200.00-1.31 %0.512,410.911,775.3885.70 %5.0
อบต.อีสานเขตไม่ครบ31,816.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,606.81ประเมินไม่ได้0.0