สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลขัวมุง51,847.0136,746.0029.13 %5.06,460.681,186.2581.64 %5.0
เทศบาลตำบลขี้เหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจอมแจ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,391.21ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลจอมทอง178,509.50138,426.0222.45 %5.029,507.8824,995.2015.29 %5.0
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลชมภู69,420.9247,311.0031.85 %5.021,038.8910,086.2252.06 %5.0
เทศบาลตำบลช้างเผือก110,606.4183,232.9424.75 %5.020,057.4033,639.56-67.72 %0.5
เทศบาลตำบลเชิงดอย84,041.7788,295.00-5.06 %0.516,311.549,849.2539.62 %5.0
เทศบาลตำบลเชียงดาว357,760.7248,642.7586.40 %5.017,663.706,266.0064.53 %5.0
เทศบาลตำบลไชยปราการ750,145.56254,013.9766.14 %5.083,564.5271,730.5514.16 %5.0
เทศบาลตำบลไชยสถาน890,242.50104,904.0088.22 %5.012,050.2814,870.22-23.40 %0.5
เทศบาลตำบลดอนแก้ว120,410.0249,193.0059.15 %5.07,739.375,647.5027.03 %5.0
เทศบาลตำบลดอยแก้ว72,913.1949,137.4932.61 %5.018,635.559,102.5351.16 %5.0
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด167,615.6959,053.0064.77 %5.07,945.578,342.13-4.99 %0.5
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ78,585.5651,972.0033.87 %5.09,986.094,258.1957.36 %5.0
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่ากว้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าข้าม659,197.44152,717.5376.83 %5.022,466.4619,381.6013.73 %5.0
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา38,700.7561,248.61-58.26 %0.521,437.768,706.0559.39 %5.0
เทศบาลตำบลท่าผา53,778.6040,606.6724.49 %5.027,655.538,667.5568.66 %5.0
เทศบาลตำบลท่าวังตาล322,524.81166,758.4448.30 %5.015,570.6317,751.94-14.01 %0.5
เทศบาลตำบลท่าศาลา417,558.63173,328.0058.49 %5.0251,318.8033,749.1386.57 %5.0
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง257,616.3167,302.3273.87 %5.026,215.4919,882.7524.16 %5.0
เทศบาลตำบลทุ่งต้อมไม่ครบ50,965.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,117.64ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก74,732.8957,111.4523.58 %5.012,269.526,647.8045.82 %5.0
เทศบาลตำบลน้ำแพร่89,715.3944,280.0050.64 %5.025,540.084,846.5181.02 %5.0
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา384,178.0933,994.0091.15 %5.013,128.2121,338.35-62.54 %0.5
เทศบาลตำบลบวกค้าง96,789.2952,185.4946.08 %5.013,395.329,290.5030.64 %5.0
เทศบาลตำบลบ่อหลวง178,207.8031,829.9982.14 %5.028,173.1517,493.3637.91 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านกลาง238,427.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.024,661.4415,660.8536.5 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านตาล131,764.4437,602.6571.46 %5.018,570.486,298.4666.08 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านปง60,584.8649,396.0018.47 %5.013,434.9910,497.7721.86 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านแปะ139,768.1374,520.3246.68 %5.026,591.6322,882.4713.95 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง23,665.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,852.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านแมไม่ครบ53,552.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,284.59ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าไม่ครบ55,336.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านหลวง342,182.1992,113.4173.08 %5.029,254.4133,388.47-14.13 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านแหวน66,976.7549,867.3125.55 %5.013,948.204,968.4064.38 %5.0
เทศบาลตำบลป่าแดด239,300.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,737.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม53,886.3945,396.0015.76 %5.021,088.445,659.8573.16 %5.0
เทศบาลตำบลป่าบง75,115.6147,131.0237.26 %5.07,857.4812,718.11-61.86 %0.5
เทศบาลตำบลป่าป้อง59,471.2435,512.0040.29 %5.09,432.485,458.1042.14 %5.0
เทศบาลตำบลป่าไผ่104,329.3674,172.0628.91 %5.010,091.8010,463.25-3.68 %0.5
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าไหน่ไม่ครบ25,569.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,152.54ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลปิงโค้ง224,897.2065,693.0070.79 %5.033,721.1683,681.06-148.16 %0.5
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ109,456.5849,010.0055.22 %5.019,471.809,152.9952.99 %5.0
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม75,528.1061,150.6219.04 %5.017,718.1629,235.07-65.00 %0.5
เทศบาลตำบลเมืองงาย175,300.97102,451.0041.56 %5.019,171.3413,118.4531.57 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองนะ222,034.17111,021.9550.00 %5.037,114.7931,505.6615.11 %5.0
เทศบาลตำบลเมืองเล็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ข่า81,752.6267,653.5317.25 %5.031,340.494,510.6085.61 %5.0
เทศบาลตำบลแม่คือ60,610.0243,412.0028.37 %5.08,158.567,153.3412.32 %5.0
เทศบาลตำบลแม่แจ่มไม่ครบ49,756.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,543.20ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่แตง143,132.9241,328.0071.13 %5.011,625.365,120.4655.95 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง104,646.5449,270.0552.92 %5.072,970.808,625.0788.18 %5.0
เทศบาลตำบลแม่นะ156,676.2062,412.0060.16 %5.024,490.5316,802.5531.39 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง87,603.7273,113.0016.54 %5.042,572.5211,962.1571.90 %5.0
เทศบาลตำบลแม่ปูคา176,767.8480,454.0054.49 %5.033,597.039,624.7771.35 %5.0
เทศบาลตำบลแม่โป่ง129,728.7563,198.0051.28 %5.012,701.056,521.7648.65 %5.0
เทศบาลตำบลแม่แฝกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ริม138,997.1387,637.3736.95 %5.020,449.0826,327.68-28.75 %0.5
เทศบาลตำบลแม่แรม125,388.8343,875.0065.01 %5.015,987.9310,695.5433.10 %5.0
เทศบาลตำบลแม่วาง119,425.0548,785.6159.15 %5.012,906.5011,251.7012.82 %5.0
เทศบาลตำบลแม่สอย147,018.0296,491.9934.37 %5.023,985.8210,298.7857.06 %5.0
เทศบาลตำบลแม่หอพระ71,164.0738,713.8345.60 %5.015,996.407,824.3051.09 %5.0
เทศบาลตำบลแม่อายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลยางคราม297,801.6353,611.6282.00 %5.012,730.807,515.9740.96 %5.0
เทศบาลตำบลยางเนิ้งไม่ครบ89,599.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,261.94ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลยุหว่า49,470.5355,284.42-11.75 %0.513,000.3613,350.62-2.69 %0.5
เทศบาลตำบลริมเหนือ99,302.8648,097.0051.57 %5.06,433.445,911.008.12 %4.0
เทศบาลตำบลลวงเหนือ122,762.0647,110.0061.62 %5.014,035.3210,248.7026.98 %5.0
เทศบาลตำบลเวียงฝาง106,620.4992,495.5413.25 %5.036,639.3026,820.0826.80 %5.0
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว95,246.8378,703.6517.37 %5.025,709.667,456.8571.00 %5.0
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน62,898.5146,672.0025.80 %5.09,479.737,557.0820.28 %5.0
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ142,270.9774,738.0047.47 %5.019,842.8411,884.2540.11 %5.0
เทศบาลตำบลสองแคว36,318.3241,060.10-13.06 %0.512,948.579,874.8423.74 %5.0
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้266,841.0073,482.9772.46 %5.024,040.7620,219.5515.89 %5.0
เทศบาลตำบลสันกลาง381,977.0989,073.8776.68 %5.011,246.498,856.1721.25 %5.0
เทศบาลตำบลสันกำแพง302,538.88173,629.9442.61 %5.012,549.0043,292.88-244.99 %0.5
เทศบาลตำบลสันติสุขไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสันทราย150,457.0533,279.9677.88 %5.034,389.235,005.3385.45 %5.0
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์32,777.6730,175.007.94 %3.516,150.145,535.2065.73 %5.0
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง482,223.66193,134.0259.95 %5.022,364.4097,988.16-338.14 %0.5
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง198,416.31126,276.0036.36 %5.015,198.7213,040.9614.20 %5.0
เทศบาลตำบลสันป่าตอง97,646.01157,908.00-61.71 %0.514,407.5611,459.5220.46 %5.0
เทศบาลตำบลสันป่าเปา69,455.9843,424.5437.48 %5.08,227.885,558.1432.45 %5.0
เทศบาลตำบลสันปูเลย113,860.87120,520.00-5.85 %0.529,942.0113,535.8554.79 %5.0
เทศบาลตำบลสันโป่ง203,971.97145,724.2828.56 %5.025,561.8014,544.9543.10 %5.0
เทศบาลตำบลสันผักหวาน135,311.0554,884.1159.44 %5.014,873.2631,780.45-113.68 %0.5
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ139,805.84124,560.0010.91 %5.017,750.2845,222.00-154.77 %0.5
เทศบาลตำบลสันพระเนตร115,901.0889,784.5622.53 %5.08,858.184,800.7445.80 %5.0
เทศบาลตำบลสันมหาพน277,649.81120,386.0056.64 %5.025,198.8931,772.64-26.09 %0.5
เทศบาลตำบลสารภี91,835.9977,804.8215.28 %5.011,290.926,545.9542.02 %5.0
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์114,156.8952,640.0053.89 %5.08,955.405,534.0638.20 %5.0
เทศบาลตำบลสุเทพ118,768.18275,940.72-132.34 %0.537,927.1198,735.41-160.33 %0.5
เทศบาลตำบลแสนไห37,712.2827,632.0226.73 %5.024,000.008,050.4266.46 %5.0
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว219,799.7033,959.0084.55 %5.07,928.3512,610.91-59.06 %0.5
เทศบาลตำบลหนองควายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองจ๊อมไม่ครบ179,053.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,072.24ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองบัว140,690.6960,977.0056.66 %5.030,261.4430,855.02-1.96 %0.5
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง206,013.27149,445.8127.46 %5.019,973.6731,503.35-57.72 %0.5
เทศบาลตำบลหนองผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองแฝกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองหอย192,227.41149,148.0022.41 %5.014,195.1421,540.41-51.74 %0.5
เทศบาลตำบลหนองหาร115,878.4485,768.9825.98 %5.011,314.9611,137.011.57 %0.5
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง60,189.2848,429.9119.54 %5.08,925.9813,120.80-47.00 %0.5
เทศบาลตำบลห้วยทราย73,271.3364,490.9712.0 %5.013,518.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหางดง109,857.0225,279.0076.99 %5.010,328.2311,590.33-12.22 %0.5
เทศบาลตำบลหารแก้ว130,183.0185,881.8234.03 %5.07,776.725,038.4735.21 %5.0
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว41,462.0948,107.25-16.03 %0.510,714.0610,072.475.99 %2.5
เทศบาลตำบลอมก๋อย623,939.88109,199.6982.50 %5.031,088.1611,713.3562.32 %5.0
เทศบาลตำบลออนใต้90,549.5228,082.0068.99 %5.012,003.967,523.4537.33 %5.0
เทศบาลตำบลอินทขิล49,351.7040,697.0017.54 %5.012,088.607,710.5536.22 %5.0
เทศบาลนครเชียงใหม่2,367,867.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,013,841.001,516,687.60-49.6 %0.5
เทศบาลเมืองต้นเปา273,671.34220,473.5019.44 %5.028,144.924,959.9882.38 %5.0
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา819,735.88420,221.6648.74 %5.078,900.8429,540.5162.56 %5.0
เทศบาลเมืองแม่โจ้171,498.50181,067.47-5.58 %0.554,946.1347,399.6113.73 %5.0
เทศบาลเมืองแม่เหียะ239,408.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,122.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว174,794.63135,070.3422.73 %5.026,856.1726,074.052.91 %1.0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง90,647.0132,685.8863.94 %5.010,647.484,683.7056.01 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์108,351.7440,734.0062.41 %5.032,039.023,433.3989.28 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน101,298.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,521.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง135,655.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,887.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น83,409.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040,150.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก103,977.0529,423.0071.70 %5.027,596.5211,222.8559.33 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูนไม่ครบ80,332.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27,479.71ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสบโขง30,294.117,791.0074.28 %5.027,392.5824,021.7512.31 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง208,639.8069,327.8466.77 %5.015,961.807,413.3053.56 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง94,555.1530,047.0068.22 %5.010,239.005,316.2048.08 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว107,999.1221,417.0080.17 %5.011,662.205,997.3348.57 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย79,807.3115,890.4080.09 %5.08,636.775,605.2535.10 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือไม่ครบ18,867.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,226.60ประเมินไม่ได้0.0
อบจ. เชียงใหม่438,231.09808,999.00-84.61 %0.554,128.1582,472.99-52.37 %0.5
อบต. กองแขก321,511.0626,492.5891.76 %5.028,910.137,032.6575.67 %5.0
อบต. ข่วงเปา156,461.4158,580.3062.56 %5.017,224.5610,751.7637.58 %5.0
อบต. ขุนคง287,046.5663,544.0077.86 %5.08,195.885,079.3838.03 %5.0
อบต. เขื่อนผาก64,432.6247,438.2626.38 %5.024,788.267,373.6970.25 %5.0
อบต. แจ่มหลวง26,521.557,649.0071.2 %5.027,684.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ช่างเคิ่ง33,227.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,535.995,677.7882.5 %5.0
อบต. เชียงดาว210,668.9738,830.0081.57 %5.023,209.117,254.9968.74 %5.0
อบต. ดอนเปา171,136.3050,959.1670.22 %5.017,201.887,642.3455.57 %5.0
อบต. ดอยเต่า46,846.9430,558.0034.77 %5.025,865.246,287.8075.69 %5.0
อบต. ท่าเดื่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าตอน126,588.1686,517.5131.65 %5.054,410.4737,406.9031.25 %5.0
อบต. ท่าวังพร้าว27,495.2921,892.0020.38 %5.06,195.233,120.7549.63 %5.0
อบต. ทาเหนือ251,788.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,712.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทุ่งรวงทอง100,952.1134,123.0066.20 %5.08,769.372,873.1567.24 %5.0
อบต. เทพเสด็จ112,616.1418,762.0083.34 %5.010,852.446,880.5036.60 %5.0
อบต. นาเกียน1,644,947.6030,660.6098.14 %5.033,473.8817,226.5548.54 %5.0
อบต. นาคอเรือ65,952.7039,226.0040.52 %5.021,442.684,486.5079.08 %5.0
อบต. บงตันไม่ครบ19,957.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,988.76ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อสลี29,550.2918,006.4039.07 %5.022,963.347,724.6066.36 %5.0
อบต. บ้านกาด81,395.5127,203.0066.58 %5.010,156.681,763.6082.64 %5.0
อบต. บ้านจันทร์19,959.2812,120.0039.28 %5.026,836.871,624.4193.95 %5.0
อบต. บ้านช้าง59,295.2931,675.1946.58 %5.047,112.6013,160.4372.07 %5.0
อบต. บ้านทับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านเป้าไม่ครบ45,164.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,209.75ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านหลวง84,695.49114,480.91-35.17 %0.531,832.5211,183.8564.87 %5.0
อบต. บ้านแอ่น38,937.8238,324.001.58 %0.518,419.733,999.4178.29 %5.0
อบต. ป่าแป๋66,348.4918,095.0072.73 %5.018,273.4210,428.9242.93 %5.0
อบต. โปงทุ่ง38,219.8839,177.00-2.50 %0.526,341.159,567.2263.68 %5.0
อบต. ม่อนปิ่น148,102.4471,105.1152.0 %5.038,611.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะขามหลวง67,828.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,836.963,892.8050.3 %5.0
อบต. มะขุนหวาน48,771.7542,569.0012.72 %5.08,297.782,825.6865.95 %5.0
อบต. เมืองก๋ายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เมืองคอง29,691.647,165.9075.9 %5.018,277.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ก๊า94,087.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,793.287,332.2932.1 %5.0
อบต. แม่คะไม่ครบ64,866.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28,151.19ประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่งอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่แดดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่ทะลบ151,651.8868,295.0054.97 %5.025,432.999,839.5961.31 %5.0
อบต. แม่นาจรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่นาวางไม่ครบ78,701.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,292.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. แม่วิน73,658.3162,073.0015.73 %5.025,717.7615,594.5639.36 %5.0
อบต. แม่แวน167,891.9855,968.0066.66 %5.026,055.786,912.8473.47 %5.0
อบต. แม่สา53,055.9429,944.0043.56 %5.09,748.4414,249.21-46.17 %0.5
อบต. แม่สาบ41,383.8815,450.0062.67 %5.016,056.127,312.7554.46 %5.0
อบต. แม่สาว99,400.7562,489.0037.13 %5.031,684.2012,770.2559.70 %5.0
อบต. ยั้งเมินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ยางเปียง765,192.1321,161.0097.23 %5.037,263.0011,101.7570.21 %5.0
อบต. ร้องวัวแดง165,706.7038,025.7277.05 %5.023,166.7610,212.7355.92 %5.0
อบต. เวียงท่ากาน85,344.5345,181.0047.06 %5.09,035.844,833.0046.51 %5.0
อบต. ศรีดงเย็น123,119.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.047,379.1319,626.8258.6 %5.0
อบต. สบแม่ข่า106,207.5152,246.0050.81 %5.08,832.024,911.4444.39 %5.0
อบต. สะเมิงเหนือไม่ครบ22,452.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,236.85ประเมินไม่ได้0.0
อบต. สันกลาง328,444.8471,486.4678.23 %5.010,193.147,372.8727.67 %5.0
อบต. สันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สันต้นหมื้อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สันทราย51,383.9340,793.3020.61 %5.021,218.035,256.3575.23 %5.0
อบต. สันป่ายาง99,844.0438,913.5761.03 %5.020,461.145,770.2071.80 %5.0
อบต. หางดง50,406.9913,946.0072.33 %5.019,216.413,206.1583.32 %5.0
อบต. โหล่งขอด41,413.5739,921.003.60 %1.525,516.234,791.5581.22 %5.0
อบต. อมก๋อย52,585.5827,432.0247.83 %5.026,190.8310,993.2058.03 %5.0
อบต. ฮอด53,899.0934,128.0036.68 %5.016,629.963,610.7578.29 %5.0
อบต.กื๊ดช้าง74,026.7724,987.2866.25 %5.019,713.368,631.7056.21 %5.0
อบต.ช้างเผือกไม่ครบ14,615.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,681.01ประเมินไม่ได้0.0
อบต.แช่ช้าง59,426.7741,432.3430.28 %5.08,624.884,831.4543.98 %5.0
อบต.ดอยลางไม่ครบ12,979.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,332.82ประเมินไม่ได้0.0
อบต.ดอยหล่อ76,638.3886,458.05-12.81 %0.520,521.1221,665.04-5.57 %0.5
อบต.ทุ่งปี้38,552.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,135.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ปางหินฝนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เปียงหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ม่อนจองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.เมืองแหง53,921.7283,356.00-54.59 %0.534,090.1941,701.91-22.33 %0.5
อบต.แม่ทา29,868.1014,346.0051.97 %5.010,839.483,644.8066.37 %5.0
อบต.เวียง228,801.66105,498.9953.89 %5.034,057.1118,402.8045.96 %5.0
อบต.ออนกลาง64,935.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,358.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0