สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา120,333.6061,692.0048.7 %5.014,880.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลงิ้วงาม129,513.8890,312.0130.27 %5.013,370.522,575.3480.74 %5.0
เทศบาลตำบลจริม285,086.7264,497.7977.38 %5.019,519.2013,200.9132.37 %5.0
เทศบาลตำบลตรอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลทองแสนขัน118,395.4682,168.6530.60 %5.014,948.1012,974.3013.20 %5.0
เทศบาลตำบลท่าปลา76,475.1841,211.5146.11 %5.011,723.618,926.7423.86 %5.0
เทศบาลตำบลท่าสักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าเสา140,701.7396,818.6331.19 %5.018,295.6833,635.55-83.84 %0.5
เทศบาลตำบลทุ่งยั้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลน้ำปาด327,021.69298,440.848.74 %4.042,891.608,992.0379.04 %5.0
เทศบาลตำบลน้ำริด190,072.7599,149.7047.84 %5.020,485.9012,997.2236.56 %5.0
เทศบาลตำบลในเมือง51,168.8954,208.00-5.94 %0.512,909.363,769.8570.80 %5.0
เทศบาลตำบลบ้านเกาะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านแก่ง451,719.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,868.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านโคกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม423,919.5355,203.3087.0 %5.08,553.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าเซ่า137,805.3178,688.0042.90 %5.013,909.4012,850.897.61 %3.5
เทศบาลตำบลผาจุก100,352.6389,297.1311.02 %5.014,067.698,100.1442.42 %5.0
เทศบาลตำบลพระเสด็จ91,702.2750,342.0045.10 %5.011,619.843,761.7367.63 %5.0
เทศบาลตำบลฟากท่าไม่ครบ192,652.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,405.88ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลร่วมจิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวังกะพี้740,827.38101,918.7786.24 %5.017,780.2511,001.6038.12 %5.0
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ356,323.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.060,940.4113,530.6877.8 %5.0
เทศบาลตำบลหัวดง182,311.0986,758.0352.41 %5.013,876.443,498.2374.79 %5.0
เทศบาลตำบลหาดกรวดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมไม่ครบ136,597.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,111.66ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก227,547.3629,228.0087.2 %5.015,154.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,945.39ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง219,576.97156,462.1728.74 %5.016,445.8810,329.5037.19 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย100,447.6054,447.0045.80 %5.014,558.844,831.5166.81 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่าไม่ครบ43,699.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบจ. อุตรดิตถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ข่อยสูง83,265.1746,979.0043.58 %5.09,394.845,086.1045.86 %5.0
อบต. ขุนฝางไม่ครบ37,008.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,719.98ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชัยจุมพล162,078.34104,164.7535.73 %5.014,099.3113,217.546.25 %3.0
อบต. ด่านแม่คำมันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เด่นเหล็ก74,879.2038,337.8148.80 %5.021,655.563,639.8783.19 %5.0
อบต. ถ้ำฉลอง41,620.2230,243.1727.34 %5.08,191.118,102.711.08 %0.5
อบต. ท่าปลา88,354.3860,033.8232.05 %5.016,379.4011,761.6628.19 %5.0
อบต. ท่ามะเฟืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าสักไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นางพญา35,973.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,296.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นานกกกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาอิน200,152.70242,996.08-21.41 %0.518,042.879,167.8549.19 %5.0
อบต. น้ำไผ่48,391.7524,127.5050.14 %5.024,614.647,924.4567.81 %5.0
อบต. น้ำพี้39,753.6164,101.89-61.25 %0.522,767.118,130.0064.29 %5.0
อบต. น้ำหมัน128,188.9079,224.0738.20 %5.024,700.107,146.3471.07 %5.0
อบต. น้ำอ่าง70,378.6656,862.9419.20 %5.014,753.418,667.4041.25 %5.0
อบต. บ่อทอง68,005.00119,213.41-75.30 %0.520,367.6024,922.20-22.36 %0.5
อบต. บ่อเบี้ยไม่ครบ28,000.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,750.83ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแก่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านโคน76,149.6559,962.0021.26 %5.014,051.525,580.8560.28 %5.0
อบต. บ้านด่านนาขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านดารา68,904.2446,467.6332.56 %5.014,389.887,305.1549.23 %5.0
อบต. บ้านเสี้ยวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านหม้อ172,194.3079,161.3054.03 %5.017,556.6817,820.76-1.50 %0.5
อบต. ผักขวง201,731.6780,477.2560.11 %5.032,871.729,563.2070.91 %5.0
อบต. ผาเลือด72,501.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,879.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไผ่ล้อมไม่ครบ49,033.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,857.61ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ฝายหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พญาแมน54,921.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,161.003,351.6582.5 %5.0
อบต. ม่วงเจ็ดต้นไม่ครบ408,635.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ร่วมจิต79,648.6931,729.0060.16 %5.012,223.104,872.0660.14 %5.0
อบต. ไร่อ้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังดิน91,930.8135,796.0061.06 %5.07,990.565,241.7534.40 %5.0
อบต. วังแดง206,249.80112,781.9845.32 %5.024,901.6319,355.4922.27 %5.0
อบต. สองคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สองห้อง90,407.6755,401.0038.72 %5.017,962.867,332.9559.18 %5.0
อบต. ห้วยมุ่นไม่ครบ20,877.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,794.11ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หาดงิ้ว41,895.2431,037.0025.92 %5.012,291.726,674.4245.70 %5.0
อบต. หาดล้า70,553.0831,843.4054.87 %5.016,713.006,867.4058.91 %5.0
อบต. หาดสองแคว62,654.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,550.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ในเมือง147,993.6468,106.0053.98 %5.018,449.287,854.0657.43 %5.0
อบต.แสนตอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0