สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลคลองจิก126,039.09105,247.4216.50 %5.020,384.1348,034.85-135.65 %0.5
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด179,674.14202,348.28-12.62 %0.513,815.9434,625.75-150.62 %0.5
เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย396,288.59187,051.6952.80 %5.020,197.8037,888.13-87.59 %0.5
เทศบาลตำบลตลาดเกรียบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าเรือไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าหลวง60,439.10103,267.77-70.86 %0.514,310.2433,920.40-137.04 %0.5
เทศบาลตำบลนครหลวง993,069.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,145.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางกระสั้น289,854.19158,674.9445.26 %5.019,291.9034,727.87-80.01 %0.5
เทศบาลตำบลบางซ้าย147,350.3186,273.0041.45 %5.023,111.5630,698.58-32.83 %0.5
เทศบาลตำบลบางไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางนมโคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางบาล110,867.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,198.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางปะหัน46,409.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,194.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางปะอิน41,113.56573,089.69-1,293.92 %0.519,393.0731,221.90-61.00 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านแพรกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง2,187,132.00124,834.4294.29 %5.02,167,122.5041,126.0598.10 %5.0
เทศบาลตำบลปราสาททอง357,611.03900,407.50-151.78 %0.527,390.2040,876.00-49.24 %0.5
เทศบาลตำบลพระอินทราชา866,303.88239,134.0872.40 %5.021,897.9677,824.84-255.40 %0.5
เทศบาลตำบลภาชีไม่ครบ89,505.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์74,421.2471,612.003.77 %1.516,897.3214,572.3913.76 %5.0
เทศบาลตำบลมหาราช50,088.5890,108.47-79.90 %0.515,707.7913,720.4712.65 %5.0
เทศบาลตำบลราชครามไม่ครบ118,978.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19,094.87ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโรงช้าง153,326.2399,204.6335.30 %5.017,982.0023,892.20-32.87 %0.5
เทศบาลตำบลลาดชะโด108,696.8498,854.079.06 %4.517,124.9535,319.94-106.25 %0.5
เทศบาลตำบลลาดบัวหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสามกอไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสามเมือง133,488.83151,757.80-13.69 %0.522,603.2134,826.23-54.08 %0.5
เทศบาลตำบลหัวเวียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลอรัญญิก301,338.13213,928.0329.01 %5.0242,396.98126,362.7547.87 %5.0
เทศบาลตำบลอุทัย120,147.12129,865.88-8.09 %0.514,356.9228,057.56-95.43 %0.5
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา2,730,615.802,121,989.0022.3 %5.036,917.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองบ้านกรด191,701.55127,308.2233.59 %5.035,981.1628,131.5221.82 %5.0
เทศบาลเมืองผักไห่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองลำตาเสา340,348.81284,672.3816.36 %5.035,504.90109,544.32-208.53 %0.5
เทศบาลเมืองเสนา95,662.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027,487.2022,209.5219.2 %5.0
เทศบาลเมืองอโยธยา320,977.97318,447.280.79 %0.529,803.07114,838.80-285.33 %0.5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา497,763.91487,664.002.03 %1.087,661.95215,829.58-146.21 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว51,762.6079,782.06-54.13 %0.59,955.929,081.058.79 %4.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนลาน13,590.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,055.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย82,485.5933,879.7658.93 %5.010,723.084,559.7357.48 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ83,802.2553,516.0036.14 %5.09,151.205,749.5137.17 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมไม่ครบ39,629.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,781.92ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน129,533.50101,050.5421.99 %5.010,822.189,736.3510.03 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทเลา37,171.5840,931.00-10.11 %0.59,449.408,066.3314.64 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม38,940.2443,370.80-11.38 %0.58,824.695,035.1942.94 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร295,576.66144,125.6751.24 %5.028,395.9766,190.38-133.10 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา35,049.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,632.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม31,064.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,937.318,676.13-75.7 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขนาก35,297.0075,482.98-113.85 %0.513,868.233,874.8872.06 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง44,088.2536,685.0016.79 %5.07,186.007,389.54-2.83 %0.5
อบต. กบเจา40,214.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,638.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กระแชง126,308.5432,333.0074.40 %5.010,647.304,986.4053.17 %5.0
อบต. กุฎี69,831.9943,305.0037.99 %5.08,320.684,622.8044.44 %5.0
อบต. เกาะเกิดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะเรียน103,454.61690,969.94-567.90 %0.514,223.3664,546.92-353.81 %0.5
อบต. ข้าวงาม18,804.9335,667.00-89.67 %0.58,833.3210,091.40-14.24 %0.5
อบต. ข้าวเม่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองตะเคียน148,020.72163,288.06-10.31 %0.57,225.566,545.159.42 %4.5
อบต. คลองน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองพระยาบันลือ31,514.5834,259.00-8.71 %0.515,169.701,439.7390.51 %5.0
อบต. คลองสระบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คลองสะแกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คานหามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. คู้สลอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกช้าง26,896.8139,570.00-47.12 %0.59,571.572,429.4574.62 %5.0
อบต. โคกม่วง49,062.1821,996.0055.17 %5.016,719.175,058.9469.74 %5.0
อบต. จำปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชะแมบไม่ครบ65,762.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,312.08ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชายนา69,607.0839,803.0042.82 %5.09,066.033,263.1164.01 %5.0
อบต. ดอนทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตลิ่งชันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตานิมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทับน้ำ63,777.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,171.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าเจ้าสนุก78,474.2845,232.0042.36 %5.068,535.6611,902.9482.63 %5.0
อบต. ท่าดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าตอ36,512.8448,505.00-32.84 %0.510,254.909,037.5611.87 %5.0
อบต. ท่าหลวง108,365.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.036,631.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เทพมงคล50,672.3736,780.0027.42 %5.09,434.385,978.9536.63 %5.0
อบต. ธนู134,963.05121,877.769.70 %4.519,407.6047,062.10-142.49 %0.5
อบต. นาคู49,582.3935,730.0027.94 %5.021,549.496,404.3170.28 %5.0
อบต. น้ำเต้า25,540.8116,819.0034.15 %5.08,481.2414,221.49-67.68 %0.5
อบต. บ่อตาโล่36,187.57478,419.75-1,222.06 %0.59,677.9934,481.47-256.29 %0.5
อบต. บ่อโพง524,842.5090,119.7682.83 %5.032,431.9810,965.1666.19 %5.0
อบต. บางนาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางประแดง47,935.0930,237.0036.92 %5.019,612.684,766.6575.70 %5.0
อบต. บางยี่โท51,724.3224,845.0051.97 %5.010,275.753,571.7265.24 %5.0
อบต. บ้านกลึง30,178.1722,734.0024.67 %5.09,036.453,825.9757.66 %5.0
อบต. บ้านเกาะ20,072.2780,059.41-298.86 %0.56,099.4617,969.40-194.61 %0.5
อบต. บ้านขล้อ74,006.4049,789.4132.72 %5.08,656.956,856.5320.80 %5.0
อบต. บ้านคลัง50,980.5334,344.0032.63 %5.05,818.173,319.7042.94 %5.0
อบต. บ้านแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านชุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านนา49,086.9243,146.0012.10 %5.014,506.479,530.2634.30 %5.0
อบต. บ้านป้อมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านพลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านแพน164,756.6366,636.1559.55 %5.028,743.725,872.6679.57 %5.0
อบต. บ้านโพ125,867.2169,275.0044.96 %5.023,266.8618,170.8521.90 %5.0
อบต. บ้านโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านม้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านหว้า76,914.8964,835.0515.71 %5.011,034.7013,147.48-19.15 %0.5
อบต. บ้านหีบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปลายกลัด1,379,666.1036,921.0797.32 %5.08,407.623,506.5358.29 %5.0
อบต. ปากจั่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ปากท่า24,701.9331,633.00-28.06 %0.513,035.126,824.6147.64 %5.0
อบต. ไผ่พระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พยอม585,501.38156,827.0573.21 %5.016,880.2875,911.21-349.70 %0.5
อบต. พระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พระขาวไม่ครบ28,589.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,942.79ประเมินไม่ได้0.0
อบต. พระยาบันลือ65,818.8158,934.0010.46 %5.013,669.683,682.3473.06 %5.0
อบต. โพแตง37,296.8345,575.00-22.20 %0.510,567.473,486.3267.01 %5.0
อบต. โพธิ์สามต้นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพธิ์เอนไม่ครบ36,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพสาวหาญ37,195.8933,120.0010.96 %5.07,019.646,541.216.82 %3.0
อบต. ภูเขาทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มารวิชัย76,603.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,804.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. รางจรเข้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลาดงา873,897.5040,712.0095.34 %5.09,658.273,603.0862.69 %5.0
อบต. ลาดชิดไม่ครบ48,790.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,846.37ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลาดบัวหลวง60,463.1441,550.0031.28 %5.013,554.325,357.3560.47 %5.0
อบต. ลุมพลี91,903.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07,053.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังจุฬา72,852.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,155.8016,221.02-98.9 %0.5
อบต. วังแดง50,394.7744,520.7411.66 %5.014,722.327,662.4747.95 %5.0
อบต. วังน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วัดยม38,568.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,376.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ศาลาลอยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สนับทึบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สนามชัย37,507.2733,296.0011.23 %5.011,167.4011,593.12-3.81 %0.5
อบต. สวนพริก402,722.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,032.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สามตุ่ม34,163.5421,283.0037.7 %5.09,979.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สามบัณฑิตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สำพะเนียง11,502.7833,041.00-187.24 %0.510,827.3613,064.09-20.66 %0.5
อบต. สำเภาล่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สิงหนาท27,132.4232,310.00-19.08 %0.512,532.865,241.5558.18 %5.0
อบต. เสนา28,142.2828,454.00-1.11 %0.56,886.922,842.8658.72 %5.0
อบต. เสาธง31,905.4826,599.0016.63 %5.08,105.407,304.179.89 %4.5
อบต. หนองน้ำใส33,358.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,123.834,338.9957.1 %5.0
อบต. หนองปลิง30,186.4624,385.0019.22 %5.010,979.045,073.8853.79 %5.0
อบต. หนองไม้ซุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หน้าโคก38,026.3139,453.00-3.75 %0.57,107.368,219.64-15.65 %0.5
อบต. หลักชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หันตราไม่ครบ66,710.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หันตะเภา34,971.07219,227.53-526.88 %0.57,929.323,815.2151.88 %5.0
อบต.บ้านขวางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ้านช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บ้านใหม่79,989.9155,300.1030.87 %5.06,544.3221,809.55-233.26 %0.5
อบต.แม่ลา83,754.0066,931.8920.09 %5.010,243.2014,560.19-42.14 %0.5
อบต.ไม้ตราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.อุทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0