สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลท่าทอง201,895.22155,265.2723.10 %5.031,312.7026,784.2114.46 %5.0
เทศบาลตำบลไทรย้อย79,081.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,406.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลนครไทย131,664.3475,472.9542.68 %5.031,112.2821,290.2231.57 %5.0
เทศบาลตำบลเนินกุ่มไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลเนินมะปราง278,571.28103,318.5662.91 %5.019,686.2416,734.7514.99 %5.0
เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม54,663.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,072.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางระกำ101,435.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,522.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่88,660.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.023,489.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านคลอง186,028.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,621.7228,160.15-51.2 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านมุง552,965.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.025,942.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านแยงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลบ้านใหม่107,634.6085,246.7120.80 %5.06,338.764,801.7524.25 %5.0
เทศบาลตำบลบึงระมาณ109,631.6869,467.1036.64 %5.015,103.5711,541.5523.58 %5.0
เทศบาลตำบลปลักแรดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าแดงไม่ครบ103,416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,883.00ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพรหมพิราม283,376.03110,337.6461.06 %5.013,572.147,339.9545.92 %5.0
เทศบาลตำบลพลายชุมพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลพันเสา96,621.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,272.557,862.8057.0 %5.0
เทศบาลตำบลวงฆ้องไม่ครบ71,374.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,692.45ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลวังทอง192,019.13192,322.00-0.16 %0.537,907.1738,758.29-2.25 %0.5
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ไม่ครบ150,338.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสนามคลี79,339.3362,405.0021.34 %5.013,381.763,068.8577.07 %5.0
เทศบาลตำบลห้วยแก้ว106,750.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,319.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหัวรอ553,676.06148,164.6373.24 %5.035,218.6344,421.21-26.13 %0.5
เทศบาลนครพิษณุโลก521,182.56543,308.00-4.25 %0.553,520.4917,021.5668.20 %5.0
เทศบาลเมืองอรัญญิก220,857.92166,147.0524.77 %5.051,843.1232.2099.94 %5.0
องค์การบริการส่วนตำบลบ้านกลาง275,430.53135,469.2850.82 %5.019,656.1918,378.906.50 %3.0
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา1,193,662.4084,715.8892.90 %5.017,451.5315,817.359.36 %4.5
องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง165,009.4199,079.1139.96 %5.013,924.6118,336.17-31.68 %0.5
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะแก64,821.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026,034.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางไม่ครบ54,501.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,308.07ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก248,936.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.016,854.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว85,311.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,775.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่30,392.3248,021.60-58.01 %0.59,909.282,383.7375.94 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง72,514.4348,639.0032.9 %5.025,886.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม67,650.7435,051.0748.19 %5.09,780.66783.9091.99 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม230,022.3982,370.9164.19 %5.020,588.886,928.9566.35 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี547,370.1956,840.4589.62 %5.013,897.506,054.0256.44 %5.0
อบจ.พิษณุโลก4,807,345.501,551,685.5067.72 %5.0119,123.77192,492.55-61.59 %0.5
อบต. คันโช้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสลุด92,997.2874,208.1920.20 %5.016,290.142,732.0283.23 %5.0
อบต. งิ้วงาม172,563.8650,841.0070.54 %5.0118,637.594,350.1596.33 %5.0
อบต. จอมทอง69,642.5639,256.0043.63 %5.010,124.162,865.8771.69 %5.0
อบต. ชมพูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชัยนาม68,891.1955,302.0019.73 %5.010,419.037,636.4526.71 %5.0
อบต. ชาติตระการ54,668.8949,407.999.62 %4.535,596.327,852.3077.94 %5.0
อบต. ชุมแสงสงคราม217,516.141,269,236.00-483.51 %0.518,160.9829,051.00-59.96 %0.5
อบต. ดงประคำ129,516.4654,459.0957.95 %5.076,039.648,033.7089.43 %5.0
อบต. ดอนทอง296,059.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,563.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดินทอง600,655.0666,446.6788.94 %5.030,033.008,632.3871.26 %5.0
อบต. ตลุกเทียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท้อแท้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทับยายเชียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่างาม1,066,683.3071,684.0393.28 %5.067,623.074,360.4093.55 %5.0
อบต. ท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่านางงามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าโพธิ์2,686,834.00162,372.4893.96 %5.012,154.7940,790.10-235.59 %0.5
อบต. ท่าหมื่นราม787,575.8887,055.0088.95 %5.011,915.406,645.8744.22 %5.0
อบต. นครชุมไม่ครบ18,643.05ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,586.20ประเมินไม่ได้0.0
อบต. นครป่าหมากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นาบัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำกุ่ม60,357.1410,216.0083.07 %5.019,370.285,085.0073.75 %5.0
อบต. นิคมพัฒนา112,335.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,622.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เนินเพิ่มไม่ครบ44,189.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,176.06ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อทอง91,771.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,281.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อโพธิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อภาคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านกร่างไม่ครบ131,261.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21,254.05ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านดง39,806.0128,208.8829.13 %5.029,753.8810,748.4163.88 %5.0
อบต. บ้านป่า41,323.5540,650.001.63 %0.511,241.454,843.5056.91 %5.0
อบต. บ้านยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงกอก174,249.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.032,167.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บึงพระ541,979.25223,280.1458.80 %5.0336,402.034,699.4798.60 %5.0
อบต. ปากโทก91,640.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,406.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไผ่ขอดอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มะขามสูง78,181.4530,762.5760.65 %5.09,152.163,697.7059.60 %5.0
อบต. มะต้อง92,064.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,495.684,800.6372.6 %5.0
อบต. มะตูม165,290.1743,885.0073.45 %5.010,445.163,725.7864.33 %5.0
อบต. แม่ระกา102,366.8069,456.0032.15 %5.011,483.073,836.3966.59 %5.0
อบต. ยางโกลน62,989.0827,319.0056.63 %5.020,813.883,133.1684.95 %5.0
อบต. วงฆ้องไม่ครบ63,743.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ68,487.95ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังนกแอ่นไม่ครบ55,568.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,253.30ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังน้ำคู้251,159.70140,678.4143.99 %5.098,626.794,681.2095.25 %5.0
อบต. วังพิกุล316,151.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.011,686.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังโพรง119,894.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,646.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังยางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังวน38,332.8545,989.00-19.97 %0.529,053.322,898.3090.02 %5.0
อบต. วังอิทกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วัดจันทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วัดพริก156,668.9256,200.0064.13 %5.010,033.445,652.6243.66 %5.0
อบต. ศรีภิรมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สมอแข361,414.44284,111.6321.39 %5.018,207.8444,749.57-145.77 %0.5
อบต. สวนเมี่ยง70,942.4128,163.0060.30 %5.024,606.076,018.7275.54 %5.0
อบต. หนองกะท้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองกุลา259,805.48122,508.9552.85 %5.018,150.3618,389.70-1.32 %0.5
อบต. หนองแขม836,258.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,211.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองพระ774,256.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.063,242.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยเฮี้ยไม่ครบ23,652.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,074.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หอกลอง186,553.0680,446.0056.88 %5.012,570.843,505.3472.12 %5.0
อบต. หินลาด47,282.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.015,718.896,072.8461.4 %5.0
อบต.วัดโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0