สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 - สิงหาคม 2564)
 
  จังหวัด:  
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
เทศบาลตำบลกกโก50,930.3455,534.50-9.04 %0.510,712.4627,180.42-153.73 %0.5
เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น38,855.7076,000.06-95.60 %0.512,947.549,363.4127.68 %5.0
เทศบาลตำบลเขาพระงาม249,945.25120,383.0051.84 %5.036,464.9450,213.00-37.70 %0.5
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกตูม759,024.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0494,327.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกสลุด47,590.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,609.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโคกสำโรงไม่ครบ1,183.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลดีลังไม่ครบ101,189.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21,890.35ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลถนนใหญ่ไม่ครบ21,352.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26,113.24ประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าโขลง83,354.8291,259.33-9.48 %0.56,642.849,169.94-38.04 %0.5
เทศบาลตำบลท่าวุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลท่าศาลา160,809.6427,972.0082.61 %5.027,076.4940,778.55-50.60 %0.5
เทศบาลตำบลบางงา65,721.8595,574.00-45.42 %0.512,214.8014,549.53-19.11 %0.5
เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลป่าตาล117,070.22107,568.638.12 %4.017,960.5222,197.35-23.59 %0.5
เทศบาลตำบลพัฒนานิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว94,092.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,528.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลลำนารายณ์247,562.5395,792.4961.3 %5.032,919.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลสระโบสถ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลตำบลหนองม่วง97,112.4067,852.8530.13 %5.019,734.2612,929.6234.48 %5.0
เทศบาลเมืองเขาสามยอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เทศบาลเมืองบ้านหมี่198,906.56149,476.1624.85 %5.029,835.7736,417.40-22.06 %0.5
เทศบาลเมืองลพบุรี1,034,682.40519,983.0049.74 %5.031,667.6010,658.8766.34 %5.0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีไม่ครบ308,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47,962.12ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม46,506.3729,152.0037.32 %5.017,406.602,278.4686.91 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย42,934.1142,004.002.17 %1.013,319.882,769.9879.20 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12,066.90ประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ64,994.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,885.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน26,769.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,994.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า45,569.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,206.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า84,852.2862,318.0026.56 %5.020,155.8014,929.8925.93 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม115,669.4137,146.6067.89 %5.013,261.0010,527.9020.61 %5.0
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. กุดตาเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เกาะแก้ว122,413.9332,091.7873.78 %5.015,969.032,619.7883.59 %5.0
อบต. เกาะรัง68,290.2740,456.0040.8 %5.018,764.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. แก่งผักกูด106,669.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018,224.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โก่งธนูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาน้อย44,080.6434,217.6722.37 %5.020,138.074,583.4377.24 %5.0
อบต. เขารวก24,983.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,897.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาสมอคอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เขาแหลม56,115.0942,612.0024.06 %5.017,182.657,196.1558.12 %5.0
อบต. โคกเจริญ232,748.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,342.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกลำพาน43,203.8046,943.00-8.65 %0.57,309.088,390.75-14.80 %0.5
อบต. โคกสลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18,135.10ประเมินไม่ได้0.0
อบต. โคกสำโรง208,636.8399,154.3852.48 %5.036,781.8319,755.5846.29 %5.0
อบต. โคกแสมสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. งิ้วรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชอนน้อย51,665.4226,178.0049.33 %5.011,185.684,286.8761.68 %5.0
อบต. ชอนม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชอนสมบูรณ์63,218.7244,313.6929.90 %5.022,436.067,622.5066.03 %5.0
อบต. ชอนสารเดชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชัยนารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ชัยบาดาลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. เชียงงาไม่ครบ23,315.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ14,314.82ประเมินไม่ได้0.0
อบต. ซับตะเคียน33,997.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.017,168.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ซับสมบูรณ์ไม่ครบ32,824.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ดงดินแดง50,170.5044,857.6510.59 %5.015,754.083,736.3576.28 %5.0
อบต. ดงมะรุม59,828.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,071.007,948.2639.2 %5.0
อบต. ดอนดึง47,589.0430,957.7534.95 %5.09,851.165,025.8948.98 %5.0
อบต. ดอนโพธิ์37,950.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,970.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ตะลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ทะเลชุบศร58,890.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,455.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าดินดำ198,983.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.081,251.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่ามะนาว26,229.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.014,995.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท้ายตลาดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าวุ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ท่าหลวง67,258.6558,710.0012.71 %5.017,836.445,135.0171.21 %5.0
อบต. ทุ่งท่าช้างไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. น้ำสุด15,827.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022,065.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นิคมลำนารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. นิยมชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ่อทอง47,604.7339,790.0916.42 %5.015,697.197,760.0350.56 %5.0
อบต. บัวชุม71,515.2564,177.0010.26 %5.022,425.60702.0096.87 %5.0
อบต. บางขันหมาก97,586.5338,429.0160.62 %5.010,145.5210,412.43-2.63 %0.5
อบต. บางคู้ไม่ครบ69,152.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ9,014.46ประเมินไม่ได้0.0
อบต. บางพึ่ง94,688.0619,843.9979.04 %5.09,790.165,596.6542.83 %5.0
อบต. บางลี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านข่อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านชี114,165.7287,155.2323.66 %5.011,880.6211,145.506.19 %3.0
อบต. บ้านทราย30,617.2327,394.7210.53 %5.08,554.441,222.0785.71 %5.0
อบต. บ้านเบิกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. บ้านใหม่สามัคคีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ไผ่ใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. พรหมมาสตร์73,253.9147,252.5235.49 %5.04,743.005,461.20-15.14 %0.5
อบต. พุคาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพธิ์เก้าต้น148,639.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,948.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. โพนทอง26,079.4231,032.00-19.0 %0.59,850.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ม่วงค่อม238,866.5390,503.4262.11 %5.022,007.8214,008.8136.35 %5.0
อบต. มหาโพธิ79,398.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.021,008.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. มหาสอน40,194.4532,920.7218.10 %5.010,734.482,019.7181.18 %5.0
อบต. มุจลินท์47,954.5726,016.3045.75 %5.06,462.962,520.5361.00 %5.0
อบต. ยางโทน39,344.2227,531.2630.02 %5.013,566.185,931.0856.28 %5.0
อบต. ยางรากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ลำนารายณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังขอนขว้าง107,100.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,978.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,654.50ประเมินไม่ได้0.0
อบต. วังเพลิง134,969.16122,944.088.91 %4.014,796.0032,116.71-117.06 %0.5
อบต. ศิลาทิพย์152,589.4272,644.3452.39 %5.034,592.595,336.9184.57 %5.0
อบต. สนามแจงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สะแกราบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. สายห้วยแก้ว22,836.7199,687.00-336.52 %0.59,096.782,959.1067.47 %5.0
อบต. หนองกระเบียน31,054.5133,836.89-8.96 %0.510,687.895,698.8246.68 %5.0
อบต. หนองแขมไม่ครบ40,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองทรายขาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองบัว231,139.39155,352.0032.79 %5.023,047.447,690.1566.63 %5.0
อบต. หนองผักแว่น558,397.6960,580.9889.15 %5.013,090.429,202.5029.70 %5.0
อบต. หนองม่วงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองเมืองไม่ครบ26,227.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,556.71ประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองยายโต๊ะ61,226.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019,057.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หนองรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หลุมข้าวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. ห้วยหิน130,850.2853,994.8358.74 %5.018,725.225,639.1369.88 %5.0
อบต. หัวลำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต. หินปัก24,884.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,761.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.โคกกระเทียมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.บางกะพี้ดงพลับไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
อบต.ลำสนธิไม่ครบ66,345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,896.17ประเมินไม่ได้0.0
อบต.วังจั่น102,325.1726,386.0074.21 %5.09,562.832,237.3876.60 %5.0