สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี111,682.4863,084.0043.5 %5.06,777.30115.5098.3 %5.0
รวม 111,682 63,084 43.51 % 6,777 116 98.30 %