สรุปผลประเมิน กรมเจ้าท่า เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า112,187.56140,000.00-24.8 %0.08,018.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 112,188 140,000 -24.79 % 0 0 0.00 %