สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนมกราคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 468,713.28357,110.0023.8 %5.010,457.396,093.2941.7 %5.0
รวม 468,713 357,110 23.81 % 10,457 6,093 41.73 %